Gwarancja | Naprawy | Regulaminy Promocji

⬇️Pobierz - Formularz Reklamacji


Gwarancja Producenta

Wszystkie telefony Xiaomi kupione za pośrednictwem sklepu mi-store.pl są objęte 24 miesięczną gwarancją producenta.
Naprawy w trybie door-2-door (z przyjazdem kuriera, bez wychodzenia z domu) wykonuje Autoryzowany Serwis Naprawczy Xiaomi - Cyfrowe Centrum Serwisowe

W celu zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji należy skontaktować się z Cyfrowy Centrum Serwisowym i zamówić bezpłatnego kuriera.

Cyfrowe Centrum Serwisowe
ul. Puławska 40A
05-500 Piaseczno
tel. 22 726 38 10
info@ccsonline.pl
www.ccsonline.pl

Jeśli telefon nie został zakupiony poprzez portal mi-store.pl lub sieć salonów stacjonarnych Mi Store - zanim skontaktujesz się z Serwisem Autoryzowanym sprawdź, czy Twój telefon może zostać przez niego przyjęty. Dokonaj tutaj: weryfikacji pochodzenia telefonu po numerze IMEI. Autoryzowany Serwis przyjmie urządzenie o ile kraj dystrybucji to Polska.

Wszystkie produkty z listy poniżej kupione za pośrednictwem sklepu mi-store.pl są objęte 24 miesięczną gwarancją producenta. Naprawy w trybie door-2-door (z przyjazdem kuriera, bez wychodzenia z domu) wykonuje Autoryzowany Serwis Naprawczy Xiaomi - Cyfrowe Centrum Serwisowe.

W celu zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji należy skontaktować się z Cyfrowy Centrum Serwisowym i zamówić bezpłatnego kuriera.

Cyfrowe Centrum Serwisowe
ul. Puławska 40A
05-500 Piaseczno
tel. 22 726 38 10
info@ccsonline.pl
www.ccsonline.pl

Lista urządzeń z 24 miesięczną gwarancją door-2-door

Kamery

 • Mi Sphere Camera Kit
 • Mi Action Camera 4K
 • Mi Home Security Camera Basic 1080p
 • Mi Home Security Camera 360° 1080p

Pojazdy

 • Mi Electric Scooter
 • Mi Electric Scooter Pro 2
 • Mi Electric Scooter 1S
 • Mi Electric Scooter Essential
 • Mi Electric Scooter Pro
 • Mi Electric Scooter 3C
 • Mi Electric Scooter Pro H
 • Ninebot S
 • Ninebot S Plus
 • Ninebot GoKart Kit

Smartwatche

 • Amazfit Pace
 • Amazfit Stratos
 • Amazfit Stratos +

Oczyszczacze powietrza

 • Mi Air Purifier 2
 • Mi Air Purifier 2H
 • Mi Air Purifier 3H
 • Mi Air Purifier 2S
 • Mi Air Purifier Pro
 • Mi Air Purifier Pro H

Odkurzacze

 • Mi Robot Vacuum
 • Mi Robot Vacuum-Mop
 • Mi Robot Vacuum-Mop Pro
 • Mi Robot Vacuum-Mop Essential
 • Mi Handheld Vacuum
 • Mi Handheld Vacuum 1C

Urządzenia sieciowe

 • Mi Router 3
 • Mi Router 3C
 • Mi Router 4A
 • Mi Router 4A Gigabit
 • Mi Router 4C
 • Mi Router AC2350
 • Mi Router AX3600

TV/Wideo

 • Mi Laser Projector 150"
 • Mi Smart Projector Mini
 • Mi TV Box 4K
 • Mi TV Box S 4K
 • Mi TV Stick

Laptopy

 • Mi Laptop Air 13.3 i5 8GB+256GB

Walizki

 • Mi Luggage Classic 20"
 • Mi Metal Carry-On Luggage 20"

Poniższe telewizory Mi TV objęte są 24 miesiącami gwarancji producenta

 • Mi Gaming Curved Monitor 34" - door2door (przyjazd kuriera)
 • Mi TV 32" - door2door (przyjazd kuriera)
 • Mi TV 43" - on-site (przyjazd serwisanta do domu)
 • Mi TV 55" - on-site (przyjazd serwisanta do domu)
 • Mi TV 65" - on-site (przyjazd serwisanta do domu)

Każde zgłoszenie jest traktowana indywidualnie przez MIK Radom, a w przypadku braku możliwości naprawienia usterki na miejscu - serwisant może podjąć decyzję o zabraniu urządzenia do serwisu

W celu zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji należy skontaktować się z CS MIK Radom, które odpowiedzialne jest za wykonywanie czynności serwisowych w ramach gwarancji producenta dla telewizorów Mi TV.

Centrum serwisowe to CS MIK Radom
ul. Chrobrego 22
26-600 Radom
tel: 48 363 63 66
email: xiaomi@csmik.pl
www.mik.radom.pl

Przed kontaktem z serwisem przygotuj

 • Dowód zakupu (paragon lub fakturę)
 • Zdjęcie usterki (jeśli jest możliwe jej sfotografowanie)
 • Zdjęcie tabliczki znamionowej (z tyłu urządzenia)

Pozostałe produkty Xiaomi, które nie są smartfonami, nie są telewizorami oraz nie zostały wymienine w punktcie "Produkty Ecosystem Objęte Serwisem Door-2-Door" są objęte uproszczoną gwarancją sprzedawcy i nie są serwisowane. Z ewentualną reklamacją należy zgłosić się do sprzedawcy.

Okres gwarancji uproszczonej to 24 miesiące

OGRANICZONA GWARNACJA PRODUCENTA

Xiaomi gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że przy normalnym użytkowaniu produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres wyżej wymieniony. Xiaomi nie gwarantuje, że działanie produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących użytkowania produktu

GWARANCJA

W przypadku otrzymania przez Xiaomi uzasadnionego roszczenia, wynikajacego z usterki produktu w Okresie Gwarancji, firma Xiaomi, według własnego uznania i w zakresie dozwolonym przez prawo, naprawi produktu bezpłatnie, użyje nowych lub odnowionych części zamiennych, (2) zastępąpi wadliwy produkt odnowionym lub nowym sprzętem.


W przypadku wady, są to jedyne i wyłączne środki zaradcze w zakresie dozwolonym przez prawo. Opłaty za wysyłkę i przeładunek mogą być zastosowane, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące prawo. Niniejsza Gwarancja obowiązuje tylko w kraju, w którym produkt został sprzedawany przez firmę www.mi.com oraz w zakresie obowiązującego w nim prawa. Każdy nowy, wymieniony produkt będzie objęty gwarancją przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancji lub (30) dni, w zależności od tego, który cykl jest dłuższy bądz przez dodatkowy okres, jeżeli ma zastosowanie zastosowanie w danym kraju. .

JAK UZYSKAĆ USŁUGĘ GWARANCYJNĄ


Aby uzyskać usługę gwarancyjną, należy dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu bądź w takim, który zapewni jednakowy stopień ochrony, ze szczególną uwagą na zapakowanie urządzenia w taki sposób, aby nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu w trakcie transportu. Adres wysyłki dostępny jest na oficjalnej stronie firmy Xiaomi www.mi.com/pl. Zgodnie z obowiązującym prawem firma Xiaomi może zażądać od klienta dostarczenia dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej z numerem IMEI dla telefonów oraz numerem seryjnym (SN) dla pozostałych produktów. Obowiązkiem zgłaszającego jest stworzenie kopii zapasowej wszelkich danych, oprogramowania oraz innych materiałów, które mogą być przechowywane w pamieci urządzenia. Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikajace z ich staty bądź sformatowania podczas obslugi gwarancyjnej.


Aby uzyskać informację o statusie naprawy, należy skontaktować sie z: http://www.ccsonline.pl/

WYJĄTKI I OGRANICZENIA

Gwarancja dotyczy wyłącznie produktów wytwarzanych przez firmę Xiaomi lub dla firmy Xiaomi, którą można zidentyfikować przy użyciu znaku towarowego "Xiaomi" lub "Mi", nazwy handlowej bądź logo.


Gwarancja nie dotyczy: (a) Szkód spowodowanych działaniem natury lub siły wyższej, np. uderzenie pioruna, tornado itd; (b) Zaniedbania; (c) Wykorzystania w celach komercyjnych; (d) Modyfikacji dowolnej części Produktu; (e) Strat zwiazanych z używaniem z produktami innymi niż Xiaomi; (f) Szkód spowodowanych wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym zastosowaniem, zalaniem, pożarem, trzęsieniem ziemi lub inną przyczyna zewnętrzną; (g) Uszkodzeń wywołanych wykorzystaniem Produktu poza dozwolonym lub zamierzonym zastosowaniem opisanym przez Xiaomi lub w skutek niewłaściwego napięcia lub zasilania; (h) Szkód wyrządzonych usługą (w tym ulepszenia i rozszerzenia) wykonywaną przez osoby, które nie są przedstawicielami Xiaomi. Odzyskiwanie i ponowna instalacja oprogramowania i danych użytkownika nie są objęte niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Żaden sprzedawca, agent lub pracownik firmy Xiaomi nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, przedłużania ani uzupełniania niniejszej gwarancji. Jeśli jakiekolwiek określenie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie ma to wpływu na jego legalność ani wykonalność pozostałych postanowień.

GWARANCJA DOROZUMIANA

Z wyjątkiem przypadków zastrzeżonynych przez obowiązujące prawo, wszystkie dorozumiane gwarancje (w tym gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) są ograniczone do czasu trwania tej gwarancji. Niektóre kraje nie zezwalają na ograniczenie czasu trwania dorozumianych gwarancji, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania

OGRANICZENIE SZKÓD

Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe, pośrednie, szczególne lub wtórne szkody, w tym między innymi utratę zysków, dochodów lub danych, wynikających z jakiegokolwiek naruszenia zasad gwarancji lub dorozumianej gwarancji za wyjątkiem przypadków zastrzeżonych przez obowiązujące prawo bądź jakiejkolwiek inna teorię prawną, nawet jeśli Xiaomi zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre kraje nie zezwalają na wykluczenia lub ograniczenia szkód szczególnych, pośrednich, przypadkowych lub następczych, więc powyższe ograniczenia może nie mieć zastosowania do każdego nabywcy.

Niniejsza Ograniczona Gwaranacja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej, Xiaomi zapewnia serwis gwarancyjny we wszystkich krajach Unii Europejskiej, gdzie prowadzona jest autoryzowana przez Xiaomi dystrybucja i obsługa posprzedażna. Oznacza to, że smartfon Xiaomi kupiony w Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Francji i Włoszech jest objęty serwisem gwarancynym w każdym z tych krajów.

Regulaminy Promocji Specjalnych

REGULAMIN
PROMOCJI -10% NA WSZYSTKO W SALONACH MI STORE
w dniach 18-20 grudnia 2020 r. przedłużonej od 21 grudnia (godzina 14) do 24 grudnia 2020 r.

§1

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej jako „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w promocji w sklepach Mi Store (zwanych dalej jako „Salony” lub „Salon” ) odbywającej się w dniach 18-20 grudnia 2020 r. przedłużonej od 21 grudnia (godzina 14) do 24 grudnia 2020 r.(zwanej dalej jako „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest spółka GG Stores sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie, zwana dalej jako „Organizator”.
 3. Postanowienia przedmiotowego Regulaminu obowiązują wszystkie osoby, biorące udział w Promocji. Każda taka osoba (zwana dalej jako „Uczestnik”) zobowiązana jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest, między innymi, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas trwania Promocji poprzez określenie zbioru zasad zachowania i obowiązków osób biorących w nim udział, w szczególności przez wzgląd na epidemię wirusa SARS-CoV-2.

§2 [DEFINICJE]

 1. „Sprzedaż Promocyjna” – prowadzona przez Organizatora promocyjna sprzedaż Towarów dla Kupujących dokonujących zakupu Towarów w Salonie, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w dniach 18-20 grudnia 2020 r.
 2. „Organizator” – GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 98, NIP 6772428876
 3. „Kupujący” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Salonie zakupu Towaru w trakcie trwania Sprzedaży Promocyjnej.
 4. „Salon” – oficjalny sklep stacjonarny Mi Store mieszczący się w galerii handlowej.
 5. „Towary” – produkty marki Xiaomi znajdujące się w ofercie Organizatora, dostępne do sprzedaży w Salonie w trakcie trwania Promocji.
 6. „Rabat” – przyznany Kupującemu przez Organizatora w ramach Sprzedaży Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto Towarów.
 7. "Ekosystem" - kategoria produktów, która obejmuje produkty marki Xiaomi, które nie są smartfonami

§3 [ZASADY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH]

 1. Sprzedaż Towarów w trakcie Promocji prowadzona będzie wyłącznie stacjonarnie na terenie wybranego Salonu w dniach 18-20 grudnia 2020 r. oraz od 21 grudnia (godzina 14) do 24 grudnia 2020 r.lub do wyczerpania zapasów Towarów.
 2. W okresie trwania Promocji na wszelkie Towary dostępne do sprzedaży stacjonarnej w Salonie nabywane przez Kupujących Organizator udzieli Rabatu w wysokości 10% od ceny brutto Towarów.
 3. Udzielany przez Organizatora Rabat łączy się z ewentualnymi innymi promocjami dostępnymi w Salonie.
 4. Każdy Kupujący w trakcie Promocji może nabyć nie więcej niż 1 sztukę produktu z kategorii Smartfony oraz 1 sztukę produktu z kategorii ekosystem.
 5. Zwroty towarów są możliwe do 7 dni dla towarów, które są nowe i posiadają oryginalnie zaplombowane opakowanie. Dokonanie zwrotu jest możliwe jedynie na kartę podarunkową. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany towaru na ekwiwalent pieniężny.
 6. Promocja nie obowiązuje przy zakupie usług oraz kart podarunkowych.
 7. W przypadku zwrotu przez Kupującego Towaru wchodzącego w skład zestawu na podstawie przepisów obowiązującego prawa, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu wszystkich elementów zestawu.

§4 [REKLAMACJE]

 1. Wszelkie reklamacje Kupujących związane z Promocją mogą być składane w terminie 14 dni od daty dokonania zakupu Towaru. Reklamacja powinna być przesłana pocztą na adres Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać pod rygorem nieważności imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, w tym w szczególności dokument potwierdzający dokonanie zakupu Towaru.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§5 [ZASADY ANTYEPIDEMIOLOGICZNE]

 1. Z uwagi na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 uczestnictwo w Promocji możliwe jest wyłącznie w przypadku bezwzględnego przestrzegania przez Uczestnika wskazanych w Regulaminie Zasad Antyepidemiologicznych.
 2. Każdy Uczestnik Promocji zobowiązany jest do:
 3. przestrzegania wyznaczonych przez Organizatora stref kolejek;
 4. zachowania dystansu minimum 1,5 metra od innych Uczestników;
 5. dezynfekcji rąk przy użyciu udostępnionych przez Organizatora urządzeń;
 6. zasłaniania ust i nosa w sposób określony w aktualnie obowiązujących przepisach epidemiologicznych;
 7. przestrzegania oznaczeń umieszczonych przez Organizatora na terenie Salonu oraz oznaczeń i zasad Centrum Handlowego;
 8. przestrzegania ustalonego przez Organizatora limitu maksymalnej ilości osób przebywających jednocześnie w Salonie (zależnie od wybranego salonu, zgodnie z przepisem 1 osoba na 15 m2);
 9. z uwagi na limit Uczestników przebywających w Salonie – kolejni Uczestnicy wpuszczani będą na teren Salonu stopniowo, dopiero po jego opuszczeniu przez poprzednich Uczestników, z zachowaniem limitu określonego w pkt. vi.
 10. Niezależnie od w/w zasad każdy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania wszelkich przepisów i regulacji antyepidemiologicznych ogłaszanych przez odpowiednie służby państwowe, w szczególności Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) oraz stosownych rozporządzeń jak również regulaminów Centrum Handlowego.
 11. Zakazany jest udział w Promocji Uczestników, u których w dniu Promocji lub w okresie 14 dni poprzedzającym dni Promocję wystąpiły objawy infekcji, w szczególności podwyższonej temperatury ciała, kaszlu, zaniku powonienia i/lub smaku.
 12. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z zasad określonych w niniejszym paragrafie skutkować będzie natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z udziału w Promocji.

§6 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.mi-store.pl oraz w Salonie.
 2. W kwestiach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
 3. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Organizator może dokonać zmiany Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym o czym osoby biorące udział w Promocji zostaną powiadomione przez przedstawicieli Organizatora.

Regulamin promocji MI Friday Livestream

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja polega na sprzedaży 8 produktów wybranych do akcji w obniżonej cenie po wpisaniu przez Klienta odpowiedniego kodu
 2. Start promocji 26.11.2020 godz. 23:45, promocja kończy się wraz z wykorzystaniem przez klientów określonej liczby produktów przeznaczonych do promocji lub o godz 23:59 dnia 27.11.2020
 3. Lista produktów objętych promocją oraz dedykowanych im kodów:
  1. Ilość limitowana 100szt - Mi Air Purifier Pro H | kod:  P*********
  2. Ilość limitowana 60szt - Mi AioT Router AX3600 | kod:  R*********
  3. Ilość limitowana 10szt - Mi 10T Pro z vacuum essential | kod:  C********
  4. Ilość limitowana 10szt - Mi 10T Pro z Air Purifier 3H | kod: 1*******
  5. Ilość limitowana 10szt - Mi 10T Pro z TV32” | kod: T*******
  6. Ilość limitowana 80szt - Mi 10 lite | kod:  5***********
  7. Ilość limitowana 10szt - Mi Smart Antibacterial Humidifier | kod: S**********
  8. Ilość limitowana 20szt - Mi Electric Shaver S500 | kod:  S**********
 4. Pełne kody podane będą podczas transmisji Mi Friday Livestream
 5. Promocja skierowana do klientów detalicznych, jedna osoba może skorzystać tylko raz wybranego z puli kodu. W przypadku złożenia większej ilości zamówień tylko pierwsze zostanie zrealizowane.
 6. Kodów nie należy stosować do zakupu produktów nie objętych daną promocją. Wszelkie takie zamówienia zostaną anulowane. 
 7. Wszelkie Próby wyłudzenia niezgodne z regulaminem akcji są przestępstwem w rozumieniu prawa i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

2. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

2.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia przedsprzedaży winni zgłaszać na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

2.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

2.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

2.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

 • Kod rabatowy jest przyznawany dla każdej osoby, która zapisze się do powiadomienia o dostępności POCO M3 w dniach 24.11 - 30.11
 • Wartość kodu rabatowego zależne jest od ilości zapisanych na powiadomienie osób
  • 1000 zapisanych - kod rabatowy na 5zł
  • 2000 zapisanych - kod rabatowy na 10zł
  • 4000 zapisanych - kod rabatowy na 15zł
 • Kody rabatowe są ważne od 6.12 i mogą być wykorzystać do 31.12
 • Kod rabatowy łączy się z innymi promocjami.
 • Kod rabatowy są wysyłane od 6.12
 • Każdej osobie zapisanej do powiadomienia przysługuje tylko 1 kod rabatowy
 • Zapis do powiadomienia to podanie maila na stronie produktu i klikniącie "powiadom o dostępności"
 • Kod rabatowy jest wysyłany na podany adres mailowy
 • Kod rabatowy może być wykorzystany tylko na mi-store.pl na zamówienie od 201zł bez liczenia kosztów przesyłki

Regulamin Promocji
„6 miesięcy ochrony ekranu”

 1. DEFINICJE
  Promocja – akcja promocyjna dotycząca sprzedaży Produktów, organizowana na zasadach
  wskazanych w Regulaminie.
  Organizator – Xiaomi Technology Netherlands B.V. zarejestrowana w Prinses Beatrixlaan 582,
  Haga 2595BM, Holandia.
  Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w celu niezwiązanym bezpośrednio z
  prowadzona przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
  Klient – Konsument, który kupił Produkt u Partnera handlowego i chce skorzystać z Promocji.
  Produkt- telefon Mi 10T Lite
  Partner handlowy – partner sprzedający Produkty, wskazany na poniższej liście: […].
  Punkt serwisowy – autoryzowany serwis dokonujący Naprawy Urządzeń; lista Punktów
  serwisowych dostępna jest pod adresem https://www.mi.com/pl/support/warranty/
  Naprawa – bezpłatne usunięcie Uszkodzenia przez Punkt Serwisowy.
  Ekran – część Urządzenia służąca do wyświetlania informacji.
  Uszkodzenie – mechaniczne uszkodzenie Ekranu polegające na rozbiciu (przełamaniu) jego
  powierzchni.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2.1. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy kupili Produkt w okresie od 23 listopada 2020 roku
  do dnia 30 listopada 2020 roku u Partnera Handlowego oraz aktywowali Produkt na terytorium
  Polski.
  2.2. Przez aktywację Produktu rozumie się uruchomienie go na terytorium Polski z aktywną kartą SIM
  i zaakceptowanie warunków korzystania, przedstawionych w ramach pierwszego uruchomienia.
  2.3. Świadczenia w ramach Promocji nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
 3. NAPRAWA
  3.1. W przypadku powstania Uszkodzenia, Klient zgłasza chęć skorzystania z naprawy osobiście w
  jednym z Punktów serwisowych.
  3.2. Wraz ze zgłoszeniem Klient przedstawia oryginał lub kopie dowodu zakupu Produktu u Partnera
  Handlowego w celu potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z Naprawy oraz przedstawia opis
  okoliczności, w jakich powstało Uszkodzenie.

3.3. W przypadku nieprzestawienia prze Klienta dowodu zakupu Produktu, Punkt serwisowy ma
prawo odmówić dokonania Naprawy.
3.4. Naprawie podlegają Uszkodzenia powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, tj.
przypadkowego zdarzenia, na powstanie którego Klient nie miał wpływu i było niezależne od
jego woli.
3.5. Naprawie nie podlegają Uszkodzenia:
3.5.1.spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstw
3.5.2.defekty estetyczne powierzchni Ekranu, takie jak zadrapania lub porysowania, które po
powodują przerwania powłoki Ekranu i nie wpływają na jego funkcjonowanie;
3.5.3.spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, nieautoryzowane oprogramowanie lub
aplikacje innych producentów używane przez Konsumenta;
3.5.4.numer IMEI Produktu nie jest widoczny;
3.5.5.przestawione urządzenie stanowi podróbkę Produktu;
3.5.6.Uszkodzenie powstało w wyniku ingerencji Klienta, naprawy w nieautoryzowanym serwisie
lub korzystania z nieoryginalnych zamiennych, oprogramowania lub komponentów
3.6. Uszkodzenia spowodowane przez okoliczności wskazane w punkcie 3.4. oraz zgłoszone w
terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia zakupu Produktu nie podlegają Naprawie, przy czym
Klient będzie miał możliwość dokonania usunięcia Uszkodzenia na własny koszt.
3.7. Termin wykonania Naprawy ustalany jest indywidualnie pomiędzy Klientem a Punktem
Serwisowym.

 1. DANE OSOBOWE
  4.1. Administratorem danych osobowych Klientów w ramach dokonywania Napraw są Punkty
  Serwisowe. Punkty serwisowe nie udostępniają Organizatorowi danych osobowych Klientów,
  którzy skorzystali z Promocji poprzez wykorzystanie Naprawy.
  4.2. Administratorem danych osobowych Klientów, którzy złożyli reklamacje zgodnie z procedurą
  wskazaną w punkcie 5 Regulaminu jest
 2. REKLAMACJE
  5.1. Reklamacje związane z Promocja należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Xiaomi Technology
  (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa w terminie 14 dni od powstania
  przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, w szczególności w postaci odmowy dokonania
  Naprawy.
  5.2. Reklamacja powinna zawierać:
  5.2.1.dane kontaktowe Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres
  korespondencyjny),

5.2.2.oryginał lub kopię dowodu zakupu Produktu,
5.2.3.dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji.
5.3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.
5.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana tą samą droga, która reklamacja zostanie złożona.
5.5. Reklamacje w zakresie wykonania Naprawy rozpatrywane są niezależnie przez Punkt Serwisowy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  6.1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.mi.com/pl/support/warranty/
  oraz na oficjalnych stronach internetowych Partnerów Handlowych.
  6.2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie maja powszechnie obowiązujące
  przepisy prawa polskiego.
  6.3. Ewentualne spory sądowe powstałe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez właściwy sąd
  powszechny.
  6.4. Organizator zastrzega prawo wprowadzania zmian do Regulaminu w razie zaistnienia jednej z
  poniższych okoliczności:
  6.4.1.będzie zgodna z przepisami prawa,
  6.4.2.nie naruszy praw nabytych przez Klientów,
  6.4.3.będzie wynikać z obowiązku Organizatora w zakresie dostosowania regulaminu do zmian w
  prawie lub decyzji sądów czy organów ;
  6.4.4.będzie wynikać z konieczności ochrony Klientów lub przed naruszeniem zasad opisanych w
  Regulaminie.
  6.5. Informacja o zmianach do Regulaminu zostanie każdorazowo zamieszczona na stronie
  internetowej Organizatora z 14 dniowym wyprzedzeniem.
  6.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2020.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocja polega na przedsprzedaży promocyjnej, gdzie premię do każdego z zakupionych w przedsprzedaży produktów (Mi10T / Mi10T Pro) stanowią Mi True Wireless Earphones 2 do Mi 10T o wartości 349zł lub Mi Air Purifier 3H o wartości 699zł do MI 10T Pro

1.3. Przedsprzedaż produktów uprawniających do udziału w promocji trwa w dniach 15-25.10.2020 roku na stronie mi-store.pl

1.4. W trakcie zwrotu towaru w ciągu 30 dni nowego, fabrycznie zapakowanego produktu, posiadającego oryginalne plomby producenta towar musi zostać zwrócony w komplecie Telefon oraz premiowany produkt w postaci Słuchawek lub Oczyszczacza

1.5. W momencie kiedy zwrot jest dokonywany w okresie 30 dni od daty zakupy i towar zwracany jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element (zasada dotyczy zawartości zestawu telefonu jak i sluchawek lub oczyszczacza zależnie od modelu telefonu), zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu

1.6. Próby wyłudzenia nagrody są przestępstwem w rozumieniu prawa i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

2. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

2.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia przedsprzedaży winni zgłaszać na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

2.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

2.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

2.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

 1. Kod rabatowy na kolejne zamówienie jest przyznawany do zamówień w którym znajduje się telefon o wartości 500zł
  • 1sztuka kod rabatowy jest wydawany dla 1 sztuki telefonu powyżej 500zł
  • w przypadku zakupu w jednym zamówieniu kilku telefonów powyżej 500zł każdy - wydawana jest wielokrotność kodów rabatowych
 2. Kod rabatowy jest wysyłany w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zamówienia
 3. Kod rabatowy można wykorzystać tylko na mi-store.pl z wyłączeniem sklepów stacjonarnych
 4. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami oraz innymi kodami rabatowymi.
 5. Kod rabatowy można wykorzystać do 31 grudnia 2020
 6. Promocja obowiązuje dla zamówień złożonych w dniach 23.10.2020 - 31-10.2020 lub do wyczerpana zapasów kodów rabatowych
 7. W przypadku dokonywania zwrotu smartfona - zgodnie z polityką zwrotów - należy także zwrócić niewykorzystany kod rabatowy. W przypadku wykorzystania kodu rabatowego jego wartość zostania odliczona od kwoty zwrotu

Regulamin Promocji
„6 miesięcy ochrony ekranu”

 1. DEFINICJE
  Promocja – akcja promocyjna dotycząca sprzedaży Produktów, organizowana na zasadach
  wskazanych w Regulaminie.
  Organizator – Xiaomi Technology Netherlands B.V. zarejestrowana w Prinses Beatrixlaan
  582, Haga 2595BM, Holandia.
  Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w celu niezwiązanym
  bezpośrednio z prowadzona przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
  Klient – Konsument, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą
  oraz osoba prawna, która kupiła Produkt u Partnera handlowego i chce skorzystać z
  Promocji.
  Produkt- telefon Mi10T Pro oraz Mi10T.
  Partner handlowy – partner sprzedający Produkty w sklepach stacjonarnych oraz sklepie
  internetowym, wskazany na poniższej liście:
 2. Komputronik
 3. Media Expert
 4. Media Markt
 5. Mi - home
 6. Mimarkt
 7. Mi - store
 8. Neonet
 9. Orange Polska S.A.
 10. Polkomtel sp. z o.o.
 11. P4 sp. z o.o.
 12. Orange Polska S.A.
 13. RTV Euro AGD
 14. T-Mobile Polska S.A.
 15. X-kom
  Punkt serwisowy – autoryzowany serwis dokonujący Naprawy Urządzeń.
  Naprawa – bezpłatne usunięcie Uszkodzenia przez Punkt Serwisowy.
  Ekran – część Urządzenia służąca do wyświetlania informacji.
  Uszkodzenie – mechaniczne uszkodzenie Ekranu polegające na rozbiciu (przełamaniu) jego
  powierzchni.
 16. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2.1. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy kupili Produkt w okresie od 15 października
  2020 roku do dnia 14 stycznia 2022 roku u Partnera Handlowego oraz aktywowali Produkt
  na terytorium Polski.
  2.2. Przez aktywację Produktu rozumie się uruchomienie go na terytorium Polski z aktywną kartą
  SIM i zaakceptowanie warunków korzystania, przedstawionych w ramach pierwszego
  uruchomienia.
  2.3. Świadczenia w ramach Promocji nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
 17. NAPRAWA
  3.1. W przypadku powstania Uszkodzenia, Klient zgłasza chęć skorzystania z naprawy osobiście w
  jednym z Punktów serwisowych lub w sklepie Partnera Handlowego.
  3.2. Wraz ze zgłoszeniem Klient przedstawia oryginał lub kopie dowodu zakupu Produktu u
  Partnera Handlowego w celu potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z Naprawy oraz
  przedstawia opis okoliczności, w jakich powstało Uszkodzenie.
  3.3. W przypadku nieprzestawienia prze Klienta dowodu zakupu Produktu, Punkt serwisowy ma
  prawo odmówić dokonania Naprawy.
  3.4. Naprawie podlegają Uszkodzenia powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, tj.
  przypadkowego zdarzenia, na powstanie którego Klient nie miał wpływu i było niezależne od
  jego woli.
  3.5. Naprawie nie podlegają Uszkodzenia:
  3.5.1.spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
  3.5.2.defekty estetyczne powierzchni Ekranu, takie jak zadrapania lub porysowania, które po
  powodują przerwania powłoki Ekranu i nie wpływają na jego funkcjonowanie;
  3.5.3.spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, nieautoryzowane oprogramowanie lub
  aplikacje innych producentów używane przez Klienta;
  3.5.4.numer IMEI Produktu nie jest widoczny;
  3.5.5.przestawione urządzenie stanowi podróbkę Produktu;
  3.5.6.Uszkodzenie powstało w wyniku ingerencji Klienta, naprawy w nieautoryzowanym
  serwisie lub korzystania z nieoryginalnych zamiennych, oprogramowania lub
  komponentów
  3.6. Uszkodzenia spowodowane przez okoliczności wskazane w punkcie 3.4. oraz zgłoszone w
  terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia zakupu Produktu nie podlegają Naprawie, przy
  czym Klient będzie miał możliwość dokonania usunięcia Uszkodzenia na własny koszt.

3.7. Termin wykonania Naprawy ustalany jest indywidualnie pomiędzy Klientem a Punktem
Serwisowym.

 1. DANE OSOBOWE
  4.1. Administratorem danych osobowych Klientów w ramach dokonywania Napraw są Punkty
  Serwisowe. Punkty serwisowe nie udostępniają Organizatorowi danych osobowych
  Klientów, którzy skorzystali z Promocji poprzez wykorzystanie Naprawy.
  4.2. Administratorem danych osobowych Klientów, którzy złożyli reklamacje zgodnie z procedurą
  wskazaną w punkcie 5 Regulaminu jest Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o., ul.
  Marynarska 15, 02-674 Warszawa.
  4.3. Dane Klientów przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1
  lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej
  „RODO”).
  4.4. W ramach rozpatrywania reklamacji dane osobowe Klientów mogą być udostępniane
  podmiotom uczestniczącym w procesie organizacji Promocji, w tym Partnerom Handlowym i
  Punktom serwisowym.
  4.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji.
  Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, a po jej
  rozpatrzeniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  4.6. Dane nie podlegają profilowaniu oraz na ich podstawie nie są podejmowane
  zautomatyzowane decyzje.
  4.7. W stosunku do danych osobowych Klientom przysługuje prawo dostępu do danych;
  możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz
  sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 2. REKLAMACJE
  5.1. Reklamacje związane z Promocja należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Xiaomi
  Technology (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, w terminie 14 dni od
  powstania przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, w szczególności w postaci odmowy
  dokonania Naprawy.
  5.2. Reklamacja powinna zawierać:
  5.2.1.dane kontaktowe Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres
  korespondencyjny),
  5.2.2.oryginał lub kopię dowodu zakupu Produktu,
  5.2.3.dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji.

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.
5.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana tą samą droga, która reklamacja zostanie
złożona.
5.5. Reklamacje w zakresie wykonania Naprawy rozpatrywane są niezależnie przez Punkt
Serwisowy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  6.1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej
  https://www.mi.com/pl/support/warranty/ oraz na oficjalnych stronach internetowych
  Partnerów Handlowych.
  6.2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie maja powszechnie obowiązujące
  przepisy prawa polskiego.
  6.3. Ewentualne spory sądowe powstałe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez właściwy
  sąd powszechny.
  6.4. Organizator zastrzega prawo wprowadzania zmian do Regulaminu w razie zaistnienia jednej
  z poniższych okoliczności:
  6.4.1.będzie zgodna z przepisami prawa,
  6.4.2.nie naruszy praw nabytych przez Klientów,
  6.4.3.będzie wynikać z obowiązku Organizatora w zakresie dostosowania regulaminu do
  zmian w prawie lub decyzji sądów czy organów ;
  6.4.4.będzie wynikać z konieczności ochrony Klientów lub przed naruszeniem zasad
  opisanych w Regulaminie.
  6.5. Informacja o zmianach do Regulaminu zostanie każdorazowo zamieszczona na stronie
  internetowej Organizatora z 14 dniowym wyprzedzeniem.
  6.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2020 roku.

Usługa Premier dla Mi 10T Pro / Mi 10T

1x Bezpłatna naprawa ekranu w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po zakupie

GWARANCJA OCHRONY EKRANU

Poza prawami konsumenta przyznanymi w ramach gwarancji prawnej i zgodnie z warunkami
opublikowanymi na stronie https://www.mi.com/global/service/warranty, poniższa dobrowolna
dodatkowa i bezpłatna gwarancja handlowa będzie mieć zastosowanie do wszystkich
konsumentów na terytorium Polski („Konsument”). Gwarancja handlowa jest oferowana przez
firmę Xiaomi Technology Netherlands B.V. zarejestrowaną w Prinses Beatrixlaan 582, Haga
2595BM, Holandia.

Zakres

Konsumenci, którzy zakupią Xiaomi Mi 10T lub Mi 10T Pro („Produkt”) między 15 października
2020 r. a 14 stycznia 2022r.
w dowolnym oficjalnym kanale sprzedaży (online lub offline) firmy
Xiaomi na terytorium Polski („Terytorium”) i aktywują smartfon na Terytorium, będą uprawnieni
do jednorazowej (1) bezpłatnej naprawy w lokalnym centrum serwisowym Xiaomi przez pierwsze
sześć (6) miesięcy od daty zakupu, jeśli ekran wymienionych powyżej Produktów zostanie
uszkodzony w wyniku niezamierzonego działania Konsumenta (np. niezamierzone upuszczenie
Produktu).
Taka naprawa ekranu jest bezpłatna i obejmuje, w razie potrzeby, bezpłatną wymianę ekranu.
Aby skorzystać z tej gwarancji handlowej, Konsumenci muszą skontaktować się z działem obsługi
klienta Xiaomi. Konsument może zostać poproszony o przesłanie faktury zakupu lub dokumentu
dostawy.

Wyłączenia

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania do ani nie obejmuje następujących
przypadków

I. Uszkodzenie ekranu spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania;

II. Uszkodzenia mające wpływ tylko na powierzchnię ekranu, takie jak zadrapania, lub inny
estetyczny wygląd ekranu;

III. Szkody spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, nieautoryzowane oprogramowanie
lub aplikacje innych producentów używane przez Konsumenta.

Ponadto gwarancja handlowa nie obejmuje również następujących przypadków

I. Konsument nie ujawnia faktury zakupu lub dokumentu dostawy;

II. Numer seryjny i/lub numer IMEI są uszkodzone, zostały usunięte lub naruszone;

III. Produkt jest podrobiony i nie został wyprodukowany przez firmę Xiaomi;

IV. Defekt jest spowodowany niezamierzonym użyciem lub sprzeczny z instrukcjami lub
wytycznymi firmy Xioami lub sprzedawcy;

V. Defekt wynika z własnych lub nieautoryzowanych napraw/manipulacji klienta bądź
korzystania z nieautoryzowanych lub nieoryginalnych części zamiennych,
oprogramowania lub komponentów.

Niniejsza gwarancja handlowa nie dotyczy Produktów, które ze względu na uszkodzenia lub
modyfikacje ekranu muszą zostać zastąpione nowym Produktem. Taka wymiana podlega
standardom gwarancji prawnej.

Żadne z postanowień niniejszej Gwarancji handlowej nie ogranicza praw Konsumentów
wynikających z obowiązującego prawa.

Gratisy

Zestaw gratisów składający się z: notesu, taśmy oraz kompetu spinaczy jest dodawany do każdego zamówienia powyżej 299zł brutto złożonego w dniach 3.09.2020 godz. 13:00 do 28.09.2020 lub do wyczerpania zapasów

Etui do telefonu Redmi Note 9 jest dodawane zamówienia na ten model telefonu złożonego w dniach 3.09.2020 godz. 13:00 do 28.09.2020 lub do wyczerpania zapasów

Etui do telefonu POCO F2 Pro jest dodawane zamówienia na ten model telefonu złożonego w dniach 3.09.2020 godz. 13:00 do 28.09.2020 lub do wyczerpania zapasów

Mi10 / Mi10 PRO - 24 miesiące Gwarancji na ekran

Oprócz praw konsumenta wynikających z gwarancji prawnej i zgodnie z warunkami, które są opublikowane na stronie https://www.mi.com/global/service/warranty, do wszystkich konsumentów w Polsce ("Konsument") stosuje się następującą dobrowolną, dodatkową i bezpłatną gwarancję handlową. Gwarancja handlowa jest oferowana przez Xiaomi Technology Netherlands B.V. zarejestrowaną w Prinses Beatrixlaan 582, Haga 2595BM, Holandia.

Zakres stosowania

Konsumenci, którzy zakupili Xiaomi Mi10/Mi10 Pro ("Produkt") w dowolnym autoryzowanym przez Xiaomi sklepie internetowym lub stacjonarnym w Polsce, będą uprawnieni do jednorazowej (1) bezpłatnej naprawy w lokalnym centrum serwisowym Xiaomi podczas trwania gwarancji prawnej, jeśli ekran wyżej wymienionych Produktów zostanie uszkodzony lub wadliwy w wyniku nieumyślnego działania ze strony Konsumenta (tj. np. nieumyślnego upadku Produktu).

Taka naprawa ekranu jest bezpłatna i obejmuje, w razie potrzeby, wymianę ekranu również bezpłatną.

Aby skorzystać z tej gwarancji handlowej, Konsumenci muszą skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi. Konsumenci mogą zostać poproszeni o przesłanie faktury zakupu lub rachunku za dostawę.

Wyłączenia

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania ani nie obejmuje następujących przypadków:

 • Uszkodzenie ekranu spowodowane celowo lub w wyniku rażącego zaniedbania;
 • Uszkodzenia wpływające tylko na powierzchnię ekranu, takie jak zadrapania lub inny estetyczny wygląd ekranu;
 • Szkody spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, nieautoryzowane oprogramowanie lub aplikacje osób trzecich używane przez Konsumenta.

Co więcej, gwarancja handlowa nie obowiązuje również w żadnym z poniższych przypadków:

 • Konsument nie ujawnia faktury zakupu lub rachunku za dostawę;
 • Numer seryjny i/lub numer IMEI jest uszkodzony, został usunięty lub naruszony;
 • Produkt jest podrobiony i nie został wyprodukowany przez Xiaomi;
 • Wada jest spowodowana niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem lub jest sprzeczna z instrukcjami, podręcznikami lub wytycznymi Xioami lub sprzedawcy;
 • Wada wynika z własnej lub nieautoryzowanej naprawy/zmiany, lub z użycia nieautoryzowanych lub nieoryginalnych części zamiennych, oprogramowania lub komponentów.

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania do Produktów, które z powodu uszkodzenia lub zmiany ekranu muszą zostać wymienione na nowy Produkt. Taka wymiana będzie podlegała prawnym standardom gwarancji.

Żaden z zapisów niniejszej gwarancji handlowej nie ogranicza praw konsumentów wynikających z obowiązującego prawa.

Gwarancja Ochrony Ekranu - Mi Fan Festival 2020

Oprócz praw konsumenta wynikających z gwarancji prawnej i zgodnie z warunkami, które są opublikowane na stronie https://www.mi.com/global/service/warranty, do wszystkich konsumentów w Polsce ("Konsument") stosuje się następującą dobrowolną, dodatkową i bezpłatną gwarancję handlową. Gwarancja handlowa jest oferowana przez Xiaomi Technology Netherlands B.V. zarejestrowaną w Prinses Beatrixlaan 582, Haga 2595BM, Holandia.

Zakres stosowania

Konsumenci, którzy zakupili dowolny smartfon ("Produkt") w dowolnym autoryzowanym przez Xiaomi sklepie internetowym lub stacjonarnym w Polsce i aktywowali go lokalnie w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 12 kwietnia 2020 r., będą mogli skorzystać z jednorazowej (1) bezpłatnej usługi naprawy w lokalnym centrum serwisowym Xiaomi w ciągu pierwszych sześciu (6) miesięcy od zakupu, jeśli ekran wyżej wymienionych Produktów zostanie uszkodzony lub wadliwy w wyniku niezamierzonego działania konsumenta (tj. np. niezamierzonego upadku Produktu).

Taka naprawa ekranu jest bezpłatna i obejmuje, w razie potrzeby, wymianę ekranu również bezpłatną.

Aby skorzystać z tej gwarancji handlowej, Konsumenci muszą skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi. Konsumenci mogą zostać poproszeni o przesłanie faktury zakupu lub rachunku za dostawę.

Wyłączenia

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania ani nie obejmuje następujących przypadków:

 • Uszkodzenie ekranu spowodowane celowo lub w wyniku rażącego zaniedbania;
 • Uszkodzenia wpływające tylko na powierzchnię ekranu, takie jak zadrapania lub inny estetyczny wygląd ekranu;
 • Szkody spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, nieautoryzowane oprogramowanie lub aplikacje osób trzecich używane przez Konsumenta.

Co więcej, gwarancja handlowa nie obowiązuje również w żadnym z poniższych przypadków:

 • Konsument nie ujawnia faktury zakupu lub rachunku za dostawę;
 • Numer seryjny i/lub numer IMEI jest uszkodzony lub został usunięty albo naruszony;
 • Produkt jest podrobiony i nie został wyprodukowany przez Xiaomi;
 • Wada jest spowodowana niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem lub jest sprzeczna z instrukcjami, podręcznikami lub wytycznymi Xioami lub sprzedawcy;
 • Wada wynika z własnej lub nieautoryzowanej naprawy/zmiany, lub z użycia nieautoryzowanych lub nieoryginalnych części zamiennych, oprogramowania lub komponentów.

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania do Produktów, które z powodu uszkodzenia lub zmiany ekranu muszą zostać wymienione na nowy Produkt. Taka wymiana będzie podlegała prawnym standardom gwarancji.

Żaden z zapisów niniejszej gwarancji handlowej nie ogranicza praw konsumentów wynikających z obowiązującego prawa.

Gwarancja handlowa - Covid 19

W celu dostosowania się do obecnej sytuacji w związku z wybuchem epidemii Covid-19, Xiaomi Technology Netherlands B.V. zarejestrowała się w Prinses Beatrixlaan 582, Haga 2595BM, Niderlandy, dobrowolnie zapewniając konsumentom w Polsce ("konsumenci") następującą gwarancję handlową - Covid 19. Poniższe warunki mają zastosowanie dodatkowo do praw konsumenta przyznanych w ramach gwarancji prawnej i opublikowanych na stronie https://www.mi.com/global/service/warranty

1. Przedłużenie o 3 miesiące

Dla wszystkich smartfonów Xiaomi, których gwarancja prawna wygasa pomiędzy 15 marca 2020 r. a 15 kwietnia 2020 r., Xiaomi oferuje jednorazowe, bezpłatne przedłużenie okresu gwarancji o TRZY (3) MIESIĄCE.

Niniejsza gwarancja handlowa wygasa automatycznie 15 lipca 2020 r., odpowiednio po upływie TRZECH (3) MIESIĘCY po upływie pierwotnego okresu gwarancji prawnej na dany produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2. Wyłączenie gwarancji handlowej - Covid-19

Powyższe 3-miesięczne przedłużenie gwarancji nie będzie miało zastosowania w żadnym z poniższych przypadków:

 • Konsument nie ujawnia faktury zakupu lub rachunku za dostawę;
 • Numer seryjny i/lub numer IMEI jest uszkodzony, został usunięty lub naruszony;
 • Produkt jest podrobiony i nie został wyprodukowany przez Xiaomi;
 • Wada powstaje lub jest spowodowana nadużyciem lub niewłaściwym użyciem Produktów przez Konsumenta. Podobnie jak ogień, kontakt z cieczą i podobne przyczyny zewnętrzne w stosunku do Produktu, które są poza kontrolą firmy Xiaomi;
 • Wada jest spowodowana celowym użytkowaniem lub jest sprzeczna z instrukcjami, podręcznikami lub wytycznymi Xiaomi lub sprzedawcy;
 • Wada powstaje w wyniku samodzielnej lub nieautoryzowanej naprawy/manipulacji przez Konsumenta lub użycia nieautoryzowanych oryginalnych części zamiennych, oprogramowania lub komponentów.

Żaden z zapisów niniejszej gwarancji handlowej nie ogranicza praw konsumentów wynikających z obowiązującego prawa.

SERWIS PREMIUM DLA SERII TELEFONÓW MI NOTE 10

Użytkownicy końcowi, którzy zakupili smartfon Xiaomi Mi Note 10 lokalnym autoryzowanym kanale sprzedaży firmy Xiaomi i aktywowali ją lokalnie w okresie od 24 listopada 2019 r. do dnia 24 lutego 2020 r., otrzymają jednorazową bezpłatną naprawę uszkodzonego wyświetlacza LCD w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi, jeśli wyświetlacz został uszkodzony w ciągu 6 miesięcy od aktywacji produktu.

Jeśli w okresie gwarancyjnym doszło do fizycznego uszkodzenia wyświetlacza, które uniemożliwia jego normalną pracę (z wyłączeniem celowego uszkodzenia), użytkownik końcowy może skorzystać z jednorazowej bezpłatnej wymiany ekranu w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi.

JEDNORAZOWA WYMIANA WYŚWIETLACZA NIE MA ZASTOSOWANIA W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH:

 • Uszkodzenie wyświetlacza spowodowane jest celowym działaniem.
 • Uszkodzenia telefonu nie wpływają na jego normalne użytkowanie (np. odpryski farby, zarysowania, blaknięcie i inne uszkodzenia).
 • Dojdzie do jakichkolwiek pośrednich lub przypadkowych szkód spowodowanych uszkodzeniem (w tym między innymi powodującym niezdatność do pracy, utratę działalności, utratę zysków, utratę danych lub utratę czasu).
 • Numer seryjny modelu lub IMEI został zmieniony, utracony, jest nierozpoznawalny lub niezgodny z numerem zapisanym podczas zakupu produktu.
 • Produkt został rozmontowany lub naprawiony przez dowolny inny serwis, który nie jest autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi.
 • Produkt został zgłoszony z powodu kradzieży, zagubienia itp.
 • Żądanie naprawy wyświetlacza nie mieści się w okresie objętym gwarancją na wyświetlacz lub uzgodnionym okresie serwisowania.
 • Wojna, wrogie działania, działania wojskowe, konflikty zbrojne, strajki, zamieszki, działania terrorystyczne.
 • Działania administracyjne lub sądowe.
 • Tajfuny, powodzie, trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne lub tsunami, reakcje jądrowe, promieniowanie jądrowe lub skażenie radioaktywne.
 • Amortyzacja po naprawie.

ZERWANIE USŁUGI GWARANCYJNEJ EKRANU

Gwarancja Premium na ekran Xiaomi Mi Note 10 Series zostanie zerwana w następujących okolicznościach:

 • Przekroczony został okres gwarancji na ekran określony w powyższych warunkach.
 • Produkt został naprawiony przez inny serwis naprawczy, który nie jest autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi.
 • Jednorazowa bezpłatna wymiana wyświetlacza została wykonana zgodnie z warunkami gwarancji na wyświetlacz.
 • Jeśli firma Xiaomi wykryje, że uszkodzenia są spowodowane celowym działaniem, gwarancja na wyświetlacz zostanie automatycznie zerwana.

“6-MIESIĘCZNA OCHRONA EKRANU W SMARTFONIE XIAOMI REDMI NOTE 8T”

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Przewidziany niniejszym regulaminem program akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą “ 6-miesięczna ochrona ekranu w smartfonie Xiaomi Redmi Note 8T” (zwany dalej Promocją), jest organizowany przez Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-674, ul. Marynarska 15, zwaną dalej Organizatorem.
 • Promocja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Promocja rozpoczyna się o 10:00 18 listopada 2019 r. i trwa do północy 17 lutego 2020 r.
 • Promocja dotyczy smartfonów Xiaomi Redmi Note 8T we wszystkich dostępnych specyfikacjach, zakupionych przez Uczestników Promocji w sklepach detalicznych posiadających towar wyłącznie z oficjalnej polskiej dystrybucji (od dystrybutorów ABC Data S.A. i Ingram Micro Sp. z o.o.) w okresie trwania Promocji.
 • Produkty objęte promocją są wymienione w punkcie 2.2.
 • Promocja obsługiwana jest przez Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o.
 • Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie i na potrzeby przeprowadzenia Promocji objętej Regulaminem.
 • Administratorem danych osobowych jest Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-674, ul. Marynarska 15. Administrator danych osobowych, powierza firmie Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. ul. Puławska 40A, 05 – 500 Piaseczno przetwarzanie danych osobowych związanych z realizowana Promocją, w imieniu i na rzecz Organizatora Promocji.
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z promocją. Każdy uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.

§ 2 Zasady promocji

 • Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne
 • Produkty objęte promocją:
  • Redmi Note 8T 3/32GB
  • Redmi Note 8T 4/64GB
  • Redmi Note 8T 4/128GB
 • Każdy uczestnik Promocji, który spełni warunki uczestnictwa otrzyma prawo do dodatkowej 6-miesięcznej gwarancji, która obejmuje jednorazową wymianę przypadkowo uszkodzonego wyświetlacza w okresie 6 miesięcy od daty zakupu w okresie wymienionym w § 1 pkt. 3.
 • Uczestnik Promocji, który zakupił produkty wymienione w § 2 pkt. 2. w trakcie trwania Promocji, zyskuje prawo do bezpłatnej gwarancji na jednorazową wymianę wyświetlacza przez okres 6 miesięcy od daty zakupu.
 • Uczestnik Promocji ma prawo do skorzystania z bezpłatnej usługi wymiany wyświetlacza, będących wynikiem jego normalnej eksploatacji, które ujawnią się w okresie 6 miesięcy od daty zakupu wskazanej na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym, fakturze Vat), po uprzednim zgłoszeniu reklamacji w jednym z autoryzowanych punktów serwisowych Xiaomi.
 • Udokumentowaniem prawa Uczestnika Promocji do skorzystania z dodatkowej 6 miesięcznej gwarancji na wyświetlacz jest okazanie w punkcie serwisowym oryginału dowodu zakupu produktu.
 • W przypadku stwierdzenia usterki Organizator, według własnej decyzji dokona naprawy uszkodzonego wyświetlacza, pozostałe uszkodzenia niezwiązane z wyświetlaczem podlegają warunkom naprawy określonym w standardowej gwarancji.
 • Gwarancja obowiązuje jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Dodatkowa Gwarancja na wyświetlacz obejmuje uszkodzenia mechaniczne wyświetlacza eksploatowanego zgodnie z instrukcją obsługi i w sposób odpowiadający zwyczajowemu korzystaniu z tego rodzaju sprzętu. Gwarancja nie obejmuje: a) małych zarysowań ekranu

§ 3 Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne o statusie konsumenta zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
 • Aby zostać Uczestnikiem Promocji należy w okresie jej trwania dokonać zakupu smartfona Redmi Note 8T, jako konsument zgodnie z ust. 1. niniejszego paragrafu.

§ 4 Reklamacje i roszczenia

 • Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres Organizatora: Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. Warszawa 02-674, ul. Marynarska 15.
 • Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji przez cały okres obowiązywania gwarancji oraz do 7 dni po upływie okresu gwarancyjnego. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe jak również opis i wskazania przyczyny reklamacji.

§ 4 Postanowienia końcowe

 • Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 • Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mi.com/pl
 • Administratorem danych osobowych jest Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. Warszawa 02-674, ul. Marynarska 15 . Administrator danych osobowych, powierza firmie Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. ul. Puławska 40A, 05 – 500 Piaseczno, REGON 016321051, NIP: 9511978674 przetwarzanie danych osobowych związanych z realizowaną Promocją, w imieniu i na rzecz Organizatora Promocji.
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z promocją. Każdy uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 • Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Promocji oraz do zakończenia Promocji bez podawania przyczyn.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel