Gwarancja | Naprawy | Regulaminy Promocji

Pobierz formularz reklamacji do druku


Gwarancja Producenta

Wszystkie telefony Xiaomi kupione za pośrednictwem sklepu mi-store.pl są objęte 24 miesięczną gwarancją producenta.
Naprawy w trybie door-2-door (z przyjazdem kuriera, bez wychodzenia z domu) wykonuje Autoryzowany Serwis Naprawczy Xiaomi - Cyfrowe Centrum Serwisowe

Wypełnij online formularz reklamacyjny - tutaj, aby zamówić bezpłatnego kuriera, który przyjedzie po odbiór sprzętu.

Telefon zostanie odesłany bezpłatnie po wykonaniu naprawy gwarancyjnej

Cyfrowe Centrum Serwisowe
ul. Puławska 40A
05-500 Piaseczno
tel. 22 726 38 10
info@ccsonline.pl
www.ccsonline.pl

Jeśli telefon nie został zakupiony poprzez portal mi-store.pl lub sieć salonów stacjonarnych Mi Store - zanim skontaktujesz się z Serwisem Autoryzowanym sprawdź, czy Twój telefon może zostać przez niego przyjęty. Dokonaj tutaj: weryfikacji pochodzenia telefonu po numerze IMEI. Autoryzowany Serwis przyjmie urządzenie o ile kraj dystrybucji to Polska.

Wszystkie produkty z listy poniżej kupione za pośrednictwem sklepu mi-store.pl są objęte 24 miesięczną gwarancją producenta. Naprawy w trybie door-2-door (z przyjazdem kuriera, bez wychodzenia z domu) wykonuje Autoryzowany Serwis Naprawczy Xiaomi - Cyfrowe Centrum Serwisowe.

Wypełnij online formularz reklamacyjny - tutaj, aby zamówić bezpłatnego kuriera, który przyjedzie po odbiór sprzętu.

Cyfrowe Centrum Serwisowe
ul. Puławska 40A
05-500 Piaseczno
tel. 22 726 38 10
info@ccsonline.pl
www.ccsonline.pl

Lista urządzeń z 24 miesięczną gwarancją door-2-door

Kamery

 • Mi Sphere Camera Kit
 • Mi Action Camera 4K
 • Mi Home Security Camera Basic 1080p
 • Mi Home Security Camera 360° 1080p

Pojazdy

 • Mi Electric Scooter
 • Mi Electric Scooter Pro 2
 • Mi Electric Scooter 1S
 • Mi Electric Scooter Essential
 • Mi Electric Scooter Pro
 • Mi Electric Scooter 3C
 • Mi Electric Scooter Pro H
 • Ninebot S
 • Ninebot S Plus
 • Ninebot GoKart Kit

Smartwatche

 • Amazfit Pace
 • Amazfit Stratos
 • Amazfit Stratos +

Oczyszczacze powietrza

 • Mi Air Purifier 2
 • Mi Air Purifier 2H
 • Mi Air Purifier 3H
 • Mi Air Purifier 2S
 • Mi Air Purifier Pro
 • Mi Air Purifier Pro H

Odkurzacze

 • Mi Robot Vacuum
 • Mi Robot Vacuum-Mop
 • Mi Robot Vacuum-Mop Pro
 • Mi Robot Vacuum-Mop Essential
 • Mi Handheld Vacuum
 • Mi Handheld Vacuum 1C

Urządzenia sieciowe

 • Mi Router 3
 • Mi Router 3C
 • Mi Router 4A
 • Mi Router 4A Gigabit
 • Mi Router 4C
 • Mi Router AC2350
 • Mi Router AX3600

TV/Wideo

 • Mi Laser Projector 150" 4K
 • Mi Laser Projector 150" FHD
 • Mi Smart Projector Compact 2 Pro
 • Mi Smart Projector Mini
 • Mi TV Box 4K
 • Mi TV Box S 4K
 • Mi TV Stick
 • Mi Gaming Monitor 34" Curved

Laptopy

 • Mi Laptop Air 13.3 i5 8GB+256GB

Walizki

 • Mi Luggage Classic 20"
 • Mi Metal Carry-On Luggage 20"

Poniższe telewizory Mi TV objęte są 24 miesiącami gwarancji producenta

 • Mi TV 32" - door2door (przyjazd kuriera)
 • Mi TV 43" - on-site (przyjazd serwisanta do domu)
 • Mi TV 55" - on-site (przyjazd serwisanta do domu)
 • Mi TV 65" - on-site (przyjazd serwisanta do domu)

Każde zgłoszenie jest traktowana indywidualnie przez MIK Radom, a w przypadku braku możliwości naprawienia usterki na miejscu - serwisant może podjąć decyzję o zabraniu urządzenia do serwisu

W celu zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji należy skontaktować się z CS MIK Radom, które odpowiedzialne jest za wykonywanie czynności serwisowych w ramach gwarancji producenta dla telewizorów Mi TV.

Centrum serwisowe to CS MIK Radom
ul. Chrobrego 22
26-600 Radom
tel: 48 363 63 66
email: xiaomi@csmik.pl
www.mik.radom.pl

Przed kontaktem z serwisem przygotuj

 • Dowód zakupu (paragon lub fakturę)
 • Zdjęcie usterki (jeśli jest możliwe jej sfotografowanie)
 • Zdjęcie tabliczki znamionowej (z tyłu urządzenia)

Pozostałe produkty Xiaomi, które nie są smartfonami, nie są telewizorami oraz nie zostały wymienine w punktcie "Produkty Ecosystem Objęte Serwisem Door-2-Door" są objęte uproszczoną gwarancją sprzedawcy i nie są serwisowane. Z ewentualną reklamacją należy zgłosić się do sprzedawcy.

Okres gwarancji uproszczonej to 24 miesiące

OGRANICZONA GWARNACJA PRODUCENTA

Xiaomi gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że przy normalnym użytkowaniu produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres wyżej wymieniony. Xiaomi nie gwarantuje, że działanie produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących użytkowania produktu

GWARANCJA

W przypadku otrzymania przez Xiaomi uzasadnionego roszczenia, wynikajacego z usterki produktu w Okresie Gwarancji, firma Xiaomi, według własnego uznania i w zakresie dozwolonym przez prawo, naprawi produktu bezpłatnie, użyje nowych lub odnowionych części zamiennych, (2) zastępąpi wadliwy produkt odnowionym lub nowym sprzętem.


W przypadku wady, są to jedyne i wyłączne środki zaradcze w zakresie dozwolonym przez prawo. Opłaty za wysyłkę i przeładunek mogą być zastosowane, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące prawo. Niniejsza Gwarancja obowiązuje tylko w kraju, w którym produkt został sprzedawany przez firmę www.mi.com oraz w zakresie obowiązującego w nim prawa. Każdy nowy, wymieniony produkt będzie objęty gwarancją przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancji lub (30) dni, w zależności od tego, który cykl jest dłuższy bądz przez dodatkowy okres, jeżeli ma zastosowanie zastosowanie w danym kraju. .

JAK UZYSKAĆ USŁUGĘ GWARANCYJNĄ


Aby uzyskać usługę gwarancyjną, należy dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu bądź w takim, który zapewni jednakowy stopień ochrony, ze szczególną uwagą na zapakowanie urządzenia w taki sposób, aby nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu w trakcie transportu. Adres wysyłki dostępny jest na oficjalnej stronie firmy Xiaomi www.mi.com/pl. Zgodnie z obowiązującym prawem firma Xiaomi może zażądać od klienta dostarczenia dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej z numerem IMEI dla telefonów oraz numerem seryjnym (SN) dla pozostałych produktów. Obowiązkiem zgłaszającego jest stworzenie kopii zapasowej wszelkich danych, oprogramowania oraz innych materiałów, które mogą być przechowywane w pamieci urządzenia. Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikajace z ich staty bądź sformatowania podczas obslugi gwarancyjnej.


Aby uzyskać informację o statusie naprawy, należy skontaktować sie z: http://www.ccsonline.pl/

WYJĄTKI I OGRANICZENIA

Gwarancja dotyczy wyłącznie produktów wytwarzanych przez firmę Xiaomi lub dla firmy Xiaomi, którą można zidentyfikować przy użyciu znaku towarowego "Xiaomi" lub "Mi", nazwy handlowej bądź logo.


Gwarancja nie dotyczy: (a) Szkód spowodowanych działaniem natury lub siły wyższej, np. uderzenie pioruna, tornado itd; (b) Zaniedbania; (c) Wykorzystania w celach komercyjnych; (d) Modyfikacji dowolnej części Produktu; (e) Strat zwiazanych z używaniem z produktami innymi niż Xiaomi; (f) Szkód spowodowanych wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym zastosowaniem, zalaniem, pożarem, trzęsieniem ziemi lub inną przyczyna zewnętrzną; (g) Uszkodzeń wywołanych wykorzystaniem Produktu poza dozwolonym lub zamierzonym zastosowaniem opisanym przez Xiaomi lub w skutek niewłaściwego napięcia lub zasilania; (h) Szkód wyrządzonych usługą (w tym ulepszenia i rozszerzenia) wykonywaną przez osoby, które nie są przedstawicielami Xiaomi. Odzyskiwanie i ponowna instalacja oprogramowania i danych użytkownika nie są objęte niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Żaden sprzedawca, agent lub pracownik firmy Xiaomi nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, przedłużania ani uzupełniania niniejszej gwarancji. Jeśli jakiekolwiek określenie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie ma to wpływu na jego legalność ani wykonalność pozostałych postanowień.

GWARANCJA DOROZUMIANA

Z wyjątkiem przypadków zastrzeżonynych przez obowiązujące prawo, wszystkie dorozumiane gwarancje (w tym gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) są ograniczone do czasu trwania tej gwarancji. Niektóre kraje nie zezwalają na ograniczenie czasu trwania dorozumianych gwarancji, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania

OGRANICZENIE SZKÓD

Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe, pośrednie, szczególne lub wtórne szkody, w tym między innymi utratę zysków, dochodów lub danych, wynikających z jakiegokolwiek naruszenia zasad gwarancji lub dorozumianej gwarancji za wyjątkiem przypadków zastrzeżonych przez obowiązujące prawo bądź jakiejkolwiek inna teorię prawną, nawet jeśli Xiaomi zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre kraje nie zezwalają na wykluczenia lub ograniczenia szkód szczególnych, pośrednich, przypadkowych lub następczych, więc powyższe ograniczenia może nie mieć zastosowania do każdego nabywcy.

Niniejsza Ograniczona Gwaranacja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej, Xiaomi zapewnia serwis gwarancyjny we wszystkich krajach Unii Europejskiej, gdzie prowadzona jest autoryzowana przez Xiaomi dystrybucja i obsługa posprzedażna. Oznacza to, że smartfon Xiaomi kupiony w Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Francji i Włoszech jest objęty serwisem gwarancynym w każdym z tych krajów.

Regulaminy Konkursów

Regulaminy Promocji Specjalnych

ZASADY I WARUNKI

Niniejsza promocja posprzedażowa (zwana dalej "Promocją" ) jest oferowana przez Xiaomi Technology Netherlands B.V. zarejestrowaną pod adresem Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haga, Holandia, i ma zastosowanie niezależnie od praw konsumenckich przyznanych przez powszechnie obowiązujące prawo, zgodnie z warunkami opublikowanymi na stronie https://www.mi.com/pl/support/warranty . Aby w pełni zrozumieć swoje prawa, zalecamy zapoznanie się z obowiązującym prawem w miejscu zamieszkania.

Niniejsza Promocja dotyczy wyłącznie elementów sprzętowych Produktu Xiaomi w postaci oryginalnie dostarczonej i nie ma zastosowania do jakiegokolwiek oprogramowania lub innego sprzętu będącego własnością Xiaomi lub osób trzecich, dla których przewidziano lub zamierza się przewidzieć umowę licencyjną użytkownika końcowego lub odrębne oświadczenia gwarancyjne/gwarancyjne lub wyłączenia.

 

1. ZAKRES STOSOWANIA I BENEFICJENCI

Niniejsza oferta jest ograniczona do wybranych smartfonów Xiaomi (dotyczy tylko następujących konkretnych modeli: Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro ) (dalej "Produkt(y)") zakupionych za pośrednictwem dowolnych oficjalnych kanałów sprzedaży Xiaomi (online lub offline) na Terytorium Polski (dalej "Terytorium"). Niniejsza oferta jest dostarczana przez Xiaomi Technology Netherlands B.V. zarejestrowaną w Holandii (dalej "Xiaomi" lub "my").

Do skorzystania z tej oferty uprawnieni są wyłącznie konsumenci, którzy zakupili i aktywowali wyżej wymienione Produkty (dalej "Beneficjenci") na warunkach opisanych poniżej.

 

2. USŁUGI POSPRZEDAŻOWE

Oferta ta będzie obejmować następujące dodatkowe usługi posprzedażowe:

i.  100 GB przestrzeni dyskowej w chmurze Google One przez 6 miesięcy

ii.  3-miesięczny dostęp do YouTube Premium

iii. Jedna wymiana lub naprawa ekranu bez dodatkowych opłat w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu urządzenia

iv. Naprawy nieobjęte gwarancją bez kosztów robocizny

 (dalej zwane „Usługami”)

 

3.  OKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

- 100 GB przestrzeni dyskowej w chmurze Google One na 6 miesięcy. Aby skorzystać z tej usługi, Beneficjenci muszą zakupić i aktywować produkt przed 31 lipca 2024 roku. Oferta wygasa i musi zostać zrealizowana do 1 września 2024 r.

- 3-miesięczny dostęp do YouTube Premium. Aby skorzystać z tej usługi, Beneficjenci muszą zakupić i aktywować produkt przed 31 lipca 2024 roku. Oferta wygasa i musi zostać zrealizowana do 1 września 2024 r.

- Jedna (1) ograniczona gwarancja na uszkodzony ekran: w okresie sześciu (6) miesięcy od daty zakupu Produktu przez Beneficjentów. Data zakupu musi być wcześniejsza niż 26.09.2024

- Jedna (1) naprawa nieobjęte gwarancją z bez kosztów robocizny: w okresie dwunastu (12) miesięcy od daty zakupu Produktu przez Beneficjentów.

- Obsługa klienta: dwadzieścia cztery (24) miesiące od daty zakupu Produktu przez Beneficjentów.

 

4.     OPIS USŁUG

4.1 100 GB przestrzeni dyskowej w chmurze Google One przez 6 miesięcy

Ta oferta członkostwa Google One zapewnia Beneficjentom bezpłatne korzyści z subskrypcji przez okres sześciu (6) miesięcy od dnia skorzystania z oferty ("Okres korzyści Google One"). Aby skorzystać ze 100 GB przestrzeni dyskowej w chmurze Google One, Beneficjenci muszą zakupić i aktywować produkt przed 31 lipca 2024 roku. Oferta wygasa i musi zostać zrealizowana do 1 września 2024 roku. Oferta jest ograniczona wyłącznie do nowych użytkowników Google One i nie może być łączona z innymi ofertami Google One.

Aby skorzystać z tej oferty, Beneficjenci muszą otworzyć aplikację Google One na swoim urządzeniu, a oferta pojawi się na ekranie. Następnie Beneficjenci mogą postępować zgodnie z instrukcjami, aby skorzystać z oferty. Ta oferta Google One wymaga również dodanej metody płatności w Centrum płatności Google. W okresie korzystania z Google One do subskrypcji będą miały zastosowanie Warunki korzystania z usługi Google One. <https://one.google.com/terms-of-service>.

Zastosowanie ma również Polityka prywatności Google <https://policies.google.com/privacy>.

Po skorzystaniu z oferty Google One Beneficjenci zostaną powiadomieni o dacie zakończenia na stronie subskrypcji w Sklepie Google Play. W dniu zakończenia Okresu Korzyści Google One rozpocznie się subskrypcja, kwota miesięcznej subskrypcji będzie automatycznie pobierana zgodnie z dodaną metodą płatności w Centrum płatności Google, aż do anulowania subskrypcji. Dodatkowa opłata nie podlega zwrotowi. Beneficjenci mogą anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Aby uniknąć obciążenia, należy anulować subskrypcję przed zakończeniem oferty Google One.

Jeśli subskrypcja zostanie anulowana w Okresie obowiązywania korzyści Google One, członkostwo pozostanie aktywne do końca Okresu obowiązywania oferty. Jeśli anulujesz subskrypcję i przekroczysz limit miejsca na koncie Google w Okresie obowiązywania oferty, nie będziesz mógł przechowywać niczego nowego, dopóki Beneficjent nie zwolni miejsca na koncie lub nie wykupi pakietu Google One o większej pojemności

Więcej informacji na temat usługi Google One można znaleźć na stronach [https://event.mi.com/pl/google-one] i [https://www.mi.com/global/support/terms/google-one-terms].

 

4.2 3-miesięczny dostęp do YouTube Premium

Beneficjent oferty YouTube Premium jest uprawniony do 3-miesięcznego bezpłatnego członkostwa próbnego YouTube Premium zgodnie z modelem zakupionego urządzenia ("Okres próbny"). Aby skorzystać z tej usługi YouTube Premium, Beneficjenci muszą zakupić i aktywować Produkt przed 31 lipca 2024 roku. Oferta YouTube Premium wygasa i musi zostać zrealizowana do 1 września 2024 roku. Oferta YouTube Premium jest ograniczona do nowych użytkowników YouTube Premium. Aby pomyślnie skorzystać z oferty, Beneficjenci nie mogą być obecnymi subskrybentami YouTube Premium lub YouTube Music Premium i nie mogą być wcześniejszymi subskrybentami YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red lub Google Play Music. Pełny okres obowiązywania oferty znajduje się na stronie: www.youtube.com/premium/restrictions.

Aby skorzystać z tej oferty, Beneficjenci muszą otworzyć aplikację YouTube na swoim urządzeniu. Następnie należy przejść do zakładki "Moje konto" i kliknąć "Uzyskaj YouTube Premium". Następnie oferta pojawi się na ekranie, a Beneficjenci mogą postępować zgodnie z instrukcjami, aby ją zrealizować. Podczas rejestracji wymagana jest ważna forma płatności, ale Beneficjenci nie zostaną obciążeni opłatą do czasu wygaśnięcia Okresu próbnego. Zwroty za częściowe okresy rozliczeniowe nie są dostępne.

Po zakończeniu okresu próbnego Beneficjenci zostaną automatycznie obciążeni miesięczną opłatą za subskrypcję, której cena różni się w zależności od kraju. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie. Aby uniknąć obciążenia, należy anulować subskrypcję przed końcem Okresu próbnego.

Więcej informacji na temat usługi Google One można znaleźć na stronach https://event.mi.com/pl/youtubepremium i https://www.mi.com/global/service/support/youtube-premium.html

 

4.3 JEDNA WYMIANA LUB NAPRAWA EKRANU ZA DARMO W CIĄGU 6 MIESIĘCY

Beneficjenci, którzy zakupią Produkt Xiaomi 13T/13T Pro miedzy 26.09.2023 a 26.09.2024 , są uprawnieni do JEDNORAZOWEJ (1) bezpłatnej usługi wymiany lub naprawy ekranu w ciągu pierwszych sześciu (6) miesięcy od daty pierwszego zakupu Produktu przez użytkownika końcowego (dalej "Okres Naprawy Ekranu"), jeśli ekran wyżej wymienionych Produktów zostanie uszkodzony lub przestanie prawidłowo funkcjonować w wyniku niezamierzonego działania użytkowników końcowych (np. jak niezamierzony upadek Produktu).

Taka naprawa ekranu jest bezpłatna. Jeśli Autoryzowany Serwis Xiaomi uzna, że ekran powinien zostać wymieniony, wymiana ekranu będzie również bezpłatna.

Aby skorzystać z tej oferty, Beneficjenci muszą skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Xiaomi. Beneficjenci mogą zostać poproszeni o przedstawienie faktury zakupu lub rachunku za dostawę.

A) WYŁĄCZENIA

Niniejsza Usługa nie dotyczy ani nie obejmuje następujących sytuacji:

a. Numer seryjny i/lub numer IMEI Produktu jest uszkodzony, został usunięty lub naruszony;

b. Produkt jest podróbką i nie został wyprodukowany przez Xiaomi;

c. Uszkodzenia ekranu są spowodowane celowo lub w wyniku rażącego zaniedbania.;

d. Uszkodzenia znajdują się tylko powierzchni ekranu i nie wpływają na funkcjonowanie ekranu, np. zarysowania lub inne elementy estetyczne ekranu;

e. Szkody są wyrządzone przez złośliwe oprogramowanie, nieautoryzowane oprogramowanie lub aplikacje firm trzecich używane przez użytkowników końcowych;

f. Beneficjent nie przedstawi faktury zakupu lub rachunku za dostawę, jeśli jest on wymagany;

g. Wada jest spowodowana użyciem niezgodnym z przeznaczeniem lub niezgodnym z instrukcjami lub wskazówkami Xiaomi lub sprzedawcy;

h. Usterka wynika z własnej lub nieautoryzowanej naprawy/manipulacji Beneficjenta lub użycia nieautoryzowanych lub nieoryginalnych części zamiennych, oprogramowania lub komponentów. Usługa ta nie dotyczy również Produktów, które z powodu uszkodzenia lub zmiany ekranu muszą zostać wymienione na nowy Produkt. Taka wymiana będzie podlegała standardowym zapisom gwarancyjnym. Żadne z postanowień niniejszej oferty nie ogranicza praw Beneficjentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

4.4 NAPRAWY NIEOBJĘTE GWARANCJĄ BEZ KOSZTÓW ROBOCIZNY

Beneficjenci są uprawnieni do JEDNEJ (1) bezpłatnej naprawy pozagwarancyjnej w ciągu DWUNASTU (12) miesięcy od daty pierwszego zakupu Produktu przez użytkownika końcowego (dalej: "Okres naprawy OOW ).

A. MECHANIZM NAPRAWY OOW

Za wykonanie naprawy nieobjętej gwarancją (dalej "Naprawa OOW"), Beneficjenci mogą skorzystać bez kosztów robocizny (koszty części zamiennych i/lub koszty logistyczne klient ponosi we własnym zakresie). W Okresie Naprawy OOW, Beneficjenci mogą korzystać z Usługi na dwa (2) sposoby:

I. DOSTARCZYĆ PRODUKT DO AUTORYZOWANEGO CENTRUM SERWISOWEGO XIAOMI W CELU DOKONANIA NAPRAWY NA MIEJSCU.

Beneficjenci mogą bezpośrednio zanieść Produkty do jednego z Autoryzowanych Centrów Serwisowych Xiaomi wymienionych poniżej w Załączniku I "Autoryzowane Centra Serwisowe Xiaomi" w celu dokonania Naprawy. Autoryzowane Centrum Serwisowe Xiaomi zweryfikuje czy spełnione są wszystkie warunki w celu zakwalifikowania do korzystania z Naprawy OOW.

Autoryzowany Serwis Xiaomi przeprowadzi kontrolę i przedstawi Beneficjentowi kosztorys prac związanych z naprawą Produktu. Koszt robocizny zostanie już wykluczony z tej oferty. Należy pamiętać, że koszty części zamiennych oraz, w razie potrzeby, logistyki nie są częścią Usługi i ponosi je Beneficjent.

Na podstawie kosztorysu prac, Beneficjenci podejmą decyzję o przystąpieniu do Naprawy lub nie. Jeżeli Beneficjent nie zdecyduje się na skorzystanie z oferty Naprawy OOW, Produkt zostanie zwrócony Beneficjentowi, a koszty diagnostyki Produktu będą musiały być pokryte przez Beneficjanta.

II. KONTAKT Z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA XIAOMI ZA POŚREDNICTWEM LOKALNEJ STRONY MI.COM, ABY DOKONAĆ NAPRAWY METODĄ „MAIL-IN”.

Beneficjenci mogą skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Xiaomi w Okresie Naprawy OOW za pośrednictwem informacji kontaktowych wymienionych poniżej w Załączniku I i złożyć wniosek o Usługę.

Biuro Obsługi Klienta Xiaomi poprosi Beneficjentów o dostarczenie faktury zakupu lub rachunku za dostawę oraz numeru IMEI Produktu, w celu sprawdzenia, czy warunki Usługi zostały spełnione i zorganizowania naprawy wysyłkowej.

Po przybyciu urządzenia do wysyłkowego centrum napraw zostanie przeprowadzona inspekcja Produktu i przedstawiona szczegółowa oferta naprawy Produktu. Koszt robocizny zostanie już wykluczony z tej oferty. Należy pamiętać, że koszty części zamiennych i logistyki nie są częścią Usługi i ponosi je Beneficjent.

Beneficjent może następnie zdecydować, czy przyjmuje ofertę i zleca naprawę Produktu, czy też nie. . Jeżeli Beneficjent nie zdecyduje się na skorzystanie z oferty Naprawy OOW, Produkt zostanie zwrócony Beneficjentowi, a koszty diagnostyki i transportu Produktu będą musiały być pokryte przez Beneficjanta.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Prywatność danych: Xiaomi przywiązuje dużą wagę do prywatności naszych użytkowników i zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Xiaomi ściśle przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zasad ochrony prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkownika, niezbędnych do świadczenia usług posprzedażowych (w tym usług konserwacji, naprawy i/lub wypożyczania telefonów zastępczych) na rzecz użytkownika.

W celu świadczenia usług na mocy niniejszych warunków, Xiaomi będzie działać jako administrator danych, a my będziemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać niezbędne informacje kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,) oraz informacje o urządzeniu. Należy pamiętać, że w razie potrzeby Xiaomi może udostępnić te informacje swoim autoryzowanym centrom serwisowym.

Aby wykorzystać swoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych i dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności, prosimy odwiedzić stronę: https://privacy.mi.com/all/languages/.

Należy pamiętać o usunięciu wszystkich osobistych i/lub poufnych danych, wylogowaniu się z konta Xiaomi i wyłączeniu hasła zabezpieczającego ,. Użytkownik jest odpowiedzialny za: (a) usunięcie wszystkich danych (w tym osobistych i/lub poufnych plików i danych pochodzących od Użytkownika); oraz (b) wykonanie kopii zapasowych wszystkich danych, które Użytkownik chce zachować, przed zwróceniem telefonu zapasowego do Autoryzowanego Centrum Serwisowego Xiaomi.

5.2. W przypadku konserwacji niektórych komponentów może być wymagana wymiana części zamiennych. Dlatego też naprawione Produkty lub części użyte do ich naprawy mogą się różnić od tych zamontowanych w fabryce.

5.3. Niniejsza oferta dotyczy wyłącznie Produktów opisanych powyżej w punkcie 1. Inne smartfony lub produkty Xiaomi nie będą kwalifikowały się do tej oferty.

5.4. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że ogólne warunki opisane na stronie https://www.mi.com/pl/support/warranty pozostają obowiązujące. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami a ogólnymi warunkami opisanymi na odpowiedniej stronie www.mi.com, pierwszeństwo mają niniejsze Warunki. Niniejsze warunki podlegają przepisom prawa Polskiego.

NINIEJSZA OFERTA POSPRZEDAŻOWA NIE WYKLUCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA INNYCH PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI. ABY W PEŁNI ZROZUMIEĆ SWOJE PRAWA, ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU, PROWINCJI LUB STANIE.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK I

AUTORYZOWANE CENTRA SERWISOWE XIAOMI I INFORMACJE KONTAKTOWE SERWISU XIAOMI

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., tel. +48 22 726 38 10

S.B.E. Polska Sp z o.o., tel: 22 716 43 33

 

Kontakt z serwisem Xiaomi

Telefon obsługi klienta Xiaomi: +48 800 111 332

Adres e-mail: service.pl@support.mi.comGwarancja Xiaomi – ochrona ekranu

Niniejsza dodatkowa, nieodpłatna gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz gwarancji podstawowej udzielonej zgodnie z warunkami opublikowanymi na stronie https://www.mi.com/global/service/warranty, w odniesieniu do konsumentów (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Konsument”).

Niniejsza gwarancja jest udzielona przez Xiaomi Technology (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000746177, NIP 5213838221, kapitał zakładowy w wysokości 17 106 645 zł. (Gwarant lub Xiaomi).

Gwarant realizuje uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji poprzez centra serwisowe Xiaomi.

Lista centrów serwisowych Xiaomi jest dostępna na stronie https://www.mi.com/pl/support/warranty/

Zakres gwarancji

Konsument, który zakupił i aktywował smartfon Xiaomi 13 („Produkt”) pomiędzy 26 Lutego 2023 r. a 26 Lutego 2024 r. w którymkolwiek ze sklepów dowolnego z partnerów handlowych Gwaranta wymienionych na stronie https://www.mi.com/pl/support/sales (online lub stacjonanie) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Terytorium”) jest uprawniony do skorzystania z niniejszej dodatkowej gwarancji.

Klient jest uprawniony do jednokrotnej, nieodpłatnej naprawy ekranu Produktu w autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi na Terytorium w trakcie pierwszych sześciu (6) miesięcy od dnia zakupu Produktu, jeżeli ekran Produktu uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek nieumyślnego działania Konsumenta (np. wskutek nieumyślnego upadku Produktu).

Naprawa będzie bezpłatna i obejmuje, w razie potrzeby, również bezpłatną wymianę ekranu.

W celu realizacji uprawnień z Gwarancji, Konsument musi skontaktować się z centrum obsługi Xiaomi. Xiaomi albo centrum serwisowe Xiaomi może wymagać przesłania faktury zakupu albo dowodu dostawy Produktu.

Wyłączenia

Gwarancja nie obejmuje:

 1. Uszkodzeń ekranu spowodowanych umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa;

 2. Uszkodzeń powierzchni ekranu (takich jak zadrapania albo inne estetyczne walory / wygląd ekranu), a które nie wpływają na funkcjonalność ekranu;

 3. Uszkodzeń spowodowanych przez malware tj. nieautoryzowane oprogramowanie lub aplikacje dostarczane przez osoby trzecie wykorzystywane przez Konsumenta.

Ponadto, gwarancja jest wyłączona również w następujących przypadkach:

 1. Konsument nie dostarczył dowodu zakupu lub dostawy Produktu na żądanie Organizatora albo centrum serwisowe Xiaomi;

 2. Numer seryjny lub IMEI jest uszkodzony, został usunięty, zasłonięty albo zmodyfikowany/zmanipulowany;

 3. Produkt jest nieoryginalny, nie został wyprodukowany przez Xiaomi;

 4. Uszkodzenie jest spowodowane wskutek wykorzystania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcjami, wytycznymi albo podręcznikami Xiaomi albo sprzedawcy;

 5. Uszkodzenia wynikają z nieautoryzowanych napraw / ingerencji Konsumenta, zastosowania nieautoryzowanych / nieoryginalnych części, oprogramowania albo komponentów.

 

Gwarancja jest również wyłączona w odniesieniu do Produktów, w przypadku których z uwagi na rozmiar uszkodzeń ekranu, zaistnieje potrzeba ich wymiany, na nowy Produkt. Taka wymiana może podlegać warunkom rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub warunkom gwarancji podstawowej.

 

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocja obowiązuje w dniach 10-14 lutego 2023r jedynie w salonach stacjonarnych Xiaomi Store - lista sklepów dostępna na https://mi-store.pl/Xiaomi-Store-Sklepy-Autoryzowane-Xiaomi-cterms-pol-31.html

1.2. Promocji podlegają poniższe towary:

 • Słuchawki Xiaomi Buds 3 w cenie 249,50zł/szt tylko przy zakupie 2 sztuk
 • Frytownica beztłuszczoa Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L w cenie 379zł/szt
 • Xiaomi Electric Toothbrush T700 w cenie - 300zł/szt tylko przy zakupie 2 sztuk
 • Głośnik Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2 White - 40zł/szt tylko przy zakupie 2 sztuk
 • W przypadku zakupu dowolnego smartfona i zakupu dowolnego produktu Xiaomi z kategorii (Smart Home, Smart Watch, Lifestyle, Audio, Akcesoria), który nie jest objęty promocją Walentynkową zostanie naliczony rabat 5% na ten produkt. Rabat 5% zostanie naliczony jedynie na jedną sztukę najdroższego produktu w transakcji, kwalifikującego się do udziału promocji.

1.3. Ilość produktów w cenie promocyjnej jest limitowana.

1.4. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych. Jeden klient ma możliwość skorzystania z promocji poszczególnych promocji tylko raz

1.5. Promocje nie łączą się z innymi promocjami.

1.6. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

 1. ZWROTY

2.1. W przypadku zwrotu zestawu zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store w ciągu 7 dni nowego, fabrycznie zapakowanego towaru posiadającego oryginalne plomby producenta towary muszą zostać zwrócone w zestawie. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.2. Zwroty zestawów promocyjnych mogą odbywać się jedynie w całości. Za zestaw promocyjny uznaje się

 • 2sztuki Xiaomi Buds 3
 • 2sztuki Xiaomi Electric Toothbrush T700
 • 2sztuki Głośnik Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2 White
 • Smartfon oraz rabatowany o 5% produkt kwalifikujący się do promocji
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Promocja obowiązuje tylko w dniach 10-11.12.2022r lub do wyczerpania zapasów nagród

1.2 Promocja obowiązuje tylko w sklepie Xiaomi Store w Katowicach - Galeria Katowicka

1.2. Warunki skorzystania z promocji.
Warunkiem skorzystania z promocji jest zrobienie dowolnego zakupu w sklepie biorącym udział w promocji, a następnie wstawienie na platformę Facebook lub Instagram - posta lub realacji ze sklepu oraz oznaczenie @mi_store_pl(w przypadku Instagrama) / mistorepolska(w przypadku Facebooka)

1.3 Na opublikowanym Social Mediach materiale poza oznaczeniem musi znajdować się nagroda, czyli Xiaomi Fan Festival Gift Box

1.4. Klient spełniający warunki promocji otrzyma Xiaomi Fan Festival Gift Box w skład którego wchodzą Głośnik Bluetooth, zakładka do książki oraz opaska na oczy

1.5 Klient nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę

1.6 Ograniczenia. Klient ma możliwość skorzystania z promocj tylko raz w całym okresie trwania promocji

1.7. Promocja łączą się z innymi promocjami.

1.8. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

ZWROTY
2.1. Zwrot towaru zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store możliwy jest w ciągu 7 dni o ile towar ten jest nowy, fabrycznie zapakowany i posiada oryginalne plomby producenta. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.2. W przypadku zwrotu zestawu zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store w ciągu 7 dni nowego, fabrycznie zapakowanego towaru posiadającego oryginalne plomby producenta towary muszą zostać zwrócone w zestawie. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.3. W momencie kiedy zwracany towar jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

2.4. W przypadku zwrotu części lub całości zakupu dla którego w akcji promocyjnej został wydany Xiaomi Fan Festival Gift Box. Klient winien zwrócić Xiaomi Fan Festival Gift Box

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocja polega na przyznaniu prezentu w postaci słuchawek Xiaomi Buds 3 dla zakupów powyżej 1500 zł, również po obniżkach spowodowanych użyciem kodów rabatowych.

1.2. Promocja obowiązuje od 09.12.2022r 0:01 do 24.12.2022r 23:59 lub do wyczerpania produktów prezentowych.

1.3. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych Xiaomi Store oraz w sklepie internetowym mi-store.pl. Lista salonów znajduje się na mi-store.pl.

1.4. Produkt prezentowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

1.5. Produkt prezentowy występuje w kolorze czarnym i białym i jest wysyłany oraz wydawany losowo.

1.6. Oferta jest skierowana do klientów detalicznych. Każdy klient ma możliwość odebrania jednego prezentu w ramach jednej transakcji.

1.7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

1.8. W promocji biorą udział transakcje w formie paragonu, faktury imiennej oraz faktury VAT.

1.9. W promocji nie biorą udziału zakupy, w których jako formę płatności użyto dowolnej karty podarunkowej. Promocja obowiązuje wyłącznie przy formach płatności: gotówka, karta, raty.

1.10. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

ZWROTY

2.1. Zwrot towaru zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store możliwy jest w ciągu 7 dni o ile towar ten jest nowy, fabrycznie zapakowany i posiada oryginalne plomby producenta. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.2. W momencie kiedy zwracany towar jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

2.3. W przypadku zwrotu stacjonarnego i internetowego, zwrotowi podlega również produkt prezentowy.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

3.5. Produkt prezentowy objęty jest dwuletnią gwarancją realizowaną w Cyfrowe Centrum Serwisowe ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno, tel. 22 726 38 10, info@ccsonline.pl, www.ccsonline.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Promocja obowiązuje w dniach 10.12.2022r - 11.12.2022r w salonach stacjonarnych:
Xiaomi Store w Katowicach - Galeria Katowicka
Xiaomi Store w Rzeszowie - Galeria Rzeszów

1.2. Promocji podlegają poniższe towary:

Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2 White (22320) w cenie 35 zł
Xiaomi Mi Watch Lite Navy Blue (28819) w cenie 179 zł
EOL Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S White (28324) w cenie 99 zł
Xiaomi Automatic Foaming Soap Dispenser (29349) w cenie 69 zł
Xiaomi Mi Smart Space Heater S (27574) w cenie 479 zł
Xiaomi Sports Fanny Pack (34611) w cenie 65 zł
Xiaomi Mi Electric Toothbrush Head (3-pack, Gum Care) (24879) w cenie 29 zł
Tablet Xiaomi Redmi Pad 10'6 cala 4GB+128GB Graphite Gray (42849) w cenie 1 099 zł
Smartfon Xiaomi 12 Lite 6+128GB (39593) w cenie 1 899 zł
Smartfon Redmi A1 2+32GB (43086) w cenie 399 zł
Telewizor Xiaomi Mi TV P1 32" (31688) w cenie 729 zł

1.3. Ilość produktów w cenie promocyjnej jest limitowana.

1.4. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych. Jeden klient ma możliwość zakupu jedynie 2sztuk każdego promocyjnego produktu.

1.5. Promocje nie łączą się z innymi promocjami.

1.6. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

ZWROTY
2.1. Zwrot towaru zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store możliwy jest w ciągu 7 dni o ile towar ten jest nowy, fabrycznie zapakowany i posiada oryginalne plomby producenta. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.2. W przypadku zwrotu zestawu zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store w ciągu 7 dni nowego, fabrycznie zapakowanego towaru posiadającego oryginalne plomby producenta towary muszą zostać zwrócone w zestawie. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.3. W momencie kiedy zwracany towar jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Promocja obowiązuje tylko w dniu 29.10.2022r tylko w salonach stacjonarnych:
Xiaomi Store w Poznaniu - Galeria Posnania
Xiaomi Store w Lublinie - Galeria Plaza

1.2. Warunki skorzystania z promocji.
Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup produktów, które nie są objęte promocjami urodzinowymi uwzględnionymi w regulaminie promocji "[26.10.2022] - Urodziny Xiaomi Store w Posnania oraz Lublin Plaza" dostępnym na Mi-Store.pl/regulaminy za kwotę min. 300zł w jednej transakcji

1.3. Klient spełniający warunki promocji otrzyma Kartę Podarunkową na kwotę 10% wartości zakupionych produktów spełniających warunki

1.4 Termin ważności karty podarunkowej.
Karta podarunkowa jest ważna od 01.11.2022 do 31.12.2022

1.5 Klient nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za Kartę Podarunkową

1.6 Ograniczenia. Klient ma możliwość skorzystania z promocj tylko raz w całym okresie trwania promocji

1.7. Promocje nie łączą się z innymi promocjami.

1.8. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych. Jeden klient ma możliwość zakupu jedynie 2sztuk każdego promocyjnego produktu.

1.9. Promocje nie łączą się z innymi promocjami.

1.10. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

ZWROTY
2.1. Zwrot towaru zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store możliwy jest w ciągu 7 dni o ile towar ten jest nowy, fabrycznie zapakowany i posiada oryginalne plomby producenta. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.2. W przypadku zwrotu zestawu zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store w ciągu 7 dni nowego, fabrycznie zapakowanego towaru posiadającego oryginalne plomby producenta towary muszą zostać zwrócone w zestawie. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.3. W momencie kiedy zwracany towar jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

2.4. W przypadku zwrotu części lub całości zakupu dla którego w akcji promocyjnej została wystawiona Karta Podarunkowa. Klient winien zwrócić niewykorzystaną Kartę Podarunkową. W przeciwnym wypadku zwrot zostanie pomniejszony o wartość na jaką Karta Podarunkowa została wystawiona.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Promocja obowiązuje w dniu 29.10.2022r w salonach stacjonarnych:
Xiaomi Store w Poznaniu - Galeria Posnania
Xiaomi Store w Lublinie - Galeria Plaza

1.2. Promocji podlegają poniższe towary:

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 White (21907) w cenie 99 zł
Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro Black (34367) w cenie 1 199 zł
Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 White (33663) w cenie 999 zł
Xiaomi Mi Router AX1800 White (29543) w cenie 99 zł
EOL Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S White (28324) w cenie 99 zł
Redmi Watch 2 Lite 2 Black (35912) w cenie 199 zł
Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC (32096) w cenie 179 zł
Smartfon Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6+64GB Nebula Purple (34345) w cenie 999 zł
Smartfon Redmi Note 11S 6+128GB Graphite Gray (37944) w cenie 1 049 zł
Xiaomi Mi TV P1 32" (31688) w cenie 699 zł

1.3. Ilość produktów w cenie promocyjnej jest limitowana.

1.4. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych. Jeden klient ma możliwość zakupu jedynie 2sztuk każdego promocyjnego produktu.

1.5. Promocje nie łączą się z innymi promocjami.

1.6. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

ZWROTY
2.1. Zwrot towaru zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store możliwy jest w ciągu 7 dni o ile towar ten jest nowy, fabrycznie zapakowany i posiada oryginalne plomby producenta. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.2. W przypadku zwrotu zestawu zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store w ciągu 7 dni nowego, fabrycznie zapakowanego towaru posiadającego oryginalne plomby producenta towary muszą zostać zwrócone w zestawie. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.3. W momencie kiedy zwracany towar jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocja polega na przedsprzedaży promocyjnej, gdzie premię do każdego z zakupionych w przedsprzedaży produktów Xiaomi 12T i Xiaomi 12T Pro stanowi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite.

1.3. Przedsprzedaż produktów uprawniających do udziału w promocji trwa w dniach 04-12.10.2022 roku w sklepach Xiaomi Store

1.4. Zapisanie się do przedsprzedaży można dokonać osobiście w sklapch Xiaomi Store lub telefonicznie - kontaktując się z wybranym sklepem Xiaomi Store. Niezbędne jest poodanie Imienia oraz numeru telefonu w celu kontaktu. Dane są używane jedynie w celu realizacji zamówienia oraz są bezpowrotnie niszczone po odebraniu zamówienia lub 21.10.2022 w sytuacji braku odbioru zamówienia .

1.5. W trakcie zwrotu towaru w ciągu 7 dni nowego, fabrycznie zapakowanego produktu, posiadającego oryginalne plomby producenta towar musi zostać zwrócony w komplecie Telefon oraz premiowany produkt w postaci Odkurzacza Vacuum-Mop 2 Lite.

1.6. W momencie kiedy zwrot jest dokonywany w okresie 14 dni od daty zakupu i towar zwracany jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element (zasada dotyczy zawartości zestawu telefonu jak i odkurzacza), zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

1.7. Próby wyłudzenia nagrody są przestępstwem w rozumieniu prawa i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

1.8. Odbiór zamówionych w przedsprzedaży towarów (tj. telefonu i odkurzacza) oraz płatność za nie następuje w dniach 13.10.2022 - 20.10.2022

1.9 Nieodebranie zamówienia w wyznaczonym termine skutkuje anulowaniem zamówienia przedprzedażowego i utracenie możliwości zakupu zestawu telefon + odkurzacz

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

2.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia przedsprzedaży winni zgłaszać na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

2.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

2.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

2.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocja polega na przedsprzedaży promocyjnej, gdzie premię do każdego z zakupionych w przedsprzedaży produktów Xiaomi 12T i Xiaomi 12T Pro stanowi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite.

1.3. Przedsprzedaż produktów uprawniających do udziału w promocji trwa w dniach 04-12.10.2022 roku na stronie mi-store.pl

1.4. W trakcie zwrotu towaru w ciągu 14 dni nowego, fabrycznie zapakowanego produktu, posiadającego oryginalne plomby producenta towar musi zostać zwrócony w komplecie Telefon oraz premiowany produkt w postaci Odkurzacza Vacuum-Mop 2 Lite.

1.5. W momencie kiedy zwrot jest dokonywany w okresie 14 dni od daty zakupu i towar zwracany jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element (zasada dotyczy zawartości zestawu telefonu jak i odkurzacza), zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

1.6. Próby wyłudzenia nagrody są przestępstwem w rozumieniu prawa i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

1.7. Wysyłka towarów (tj. telefonu i odkurzacza) nastąpi po 13.10.2022

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

2.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia przedsprzedaży winni zgłaszać na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

2.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

2.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

2.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

- Promocje urodzinowe

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocja obowiązuje w dniu 08-10-2022r w salonie stacjonarnym:
Xiaomi Island Galeria Bałtycka w Gdańsku

1.2. Promocji podlegają poniższe towary:

Redmi Note 10 Pro 6+64GB Nebula Purple w cenie 999 zł
Redmi Note 11S 6+128GB Graphite Gray w cenie 999 zł
Xiaomi 12X 8+128GB Grey w cenie 2 399 zł
Mi True Wireless Earphones 2S w cenie 99 zł
Mi Smart Plug Wi-Fi w cenie 39 zł
Mi Body Composition Scale 2 w cenie 89 zł
Mi Ionic Hair Dryer H300 w cenie 99 zł
Redmi Watch 2 Lite 2 Black w cenie 179 zł
Xiaomi Watch S1 Active w cenie 599 zł
Wkrętarka Akumulatorowa 12V Xiaomi Mi Cordless Screwdriver (36247) w cenie 399 zł
Redmi 10 4+64GB Carbon Gray w cenie 699 zł
Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro w cenie 999 zł

Klient ma możliwość zakupu 1 dodatkowego paska do smartwatcha Redmi Watch 2 Lite do każdej zakupionej przez niego sztuki smartwatcha Redmi Watch 2 Lite

1.3. Ilość produktów w cenie promocyjnej jest limitowana.

1.4. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych. Jeden klient ma możliwość skorzystania z promocji na każdy towar maksymalnie raz.

1.5. Promocje nie łączą się z innymi promocjami.

1.6. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

 1. ZWROTY

2.1. Zwrot towaru zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store możliwy jest w ciągu 7 dni o ile towar ten jest nowy, fabrycznie zapakowany i posiada oryginalne plomby producenta. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.2. W przypadku zwrotu zestawu zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store w ciągu 7 dni nowego, fabrycznie zapakowanego towaru posiadającego oryginalne plomby producenta towary muszą zostać zwrócone w zestawie. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.3. W momencie kiedy zwracany towar jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

Gwarancja Xiaomi – ochrona ekranu
Nienijsza dodatkowa, nieodplatna gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień
kupującego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz gwarancji podstawowej
udzielonej zgodnie z warunkami opublikowanymi na stronie
https://www.mi.com/global/service/warranty, w odniesieniu do konsumentów (w rozumieniu
art. 22 1 Kodeksu cywilnego) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Konsument”).

Niniejsza gwarancja jest udzielona przez Xiaomi Technology (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000746177, NIP 5213838221, kapitał zakładowy w
wysokości 17 106 645 zł. (Gwarant lub Xiaomi).
Gwarant realizuje uprawnienia wynikające z niniejsze gwarancji poprzez centra serwisowe
Xiaomi. Lista centrów serwisowych Xioami jest dostępna na stronie
https://www.mi.com/pl/support/warranty/

 1. Zakres gwarancji
  a. Konsument, który zakupił i aktywował smartfon Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T („Produkt”)
  pomiędzy 4 Października 2022 r. a 31 Października 2022 r. w którymkolwiek ze sklepów
  dowolnego z partnerów handlowych Gwaranta wymienionych na stronie
  https://www.mi.com/pl/support/sales (online lub stacjonanie) na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej („Terytorium”) jest uprawniony do skorzystania z niniejszej
  dodatkowej gwarancji.
  Klient jest uprawniony do jednokrotnej, nieodpłatnej naprawy ekranu Produktu w
  autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi na Terytorium w trakcie pierwszych dwunastu
  (12) miesięcy od dnia zakupu Produktu, jeżeli ekran Produktu uległ zniszczeniu lub
  uszkodzeniu wskutek nieumyślnego działania Konsumenta (np. wskutek nieumyślnego
  upadku Produktu).
  b. Konsument, który zakupił i aktywował smartfon Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T („Produkt”)
  pomiędzy 1 Listopada 2022 r. a 1 Listopada 2023 r. w którymkolwiek ze sklepów dowolnego z
  partnerów handlowych Gwaranta wymienionych na stronie
  https://www.mi.com/pl/support/sales (online lub stacjonanie) na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej („Terytorium”) jest uprawniony do skorzystania z niniejszej
  dodatkowje gwarancji.
  Klient jest uprawniony do jednokrotnej, nieodpłatnej naprawy ekranu Produktu w
  autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi na Terytorium w trakcie pierwszych sześciu (6)
  miesięcy od dnia zakupu Produktu, jeżeli ekran Produktu uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu
  wskutek nieumyślnego działania Konsumenta (np. wskutek nieumyślnego upadku Produktu).

Naprawa będzie bezpłatna i obejmuje, w razie potrzeby, również bezpłatną wymianę ekranu.
W celu realizacji uprawnień z Gwarancji, Konsument musi skontaktować się z centrum obsługi
Xiaomi. Xiaomi albo centrum serwisowe Xiaomi może wymagać przesłania faktury zakupu albo
dowodu dostawy Produktu.

 1. Wyłączenia

Gwarancja nie obejmuje:

1) Uszkodzeń ekranu spowodowanych umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa;

2) Uszkodzeń powierzchni ekranu (takich jak zadrapania albo inne estetyczne walory /
wygląd ekranu), a które nie wpływają na funkcjonalność ekranu;

3) Uszkodzeń spowodowanych przez malware tj. nieautoryzowane oprogramowanie
lub aplikacje dostarczane przez osoby trzecie wykorzystywane przez Konsumenta.
Ponadto, gwarancja jest wyłączona również w następujących przypadkach:

1) Konsument nie dostarczył dowodu zakupu lub dostawy Produktu na żądanie
Organizatora albo centrum serwisowe Xiaomi;

2) Numer seryjny lub IMEI jest uszkodzony, został usunięty, zasłonięty albo
zmodyfikowany/zmanipulowany;

3) Produkt jest nieoryginalny, nie został wyprodukowany przez Xiaomi;

4) Uszkodzenie jest spodowowane wskutek wykorzystania Produktu niezgodnie z jego
przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcjami, wytycznymi albo podręcznikami Xiaomi
albo sprzedawcy;

5) Uszkodzenia wynikają z nieautoryzowanych napraw / ingerencji Konsumenta,
zastosowania nieautoryzowanych / nieoryginalnych części, oprogramowania albo
komponentów.
Gwarancja jest również wyłączona w odniesieniu do Produktów, w przypadku których z
uwagi na rozmiar uszkodzeń ekranu, zaistnieje potrzeba ich wymiany, na nowy Produkt.
Taka wymiana może podlegać warunkom rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub
warunkom gwarancji podstawowej.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarancja Xiaomi – ochrona ekranu

Nienijsza dodatkowa, nieodplatna gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz gwarancji podstawowej udzielonej zgodnie z warunkami opublikowanymi na stronie https://www.mi.com/global/service/warranty, w odniesieniu do konsumentów (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Konsument”).

Niniejsza gwarancja jest udzielona przez Xiaomi Technology (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000746177, NIP 5213838221, kapitał zakładowy w wysokości 17 106 645 zł. (Gwarant lub Xiaomi).

Gwarant realizuje uprawnienia wynikające z niniejsze gwarancji poprzez centra serwisowe Xiaomi. Lista centrów serwisowych Xioami jest dostępna na stronie https://www.mi.com/pl/support/warranty/

 1. Zakres gwarancji

Konsument, który zakupił smartfon POCO F4/POCO X4 GT („Produkt”) pomiędzy 23 Czerwca 2022 r. a 23 Czerwca 2023 r. w którymkolwiek ze sklepów dowolnego z partnerów handlowych Gwaranta wymienionych na stronie https://www.mi.com/pl/support/sales (online lub stacjonanie) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Terytorium”) i aktywował Produkt na Terytorium.

Klient jest uprawniony do jednokrotnej, nieodpłatnej naprawy ekranu Produktu w autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi na Terytorium w trakcie pierwszych sześciu (6) miesięcy od dnia zakupu Produktu, jeżeli ekran Produktu uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek nieumyślnego działania Konsumenta (np. wskutek nieumyślnego upadku Produktu).

Naprawa będzie bezpłatna i obejmuje, w razie potrzeby, również bezpłatną wymianę ekranu.

W celu realizacji uprawnień z Gwarancji, Konsument musi skontaktować się z centrum obsługi Xiaomi. Xiaomi albo centrum serwisowe Xiaomi może wymagać przesłania faktury zakupu albo dowodu dostawy Produktu.

 1. Wyłączenia

Gwarancja nie obejmuje:

 1. Uszkodzeń ekranu spowodowanych umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa;
 2. Uszkodzeń powierzchni ekranu (takich jak zadrapania albo inne estetyczne walory / wygląd ekranu), a które nie wpływają na funkcjonalność ekranu;
 3. Uszkodzeń spowodowanych przez malware tj. nieautoryzowane oprogramowanie lub aplikacje dostarczane przez osoby trzecie wykorzystywane przez Konsumenta.

Ponadto, gwarancja jest wyłączona również w następujących przypadkach:

 1. Konsument nie dostarczył dowodu zakupu lub dostawy Produktu na żądanie Organizatora albo centrum serwisowe Xiaomi;
 2. Numer seryjny lub IMEI jest uszkodzony, został usunięty, zasłonięty albo zmodyfikowany/zmanipulowany;
 3. Produkt jest nieoryginalny, nie został wyprodukowany przez Xiaomi;
 4. Uszkodzenie jest spodowowane wskutek wykorzystania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcjami, wytycznymi albo podręcznikami Xiaomi albo sprzedawcy;
 5. Uszkodzenia wynikają z nieautoryzowanych napraw / ingerencji Konsumenta, zastosowania nieautoryzowanych / nieoryginalnych części, oprogramowania albo komponentów.

Gwarancja jest również wyłączona w odniesieniu do Produktów, w przypadku których z uwagi na rozmiar uszkodzeń ekranu, zaistnieje potrzeba ich wymiany, na nowy Produkt. Taka wymiana może podlegać warunkom rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub warunkom gwarancji podstawowej.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Promocja obowiązuje w dniach 25-26.06.2022r w salonach stacjonarnych:
Xiaomi Store w Galeria Echo - Kielce
Xiaomi Store w Pasaż Grunwaldzki - Wrocław
Xiaomi Store w Atrium Copernicus - Toruń

1.2. Promocji podlegają poniższe towary:

tylko 25 czerwca | Smartfon Xiaomi Redmi Note 10S 6+128GB Onyx Gray (33427) w cenie 899 zł
tylko 25 czerwca | Smartfon Xiaomi 11T 8+128GB Meteorite Gray (34981) w cenie 1 499 zł
tylko 25 czerwca | Xiaomi Mi Electric Kettle EU (18789) w cenie 59 zł
tylko 26 czerwca | Smartfon Xiaomi Redmi Note 10S 6+64GB Onyx Gray (33431) w cenie 799 zł
tylko 26 czerwca | Smartfon Xiaomi 11T 8+256GB Moonlight White (34987) w cenie 1 699 zł
tylko 26 czerwca | Mi Watch Lite Black (28818) w cenie 99 zł
25-26 czerwca | Smartfon Xiaomi POCO X4 Pro 5G 8+256GB Yellow (38393) w cenie 1 499 zł
25-26 czerwca | Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC GL (32096) w cenie 199 zł
25-26 czerwca | Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G11 EU (36249) w cenie 1 399 zł
25-26 czerwca | Xiaomi 12X 8+128 Gray (37022) w cenie 2 299 zł
25-26 czerwca | Smartfon Xiaomi Redmi Note 11 Pro 6+64GB Star Blue (38049) w cenie 1 099 zł
25-26 czerwca | Xiaomi Mi Robot Vaccum-Mop 2 Pro Black (34367) w cenie 1 349 zł
25-26 czerwca | Xiaomi Mi Robot Vaccum-Mop 2 Pro White (33470) w cenie 1 349 zł
25-26 czerwca | Xiaomi Redmi Buds 3 (34240) w cenie 129 zł
25-26 czerwca | Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Black (36103) w cenie 79 zł
25-26 czerwca | Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 (21907) w cenie 89 zł
25-26 czerwca | Xiaomi Mi Desktop Monitor 27? EU (32150) w cenie 499 zł
25-26 czerwca | Xiaomi Mi Router AX1800 (29543) w cenie 99 zł
25-26 czerwca | Xiaomi Mi Smart Power Plug (22002) w cenie 29 zł

1.3. Ilość produktów w cenie promocyjnej jest limitowana.

1.4. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych. Jeden klient ma możliwość skorzystania z promocji na każdy towar maksymalnie raz.

1.5. Promocje nie łączą się z innymi promocjami.

1.6. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

ZWROTY
2.1. Zwrot towaru zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store możliwy jest w ciągu 7 dni o ile towar ten jest nowy, fabrycznie zapakowany i posiada oryginalne plomby producenta. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.2. W przypadku zwrotu zestawu zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store w ciągu 7 dni nowego, fabrycznie zapakowanego towaru posiadającego oryginalne plomby producenta towary muszą zostać zwrócone w zestawie. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.3. W momencie kiedy zwracany towar jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocja obowiązuje w dniu 14-05-2022r w salonach stacjonarnych:
Xiaomi Store w Centrum M1 - Czeladź
Xiaomi Store w Galeria Młociny - Warszawa
Xiaomi Store w Manufaktura - Łódź
Xiaomi Store w Poznań - Avenida

1.2. Promocji podlegają poniższe towary:

Słuchawki Bluetooth Bezprzewodowe Xiaomi TWS AirDots Redmi Buds 3 Lite Black (36103) w cenie 79,00 zł
Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 White (21907) w cenie 89,00 zł
Xiaomi Mi Smart Power Plug (22002) w cenie 29,00 zł
Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC (32096) w cenie 179,00 zł
Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S (35115) w cenie 159,00 zł
Xiaomi Redmi Buds 3 White (34240) w cenie 119,00 zł
Xiaomi Redmi Smart Band Pro (36167) w cenie 169,00 zł
Xiaomi Mi TV Box S Black (18554) w cenie 249,00 zł
Xiaomi Mi Watch Black (29339) w cenie 399,00 zł
Xiaomi Mi Router AX1800 White (29543) w cenie 99,00 zł
Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer (22024) w cenie 29,00 zł
Smartfon Xiaomi Redmi Note 11 Graphite Gray 4+128GB (37651) w cenie 799,00 zł
Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite EU (34482) w cenie 799,00 zł
Oczyszczacz Powietrza Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite (35053) w cenie 499,00 zł
Smartfon Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6+64GB Nebula Purple (34345) w cenie 999,00 zł
Xiaomi Mi Electric Scooter Essential Black (25702) w cenie 1 199,00 zł
Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro White (33470) w cenie 1 399,00 zł
Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro Black (34367) w cenie 1 399,00 zł
Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27" (33423) w cenie 1 599,00 zł
Smartfon Xiaomi 12X 8+128GB Grey (37022) w cenie 2 499,00 zł
Xiaomi Vacuum Cleaner G11 (36249) w cenie 1 399,00 zł

1.3. Ilość produktów w cenie promocyjnej jest limitowana.

1.4. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych. Jeden klient ma możliwość skorzystania z promocji na każdy towar maksymalnie raz.

1.5. Promocje nie łączą się z innymi promocjami.

1.6. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

 1. ZWROTY

2.1. Zwrot towaru zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store możliwy jest w ciągu 7 dni o ile towar ten jest nowy, fabrycznie zapakowany i posiada oryginalne plomby producenta. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.2. W przypadku zwrotu zestawu zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store w ciągu 7 dni nowego, fabrycznie zapakowanego towaru posiadającego oryginalne plomby producenta towary muszą zostać zwrócone w zestawie. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.3. W momencie kiedy zwracany towar jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

Gwarancja Xiaomi – ochrona ekranu

Nienijsza dodatkowa, nieodplatna gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz gwarancji podstawowej udzielonej zgodnie z warunkami opublikowanymi na stronie https://www.mi.com/global/service/warranty, w odniesieniu do konsumentów (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Konsument”).

Niniejsza gwarancja jest udzielona przez Xiaomi Technology (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000746177, NIP 5213838221, kapitał zakładowy w wysokości 17 106 645 zł. (Gwarant lub Xiaomi).

Gwarant realizuje uprawnienia wynikające z niniejsze gwarancji poprzez centra serwisowe Xiaomi. Lista centrów serwisowych Xioami jest dostępna na stronie https://www.mi.com/pl/support/warranty/

 1. Zakres gwarancji

Konsument, który zakupił smartfon POCO F4 GT („Produkt”) pomiędzy 26 Kwietnia 2022 r. a 26 Kwietnia 2023 r. w którymkolwiek ze sklepów dowolnego z partnerów handlowych Gwaranta wymienionych na stronie https://www.mi.com/pl/support/sales (online lub stacjonanie) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Terytorium”) i aktywował Produkt na Terytorium.

Klient jest uprawniony do jednokrotnej, nieodpłatnej naprawy ekranu Produktu w autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi na Terytorium w trakcie pierwszych sześciu (6) miesięcy od dnia zakupu Produktu, jeżeli ekran Produktu uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek nieumyślnego działania Konsumenta (np. wskutek nieumyślnego upadku Produktu).

Naprawa będzie bezpłatna i obejmuje, w razie potrzeby, również bezpłatną wymianę ekranu.

W celu realizacji uprawnień z Gwarancji, Konsument musi skontaktować się z centrum obsługi Xiaomi. Xiaomi albo centrum serwisowe Xiaomi może wymagać przesłania faktury zakupu albo dowodu dostawy Produktu.

 1. Wyłączenia

Gwarancja nie obejmuje:

 1. Uszkodzeń ekranu spowodowanych umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa;
 2. Uszkodzeń powierzchni ekranu (takich jak zadrapania albo inne estetyczne walory / wygląd ekranu), a które nie wpływają na funkcjonalność ekranu;
 3. Uszkodzeń spowodowanych przez malware tj. nieautoryzowane oprogramowanie lub aplikacje dostarczane przez osoby trzecie wykorzystywane przez Konsumenta.

Ponadto, gwarancja jest wyłączona również w następujących przypadkach:

 1. Konsument nie dostarczył dowodu zakupu lub dostawy Produktu na żądanie Organizatora albo centrum serwisowe Xiaomi;
 2. Numer seryjny lub IMEI jest uszkodzony, został usunięty, zasłonięty albo zmodyfikowany/zmanipulowany;
 3. Produkt jest nieoryginalny, nie został wyprodukowany przez Xiaomi;
 4. Uszkodzenie jest spodowowane wskutek wykorzystania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcjami, wytycznymi albo podręcznikami Xiaomi albo sprzedawcy;
 5. Uszkodzenia wynikają z nieautoryzowanych napraw / ingerencji Konsumenta, zastosowania nieautoryzowanych / nieoryginalnych części, oprogramowania albo komponentów.

Gwarancja jest również wyłączona w odniesieniu do Produktów, w przypadku których z uwagi na rozmiar uszkodzeń ekranu, zaistnieje potrzeba ich wymiany, na nowy Produkt. Taka wymiana może podlegać warunkom rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub warunkom gwarancji podstawowej.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

1. Zniżka przysługuje każdemu pracownikowi i współpracownikowi zatrudnionemu w T-Mobile posiadającemu adres mailowy z domeną: @t-mobile.pl oraz @external.t-mobile.pl

2. Warunkiem potrzebnym do uzyskania rabatu jest zalogowanie się służbowym adresem mailowym oraz wpisanie kodu rabatowego w koszyku podczas finalizacji zamówienia. Kod rabatowy przysługuje tylko i wyłącznie pracownikowi/współpracownikowi T-Mobile

3. Możliwe jest wykorzystanie rabatu w sklepach stacjonarnych Xiaomi Store (lista salonów objetych akcją w załączniku), w tym przypadku pracownik/wpółpracownik T-Mobile będzie musiał okazać swój ID-identyfikator oraz podać doradcy kod rabatowy.

4. Pracownikowi/współpracownikowi przysługują rabaty stałe: 5% od cen SRP na telefony, tablety i telewizory Xiaomi, 10% od cen SRP na ECO Xiaomi oraz rabaty specjalne na akcje okresowe przekazywane w komunikacji wewnętrznej.

5. Rabat przyznany jest na czas nieokreślony, jednak organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia akcji z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Załącznik: 1. Lista sklepów stacjonarnych objętych akcją.

Kraków – Krakowska Galeria Krakowska
ul. Pawia 5
31-154 Kraków
Gdynia – Riviera Centrum Riviera
ul. Kazimierza Górskiego 2
81-304 Gdynia

Katowice – Katowicka Galeria Katowicka
ul. 3 Maja 3
40-097 Katowice

Kraków – Serenada Centrum Handlowe Serenada
al. Generała Bora Komorowskiego 41
31-876 Kraków

Poznań – Posnania Centrum Posnania
ul. Pleszewska 1
61-136 Poznań

Warszawa – Młociny Galeria Młociny
ul. Zgrupowania AK “Kampinos”
01-943 Warszawa

Wrocław – Grunwaldzki Pasaż Grunwaldzki
Plac Grunwaldzki 22
50-363 Wrocław

Lublin – Plaza Centrum Handlowo-Rozrywkowe Lublin Plaza
ul.Lipowa 13
20-020 Lublin

Rzeszów – Rzeszów Galeria Rzeszów
Al. Piłsudskiego 44
35-001 Rzeszów

Częstochowa – Jurajska Galeria Jurajska
Aleja Wojska Polskiego 207
42-200 Częstochowa

Poznań – Avenida Centrum Avenida
ul. Matyi 2
61-586 Poznań

Czeladź – M1 Centrum Handlowe m1
Będzińska 80
41-250 Czeladź

Toruń – Atrium Copernicus Atrium Copernicus
Stanisława Żółkiewskiego 15
87-100 Toruń

Łódź – Manufaktura Manufaktura
Drewnowska 58,
91-002 Łódź

Kielce – Echo Galeria Echo
Świętokrzyska 20
25-406 Kielce

GWARANCJA XIAOMI – OCHRONA EKRANU

Nienijsza dodatkowa, nieodplatna gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz gwarancji podstawowej udzielonej zgodnie z warunkami opublikowanymi na stronie https://www.mi.com/global/service/warranty, w odniesieniu do konsumentów (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Konsument”).

Niniejsza gwarancja jest udzielona przez Xiaomi Technology (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000746177, NIP 5213838221, kapitał zakładowy w wysokości 17 106 645 zł. (Gwarant lub Xiaomi).

Gwarant realizuje uprawnienia wynikające z niniejsze gwarancji poprzez centra serwisowe Xiaomi. Lista centrów serwisowych Xioami jest dostępna na stronie https://www.mi.com/pl/support/warranty/

1. ZAKRES GWARANCJI

Konsument, który zakupił smartfon Xiaomi 12 Pro/Xiaomi 12/Xiaomi 12X („Produkt”) pomiędzy 31 Marca 2022 r. a 31 Marca 2023 r. w którym kolwiek ze sklepów dowolnego z partnerów handlowych Gwaranta wymienionych na stronie https://www.mi.com/pl/support/sales (online lub stacjonanie) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Terytorium”) i aktywował Produkt na Terytorium.

Klient jest uprawniony do jednokrotnej, nieodpłatnej naprawy ekranu Produktu w autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi na Terytorium w trakcie pierwszych sześciu (6) miesięcy od dnia zakupu Produktu, jeżeli ekran Produktu uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek nieumyślnego działania Konsumenta (np. wskutek nieumyślnego upadku Produktu).

Naprawa będzie bezpłatna i obejmuje, w razie potrzeby, również bezpłatną wymianę ekranu.

W celu realizacji uprawnień z Gwarancji, Konsument musi skontaktować się z centrum obsługi Xiaomi. Xiaomi albo centrum serwisowe Xiaomi może wymagać przesłania faktury zakupu albo dowodu dostawy Produktu.

2. WYŁĄCZENIA

Gwarancja nie obejmuje:
1) Uszkodzeń ekranu spowodowanych umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa;
2) Uszkodzeń powierzchni ekranu (takich jak zadrapania albo inne estetyczne walory / wygląd ekranu), a które nie wpływają na funkcjonalność ekranu;
3) Uszkodzeń spowodowanych przez malware tj. nieautoryzowane oprogramowanie lub aplikacje dostarczane przez osoby trzecie wykorzystywane przez Konsumenta.

Ponadto, gwarancja jest wyłączona również w następujących przypadkach:
1) Konsument nie dostarczył dowodu zakupu lub dostawy Produktu na żądanie Organizatora albo centrum serwisowe Xiaomi;
2) Numer seryjny lub IMEI jest uszkodzony, został usunięty, zasłonięty albo zmodyfikowany/zmanipulowany;
3) Produkt jest nieoryginalny, nie został wyprodukowany przez Xiaomi;
4) Uszkodzenie jest spodowowane wskutek wykorzystania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcjami, wytycznymi albo podręcznikami Xiaomi albo sprzedawcy;
5) Uszkodzenia wynikają z nieautoryzowanych napraw / ingerencji Konsumenta, zastosowania nieautoryzowanych / nieoryginalnych części, oprogramowania albo komponentów.

Gwarancja jest również wyłączona w odniesieniu do Produktów, w przypadku których z uwagi na rozmiar uszkodzeń ekranu, zaistnieje potrzeba ich wymiany, na nowy Produkt. Taka wymiana może podlegać warunkom rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub warunkom gwarancji podstawowej.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocja trwa od 29.03.2022r godz. 19:00 do 10.04.2022r

1.2. Sprzedaż towarów promocyjnych będzie realizowana od dnia 4.04.2022r (zapisy odnośnie skorzystania z promocji można składać od startu promocji tj. 29.03.2022r godz 18:00 w wybranym salonie)

1.3. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych mi-store. Lista salonów dostępna na stronie www.mi-store.pl

1.4. Promocji podlegają poniższe towary:
Xiaomi 12 Pro 12+256GB w zestawie z Xiaomi Watch S1 w cenie 5199
Xiaomi 12 8+256GB w zestawie z Xiaomi Watch S1 w cenie 3999zł
Xiaomi 12 8+128GB w zestawie z Xiaomi Watch S1 w cenie 3799zł

1.5. Ilość towarów w cenie promocyjnej jest limitowana.

1.6. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych. Jeden klient ma możliwość skorzystania z promocji maksymalnie raz (do wyboru jeden z trzech zestawów)

1.7. Promocje nie łączą się z innymi promocjami.

1.8. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

ZWROTY
2.1. W przypadku zwrotu zestawu zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store w ciągu 7 dni nowego, fabrycznie zapakowanego towaru posiadającego oryginalne plomby producenta towary muszą zostać zwrócone w zestawie. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.2. W momencie kiedy zwracany towar jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocja trwa od 29.03.2022r godz. 19:00 do 10.04.2022r

1.2. Zamówienia będą realizowane i wysyłane od dnia 4.04.2022r (złożenie zamówienia będzie jednak możliwe już od startu promocji tj. od 29.03.2022 godz. 19:00)

1.3. Promocja obowiązuje w sklepie on-line na stronie www.mi-store.pl

1.4. Promocji podlegają poniższe towary:
Xiaomi 12 Pro 12+256GB w zestawie z Xiaomi Watch S1 w cenie 5199
Xiaomi 12 8+256GB w zestawie z Xiaomi Watch S1 w cenie 3999zł
Xiaomi 12 8+128GB w zestawie z Xiaomi Watch S1 w cenie 3799zł

1.5. Ilość towarów w cenie promocyjnej jest limitowana.

1.6. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych. Jeden klient ma możliwość skorzystania z promocji maksymalnie raz (do wyboru jeden z trzech zestawów)

1.7. Promocje nie łączą się z innymi promocjami.

1.8. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

ZWROTY

2.1. W przypadku zwrotu towaru zakupionego online w ciągu 14 dni nowego, fabrycznie zapakowanego towaru posiadającego oryginalne plomby producenta towary muszą zostać zwrócone w zestawie. Zwrot ten realizowany jest na taką samą formę płatności jak przy zakupie online. Formularz do zwrotu znajduje się na stronie mi-store.pl

2.3. W momencie kiedy zwracany towar jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocja obowiązuje w dniu 26.03.2022r w salonach stacjonarnych:
Xiaomi Store w Galerii Krakowskiej (ul. Pawia 5, 31-154 Kraków)
Xiaomi Store w Centrum Handlowym Serenada (al. Generała Bora Komorowskiego 41, 31-876 Kraków)
Xiaomi Store w Centrum Riviera (ul. Kazimierza Górskiego 2, 81-304 Gdynia)
Xiaomi Store w Galerii Jurajskiej (Aleja Wojska Polskiego 207, 42-200 Częstochowa)

1.2. Promocji podlegają poniższe towary:
Redmi Note 9 Pro 6+128GB w cenie 799 zł
Redmi Note 10 5G 4+128GB w cenie 799 zł
Xiaomi Mi TV Stick 4K w cenie 249 zł
Xiaomi Mi Electric Scooter Essential Black w cenie 1199 zł
Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC w cenie 179 zł
Xiaomi Mi Smart Band 5 Strap (3-Pack) Navy Blue/Yellow/Mint Green w cenie 29 zł
Xiaomi Mi Smart Band 5 Strap (3-Pack) Black/Orange/Teal w cenie 29 zł
Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2 White w cenie 35 zł
Redmi AirDots Buds 3 Lite Black w cenie 69 zł
Xiaomi Redmi Buds 3 White w cenie 119 zł
Xiaomi Redmi Buds 3 Pro Graphite Black w cenie 199 zł
Zestaw Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra EU + Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Auto-empty station w cenie 1999 zł
Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 w cenie 119 zł
Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro Black w cenie 1399 zł
Xiaomi Mi Smart Power Plug w cenie 55 zł
Xiaomi Mi Router AX1800 White w cenie 129 zł

1.3. Ilość produktów w cenie promocyjnej jest limitowana.

1.4. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych. Jeden klient ma możliwość skorzystania z promocji na każdy towar maksymalnie raz.

1.5. Promocje nie łączą się z innymi promocjami.

1.6. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

 1. ZWROTY

2.1. Zwrot towaru zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store możliwy jest w ciągu 7 dni o ile towar ten jest nowy, fabrycznie zapakowany i posiada oryginalne plomby producenta. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.2. W przypadku zwrotu zestawu zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store w ciągu 7 dni nowego, fabrycznie zapakowanego towaru posiadającego oryginalne plomby producenta towary muszą zostać zwrócone w zestawie. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.3. W momencie kiedy zwracany towar jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Promocja polega na przyznaniu kodu rabatowego na kolejne zakupy przy zamówieniu smartfona Xiaomi Redmi 9A 2/32GB
1.2. Promocja obowiązuje od 18.02.2022r 0:01 do 24.02.2022r 23:59 lub do wyczerpania produktów promocyjnych.
1.3. Promocja obowiązuje jedynie w sklepie internetowym mi-store.pl.
1.4. Do każdej zakupionej sztuki smartfona Xiaomi Redmi 9A 2/32GB przyznawany jest kod rabatowy o wartości 50zł. (przy zakupie dwóch smartfonów - dwa kody rabatowe po 50zł itd.)
1.5. Kod lub kody rabatowe zostaną wysłane na adres e-mail użyty podczas zamówienia w ciągu 14 dni roboczych od odebrania zamówienia.
1.5. Kody rabatowe otrzymane w promocji można wykorzystać do 30.04.2022r i jedynie w całości (każdy kod jest jednorazowy).
1.6. Kody rabatowe otrzymane w promocji można wykorzystać tylko na kolejne zakupy i tylko w sklepie internetowym mi-store.pl
1.7. Kody rabatowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
1.8. Oferta jest skierowana do klientów detalicznych. Każdy klient ma możliwość zakupienia maksymalnie pięciu sztuk smartfona w promocji.
1.9. W promocji biorą udział transakcje w formie paragonu, faktury imiennej oraz faktury VAT.
1.10. Kody nie łączą się ze sobą - jeden kod rabatowy może zostać wykorzystany tylko do jednej transakcji.
1.11. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.
1.12. Minimalna kwota zamówienia do której można użyć kodu rabatowego to 50,01zł brutto.

ZWROTY
2.1. W przypadku dokonywania zwrotu smartfona w promocji - zgodnie z polityką zwrotów sklepu internetowego mi-store.pl - należy także zwrócić niewykorzystany kod rabatowy. W przypadku wykorzystania kodu rabatowego jego wartość zostanie odliczona od kwoty zwrotu.
2.2. W przypadku zwrotu towaru zakupionego online w ciągu 14 dni nowego, fabrycznie zapakowanego towaru posiadającego oryginalne plomby producenta zwrot ten realizowany jest na taką samą formę płatności jak przy zakupie online. Formularz do zwrotu znajduje się na stronie mi-store.pl
2.3. W momencie kiedy zwracany towar jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków
3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.
3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Promocja polega na przyznaniu karty podarunkowej na kolejne zakupy przy zakupie smartfona Xiaomi Redmi 9A 2/32GB.
1.2. Promocja obowiązuje od 18.02.2022r 0:01 do 24.02.2022r 23:59 lub do wyczerpania produktów promocyjnych.
1.3. Promocja obowiązuje jedynie w salonach stacjonarnych Xiaomi Store. Lista salonów znajduje się na mi-store.pl.
1.4. Do każdej zakupionej sztuki smartfona Xiaomi Redmi 9A 2/32GB przyznawana jest karta podarunkowa o wartości 50zł (przy zakupie dwóch smartfonów - jedna karta podarunkowa o łącznej wartości 100zł itd.)
1.5. Karty podarunkowe otrzymane w promocji można wykorzystać do 30.04.2022r. i można je wykorzystać częściowo do kilku transakcji lub całościowo do jednej.
1.6. Karty podarunkowe otrzymane w promocji można wykorzystać od następnego dnia roboczego po ich wydaniu i tylko w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.
1.7. Karty podarunkowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
1.8. Oferta jest skierowana do klientów detalicznych. Każdy klient ma możliwość zakupienia maksymalnie pięciu sztuk smartfona w promocji.
1.9. W promocji biorą udział transakcje w formie paragonu, faktury imiennej oraz faktury VAT.
1.10. W promocji nie biorą udziału zakupy, w których jako formę płatności użyto dowolnej karty podarunkowej. Promocja obowiązuje wyłącznie przy formach płatności: gotówka, karta, raty.
1.11. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

ZWROTY
2.1. W przypadku dokonywania zwrotu smartfona w promocji - zgodnie z polityką zwrotów sklepów stacjonarnych - należy także zwrócić niewykorzystaną kartę podarunkową. W przypadku częściowego lub całościowego wykorzystania karty podarunkowej jej wartość zostanie odliczona od kwoty zwrotu.
2.2. Zwrot towaru zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store możliwy jest w ciągu 7 dni o ile towar ten jest nowy, fabrycznie zapakowany i posiada oryginalne plomby producenta. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.
2.3. W momencie kiedy zwracany towar jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków
3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.
3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

GWARANCJA W ZAKRESIE OCHRONY EKRANU – Redmi Note 11

Niniejsza dobrowolna, dodatkowa i bezpłatna gwarancja jest udzielona osobom fizycznym, które zakupiły Produkt (zdefiniowany w punkcie 2 poniżej) do użytku nieprofesjonalnego i w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową ("Konsument"), jako uzupełnienie ogólnej gwarancji handlowej oferowanej przez Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) lub praw przyznanych konsumentom zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami (rękojmia).

Niniejsza Gwarancja handlowa jest oferowana przez Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną pod adresem Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

 1. Terytorium

Ta gwarancja znajduje zastosowanie tylko do Konsumentów, którzy dokonali zakupu oryginalnego Produktu na terytorium Polski (“Terytorium”).

 1. Zakres

Konsument, który:

zakupi oraz aktywuje Redmi Note 11(“Produkt”) w okresie pomiędzy 2022.02.22 a 2022.03.22, w dowolnym oficjalnym kanale sprzedaży (online lub offline) Xiaomi na Terytorium;

będzie uprawniony do żądania, w ciągu pierwszych sześciu (6) miesięcy po od dnia zakupu Produktu, jednokrotnej (1), bezpłatnej naprawy ekranu w centrum serwisowym Xiaomi zlokalizownaym w kraju zakupu Produktu Produktu zostanie uszkodzony lub będzie wadliwy w wyniku niezamierzonego działania Konsumenta (np. niezamierzonego upadku Produktu).

Taka naprawa ekranu będzie bezpłatna i w razie potrzeby obejmie również bezpłatną wymianę ekranu.

W celu skorzystania z niniejszej gwarancji Konsumenci muszą skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Xiaomi. Konsumenci mogą zostać poproszeni o przesłanie faktury zakupu lub rachunku potiwerdzającego jego nabycie.

 1. Wyłączenia

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania lub nie obejmuje następujących przypadków:

 1. Uszkodzenie ekranu spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
 2. Uszkodzenia dotyczące wyłącznie powierzchni ekranu, takie jak zarysowania lub inne uszkodzenia estetyczne ekranu;;
 3. Szkody powstałe w wyniku działania złośliwego oprogramowania, nieautoryzowanego oprogramowania lub aplikacji osób trzecich, z których korzystał Konsument.

Ponadto gwarancja handlowa nie obowiązuje również w następujących przypadkach:

 1. Konsument nie przekazał faktury zakupu lub rachunku za dostawę;
 2. Numer seryjny i/lub numer IMEI jest uszkodzony, został usunięty lub naruszony;
 3. Produkt jest podrobiony i nie został wyprodukowany przez Xiaomi;
 4. Wada jest spowodowana użyciem niezgodnym z przeznaczeniem lub sprzecznym z instrukcjami, podręcznikami lub wytycznymi Xioami lub sprzedawcy;
 5. Wada powstała w wyniku samodzielnej lub nieautoryzowanej naprawy/manipulacji Konsumenta lub użycia nieautoryzowanych lub nieoryginalnych części zamiennych, oprogramowania lub komponentów;.

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania do Produktów, które z powodu uszkodzenia lub zmiany ekranu muszą zostać wymienione na nowy Produkt. Taka wymiana będzie podlegała uprawnieniom wynikającym z tytułu rękojmi.

Żadne z postanowień niniejszej Gwarancji nie wyłącza, ogranicza ani nie zawiesza praw Konsumenta wynikających z obowiązującego prawa.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocji podlegają poniższe towary:

-Odkurzacz Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite w cenie 959zł (cena regularna 1099zł)
-Odkurzacz Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 w cenie 1349zł (cena regularna 1499zł)
-Odkurzacz Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro w cenie 1799zł (cena regularna 1999zł)
-Odkurzacz Xiaomi Vacuum Cleaner G11 w cenie 1649zł (cena regularna 1799zł)
-Oczyszczacz poiwetrza Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite w cenie 699zł (cena regularna 799zł)
-Oczyszczacz poiwetrza Xiaomi Smart Air Purifier 4 w cenie 949zł (cena regularna 1049zł)
-Oczyszczacz poiwetrza Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro w cenie 1199zł (cena regularna 1399zł)
-Słuchawki Redmi Buds 3 Lite w cenie 99zł (cena regularna 129zł)
-Smartwatch Redmi Watch 2 Lite w cenie 299zł (cena regularna 339zł)
-Zestaw Odkurzacz Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra + Stacja Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Auto-empty station w cenie 2999zł (cena regularna zestawu 3398zł)

1.2. Promocja trwa od 27-01-2022r do 03-02-2022r godz. 23:59

1.3. Promocja obowiązuje na stronie mi-store.pl i w salonach stacjonarnych Xiaomi Store. Lista salonów znajduje się na mi-store.pl

1.4. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

1.5. Nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za jakąkolwiek część zestawu.

1.6. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych. Jeden klient ma możliwość zakupu danego towaru i/lub zestawu maksymalnie w ilości 5 sztuk. Zakup hurtowy może wiązać się z anulowaniem zamówienia.

1.7. Wrzucenie produktu do koszyka nie oznacza rezerwacji towaru.

1.8. W przypadku zamówienia naruszającego którykolwiek z punktów regulaminu promocji zostanie ono anulowane a klient zostanie poinformowany o anulowaniu mailowo.

1.9. Z uwagi na spodziewaną dużą liczbę zainteresowanych firma GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. właściciel serwisu mi-store.pl nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie strony, serwerów oraz sieci, spowodowane przeciążeniem w wyniku dużej ilości osób jednocześnie odwiedzających witrynę mi-store.pl.

2.ZWROTY

2.1. W przypadku zwrotu towaru zakupionego online w ciągu 14 dni nowego, fabrycznie zapakowanego towaru posiadającego oryginalne plomby producenta zwrot ten realizowany jest na taką samą formę płatności jak przy zakupie online. Formularz do zwrotu znajduje się na stronie mi-store.pl

2.2. W przypadku zwrotu zestawu zakupionego online w ciągu 14 dni nowego, fabrycznie zapakowanego towaru posiadającego oryginalne plomby producenta towary muszą zostać zwrócone w zestawie (Odkurzacz Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra + Stacja Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Auto-empty station). Zwrot realizowany jest na taką samą formę płatności jak przy zakupie online. Formularz do zwrotu znajduje się na stronie mi-store.pl

2.3. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store w ciągu 7 dni nowego, fabrycznie zapakowanego towaru posiadającego oryginalne plomby producenta zwrot ten realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów towarów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.4. W przypadku zwrotu zestawu zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store w ciągu 7 dni nowego, fabrycznie zapakowanego towaru posiadającego oryginalne plomby producenta towary muszą zostać zwrócone w zestawie (Odkurzacz Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra + Stacja Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Auto-empty station). Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.5. W momencie kiedy zwrot jest dokonywany w okresie 14 dni od daty zakupy i towar zwracany jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element (również w przypadku poszczególnych części zestawów) zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

3.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia sprzedaży promocyjnej powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Promocja obowiązuje w dniach 22-23.12.2022r
1.2. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych Xiaomi Store oraz na stronie Mi-Store.pl
1.3. Rabat w sklepach stacjonarnych naliczany jest przy kasie
1.4. Rabat w sklepie internetowym jest naliczany po podaniu kodu rabatowego FERIE w koszyku
1.5. Rabat wynosi 10% i liczony jest od Sugerowanej Ceny Producenta
1.6. Oferta jest skierowana do klientów detalicznych. Jeden klient może zakupić do 5sztuk produktu w promocji. Składanie zamówień hurtowych może wiązać się z ich anulowaniem.
1.7. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.
1.8. Promocja obowiązuje na produkty producenta Xiaomi z wyłączeniem:

 • smartfonów i telefonów komórkowych
 • tabletów Xiaomi Pad
 • szkieł i folii zabezpieczających do smartfonów
 • pokrowców i etui do smartfonów
 • zestawów promocyjnych

1.9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Nie obejmuje produktów które są objęte innymi promocjami w trakcie trwania promocji.

ZWROTY
2.1. Zwrot towaru zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store możliwy jest w ciągu 7 dni o ile towar ten jest nowy, fabrycznie zapakowany i posiada oryginalne plomby producenta. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.
2.2. Zwrot towaru zakupionego w salonie internetowym Mi-Store.pl jest możliwy jest w ciągu 14 dni zgodnie z regulaminem zwrotów dostępnym na Mi-Store.pl. W momencie kiedy zwracany towar jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków
3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.
3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocji podlega towar Smartfon POCO M4 PRO 5G Cool Blue 6GB+128GB

1.2. Flash Sale towarów w promocji trwa od dnia 13.12.2021 od 10:30 do 16.12.2021 do 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

1.3. Flash Sale towarów w promocji obowiązuje wyłącznie na stronie mi-store.pl

1.4. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

1.5. Oferta jest skierowana do klientów detalicznych. Jeden klient ma możliwość zakupienia maksymalnie jednej sztuki każdego towaru w cenie promocyjnej.

1.6. Wrzucenie produktu do koszyka nie oznacza rezerwacji towaru.

1.7. W przypadku zamówienia naruszającego którykolwiek z punktów regulaminu promocji zostanie ono anulowane a klient zostanie poinformowany o anulowaniu mailowo.

1.8. Z uwagi na spodziewaną dużą liczbę zainteresowanych firma GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. właściciel serwisu Mi-Store.pl nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie strony, serwerów oraz sieci, spowodowane przeciążeniem w wyniku dużej ilości osób jednocześnie odwiedzających witrynę mi-store.pl.

 1. ZWROTY

2.1. W przypadku zwrotu towaru zakupionego online w ciągu 14 dni nowego, fabrycznie zapakowanego towaru posiadającego oryginalne plomby producenta zwrot ten realizowany jest na taką samą formę płatności jak przy zakupie online. Formularz do zwrotu znajduje się na stronie mi-store.pl

2.2. W momencie kiedy zwracany towar jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia sprzedaży promocyjnej powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.3. Reklamacje pisemne będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocja obowiązuje w dniach 11-12.12.2021r oraz 18-19.12.2021r
1.2. Promocja obowiązuje jedynie w salonach stacjonarnych Xiaomi Store. Lista salonów znajduje się na mi-store.pl
1.3. Za każde wydane 500zł na zakup dowolnego smartfona klientowi wydawana jest karta podarunkowa o wartości 50zł.
1.4. Karty podarunkowe mogą zostać przeznaczone na kolejne zakupy tylko w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.
1.5. Karty podarunkowe otrzymane w promocji można wykorzystać do 31.01.2022r
1.6. Karty podarunkowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
1.7. Oferta jest skierowana do klientów detalicznych. Każdy klient ma możliwość skorzystania z promocji raz.
1.8. Maksymalna wartość karty podarunkowej którą można otrzymać przy jednej transakcji wynosi 500zł.
1.9. W promocji biorą udział transakcje w formie paragonu, faktury imiennej oraz faktury VAT.
1.10. W promocji nie biorą udziału zakupy, w których jako formę płatności użyto dowolnej karty podarunkowej. Promocja obowiązuje wyłącznie przy formach płatności: gotówka, karta, raty.
1.11. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

 1. ZWROTY
  2.1. W przypadku dokonywania zwrotu zakupionych sprzętów - zgodnie z polityką zwrotów - należy także zwrócić niewykorzystaną kartę podarunkową. W przypadku częściowego lub całościowego wykorzystania karty podarunkowej jej wartość zostanie odliczona od kwoty zwrotu.
  2.2. Zwrot towaru zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store możliwy jest w ciągu 7 dni o ile towar ten jest nowy, fabrycznie zapakowany i posiada oryginalne plomby producenta. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.
  2.3. W momencie kiedy zwracany towar jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.
 2. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków
  3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.
  3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocji podlegają towary Redmi Smart Band Pro oraz Redmi Buds 3

1.2. Flash Sale towarów w promocji trwa od dnia 09.12.2021 od 19:00 do 10.12.2021 do 18:59 lub do wyczerpania zapasów.

1.3. Flash sale obowiązuje na stronie mi-store.pl i w salonach stacjonarnych Xiaomi Store. Lista salonów znajduje się na mi-store.pl

1.4. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

1.5. Oferta jest skierowana do klientów detalicznych. Jeden klient ma możliwość zakupienia maksymalnie jednej sztuki każdego towaru w cenie promocyjnej.

1.6. Wrzucenie produktu do koszyka nie oznacza rezerwacji towaru.

1.7. W przypadku zamówienia naruszającego którykolwiek z punktów regulaminu promocji zostanie ono anulowane a klient zostanie poinformowany o anulowaniu mailowo.

1.8. Z uwagi na spodziewaną dużą liczbę zainteresowanych firma GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. właściciel serwisu Mi-Store.pl nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie strony, serwerów oraz sieci, spowodowane przeciążeniem w wyniku dużej ilości osób jednocześnie odwiedzających witrynę mi-store.pl.

 1. ZWROTY

2.1. W przypadku zwrotu towaru zakupionego online w ciągu 14 dni nowego, fabrycznie zapakowanego towaru posiadającego oryginalne plomby producenta zwrot ten realizowany jest na taką samą formę płatności jak przy zakupie online. Formularz do zwrotu znajduje się na stronie mi-store.pl

2.2. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store w ciągu 7 dni nowego, fabrycznie zapakowanego towaru posiadającego oryginalne plomby producenta zwrot ten realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów towarów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.3. W momencie kiedy zwracany towar jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia sprzedaży promocyjnej powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.3. Reklamacje pisemne będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocja obowiązuje w dniach 11-12.12.2021r w salonach stacjonarnych:
Xiaomi Store w Galerii Katowickiej (ul. 3 Maja 30, 40-097 Katowice)
Xiaomi Store w Galerii Rzeszów (Al. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów)

1.2. Promocji podlegają poniższe towary:

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light w cenie 369zł (cena regularna 499zł)
Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver w cenie 69zł (cena regularna 89zł)
Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC w cenie 179zł (cena regularna 249zł)
Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5" w cenie 75zł (cena regularna 105zł)
Xiaomi Mi 360º Camera 1080P w cenie 129zł (cena regularna 199zł)
Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar w cenie 139zł (cena regularna 229zł)
Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic Silver w cenie 7zł (cena regularna 39zł)
Xiaomi Mi Outdoor Speaker GL MP w cenie 139zł (cena regularna 199zł)
Smartfon Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6+128 w cenie 1299zł (cena regularna 1599zł)
Smartfon Redmi 10 4+64GB w cenie 749zł (cena regularna 899zł)
Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition w cenie 2399zł (cena regularna 3599zł)

1.3. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych. Jeden klient ma możliwość skorzystania z promocji na każdy towar maksymalnie raz.

1.4. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

2. ZWROTY

2.1. Zwrot towaru zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store możliwy jest w ciągu 7 dni o ile towar ten jest nowy, fabrycznie zapakowany i posiada oryginalne plomby producenta. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.2. W momencie kiedy zwracany towar jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

GWARANCJA W ZAKRESIE OCHRONY EKRANU – Redmi 10 NFC

Niniejsza dobrowolna, dodatkowa i bezpłatna gwarancja jest udzielona osobom fizycznym, które
zakupiły Produkt (zdefiniowany w punkcie 2 poniżej) do użytku nieprofesjonalnego i w celu
niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową ("Konsument"), jako
uzupełnienie ogólnej gwarancji handlowej oferowanej przez Xiaomi
(https://www.mi.com/global/service/warranty) lub praw przyznanych konsumentom zgodnie z
bezwzględnie obowiązującymi przepisami (rękojmia).
Niniejsza Gwarancja handlowa jest oferowana przez Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie zarejestrowaną pod adresem Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

 1. Terytorium
  Ta gwarancja znajduje zastosowanie tylko do Konsumentów, którzy dokonali zakupu
  oryginalnego Produktu na terytorium Polski (“Terytorium”).
 2. Zakres
  Konsument, który:
  zakupi oraz aktywuje Redmi 10 NFC (“Produkt”) w okresie pomiędzy 2021.11.01 a
  2021.12.31, w dowolnym oficjalnym kanale sprzedaży (online lub offline) Xiaomi na Terytorium;
  będzie uprawniony do żądania, w ciągu pierwszych sześciu (6) miesięcy po od dnia zakupu
  Produktu, jednokrotnej (1), bezpłatnej naprawy ekranu w centrum serwisowym Xiaomi
  zlokalizownaym w kraju zakupu Produktu Produktu zostanie uszkodzony lub będzie wadliwy w
  wyniku niezamierzonego działania Konsumenta (np. niezamierzonego upadku Produktu).
  Taka naprawa ekranu będzie bezpłatna i w razie potrzeby obejmie również bezpłatną wymianę
  ekranu.
  W celu skorzystania z niniejszej gwarancji Konsumenci muszą skontaktować się z Działem Obsługi
  Klienta Xiaomi. Konsumenci mogą zostać poproszeni o przesłanie faktury zakupu lub rachunku
  potiwerdzającego jego nabycie.
 3. Wyłączenia
  Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania lub nie obejmuje następujących
  przypadków:
  I. Uszkodzenie ekranu spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
  II. Uszkodzenia dotyczące wyłącznie powierzchni ekranu, takie jak zarysowania lub inne
  uszkodzenia estetyczne ekranu;;
  III. Szkody powstałe w wyniku działania złośliwego oprogramowania,
  nieautoryzowanego oprogramowania lub aplikacji osób trzecich, z których korzystał
  Konsument.
  Ponadto gwarancja handlowa nie obowiązuje również w następujących przypadkach:
  I. Konsument nie przekazał faktury zakupu lub rachunku za dostawę;
  II. Numer seryjny i/lub numer IMEI jest uszkodzony, został usunięty lub naruszony;
  III. Produkt jest podrobiony i nie został wyprodukowany przez Xiaomi;
  IV. Wada jest spowodowana użyciem niezgodnym z przeznaczeniem lub sprzecznym z
  instrukcjami, podręcznikami lub wytycznymi Xioami lub sprzedawcy;

V. Wada powstała w wyniku samodzielnej lub nieautoryzowanej naprawy/manipulacji
Konsumenta lub użycia nieautoryzowanych lub nieoryginalnych części zamiennych,
oprogramowania lub komponentów;.
Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania do Produktów, które z powodu
uszkodzenia lub zmiany ekranu muszą zostać wymienione na nowy Produkt. Taka wymiana
będzie podlegała uprawnieniom wynikającym z tytułu rękojmi.
Żadne z postanowień niniejszej Gwarancji nie wyłącza, ogranicza ani nie zawiesza praw
Konsumenta wynikających z obowiązującego prawa.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocja obowiązuje jedynie w dniach 22-23.10.2021r lub do wyczerpania zapasów w salonach stacjonarnych:
Xiaomi Store w Centrum Serenada (Aleja Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 41, 31-876 Kraków)
Xiaomi Store w Lublin Plaza (ul.Lipowa 13, 20-020 Lublin)
Xiaomi Store w Centrum Posnania (ul. Pleszewska 1, 61-139 Poznań)

1.2. Promocji podlegają poniższe towary:

Smartfon Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6+64GB w cenie 999zł (cena regularna 1299zł)
Smartfon Xiaomi Redmi Note 10 5G 4+128GB w cenie 899zł (cena regularna 1199zł)
Smartfon Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6+128 w cenie 1149zł (cena regularna 1599zł)
Xiaomi Mi Air Purifier Pro White (16028) w cenie 649zł (cena regularna 899zł)
Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light (29761) w cenie 349zł (cena regularna 499zł)
Xiaomi Mi Smart Space Heater S (27574) w cenie 279zł (cena regularna 499zł)
Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC (32096) w cenie 199zł (cena regularna 249zł)
Xiaomi Mi 360º Camera 1080P (31055) w cenie 129zł (cena regularna 199zł)
Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar w cenie 139zł (cena regularna 229zł)
Xiaomi Mi Earphones Basic Red (19498) w cenie 5zł (cena regularna 39zł)
Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2 White (22320) w cenie 39zł (cena regularna 69zł)
1.3. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych. Jeden klient ma możliwość skorzystania z promocji na każdy towar maksymalnie raz.
1.4. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

2. ZWROTY

2.1. Zwrot towaru zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store możliwy jest w ciągu 7 dni o ile towar ten jest nowy, fabrycznie zapakowany i posiada oryginalne plomby producenta. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.
2.2. W momencie kiedy zwracany towar jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków
3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.
3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocja obowiązuje jedynie w salonie Xiaomi Store w Galerii Posnania ul. Pleszewska 1, 61-139 Poznań w dniach 19.10.2021 – 22.10.2021
1.2. Do każdych zakupów o wartości min. 500zł klientowi wydawana jest karta podarunkowa o wartości 5% tych zakupów.
1.3. Karty podarunkowe może zostać przeznaczona na kolejne zakupy tylko w salonie Xiaomi Store w Galerii Posnania ul. Pleszewska 1, 61-139 Poznań
1.4. Karty podarunkowe otrzymane w promocji można wykorzystać od dnia 25.10.2021r w ciągu 6 miesięcy.
1.5. Karty podarunkowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
1.6. W promocji biorą udział transakcje w formie paragonu, faktury imiennej oraz faktury VAT.
1.7. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

2. ZWROTY

2.1. W przypadku dokonywania zwrotu zakupionych sprzętów - zgodnie z polityką zwrotów - należy także zwrócić niewykorzystaną kartę podarunkową. W przypadku częściowego lub całościowego wykorzystania karty podarunkowej jej wartość zostanie odliczona od kwoty zwrotu.
2.2. Zwrot towaru zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store możliwy jest w ciągu 7 dni o ile towar ten jest nowy, fabrycznie zapakowany i posiada oryginalne plomby producenta. Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.
2.3. W momencie kiedy zwracany towar jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków
3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.
3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

GWARANCJA W ZAKRESIE OCHRONY EKRANU – Xiaomi 11T/ Xiaomi 11T Pro
Niniejsza dobrowolna, dodatkowa i bezpłatna gwarancja jest udzielona osobom fizycznym, które
zakupiły Produkt (zdefiniowany w punkcie 2 poniżej) do użytku nieprofesjonalnego i w celu
niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową ("Konsument"), jako
uzupełnienie ogólnej gwarancji handlowej oferowanej przez Xiaomi
(https://www.mi.com/global/service/warranty) lub praw przyznanych konsumentom zgodnie z
bezwzględnie obowiązującymi przepisami (rękojmia).
Niniejsza Gwarancja handlowa jest oferowana przez Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie zarejestrowaną pod adresem Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

 1. Terytorium
  Ta gwarancja znajduje zastosowanie tylko do Konsumentów, którzy dokonali zakupu
  oryginalnego Produktu na terytorium Polski (“Terytorium”).
 2. Zakres
  Konsument, który:
  zakupi oraz aktywuje Xiaomi 11T/ Xiaomi 11T Pro (“Produkt”) w okresie pomiędzy
  2021.10.07 a 2021.11.06, w dowolnym oficjalnym kanale sprzedaży (online lub offline) Xiaomi na
  Terytorium;
  będzie uprawniony do żądania, w ciągu pierwszych sześciu (6) miesięcy po od dnia zakupu
  Produktu, jednokrotnej (1), bezpłatnej naprawy w centrum serwisowym Xiaomi zlokalizownaym
  w kraju zakupu Produktu Produktu zostanie uszkodzony lub będzie wadliwy w wyniku
  niezamierzonego działania Konsumenta (np. niezamierzonego upadku Produktu).
  Taka naprawa ekranu będzie bezpłatna i w razie potrzeby obejmie również bezpłatną wymianę
  ekranu.
  W celu skorzystania z niniejszej gwarancji Konsumenci muszą skontaktować się z Działem Obsługi
  Klienta Xiaomi. Konsumenci mogą zostać poproszeni o przesłanie faktury zakupu lub rachunku
  potiwerdzającego jego nabycie.
 3. Wyłączenia
  Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania lub nie obejmuje następujących
  przypadków:
  I. Uszkodzenie ekranu spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
  II. Uszkodzenia dotyczące wyłącznie powierzchni ekranu, takie jak zarysowania lub inne
  uszkodzenia estetyczne ekranu;;
  III. Szkody powstałe w wyniku działania złośliwego oprogramowania,
  nieautoryzowanego oprogramowania lub aplikacji osób trzecich, z których korzystał
  Konsument.
  Ponadto gwarancja handlowa nie obowiązuje również w następujących przypadkach:
  I. Konsument nie przekazał faktury zakupu lub rachunku za dostawę;
  II. Numer seryjny i/lub numer IMEI jest uszkodzony, został usunięty lub naruszony;
  III. Produkt jest podrobiony i nie został wyprodukowany przez Xiaomi;
  IV. Wada jest spowodowana użyciem niezgodnym z przeznaczeniem lub sprzecznym z

instrukcjami, podręcznikami lub wytycznymi Xioami lub sprzedawcy;
V. Wada powstała w wyniku samodzielnej lub nieautoryzowanej naprawy/manipulacji
Konsumenta lub użycia nieautoryzowanych lub nieoryginalnych części zamiennych,
oprogramowania lub komponentów;.
Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania do Produktów, które z powodu
uszkodzenia lub zmiany ekranu muszą zostać wymienione na nowy Produkt. Taka wymiana
będzie podlegała uprawnieniom wynikającym z tytułu rękojmi.
Żadne z postanowień niniejszej Gwarancji nie wyłącza, ogranicza ani nie zawiesza praw
Konsumenta wynikających z obowiązującego prawa.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocji podlegają poniższe zestawy oraz towary:

Zestaw w cenie 2499zł - Smartfon Xiaomi 11T 8/128 Meteorite Gray + Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential (cena regularna zestawu 3298zł)

Zestaw w cenie 2499zł - Smartfon Xiaomi 11T 8/128 Celestial Blue + Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential (cena regularna zestawu 3298zł)

Zestaw w cenie 2499zł - Smartfon Xiaomi 11T 8/128 Moonlight White + Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential (cena regularna zestawu 3298zł)

Zestaw w cenie 2699zł - Smartfon Xiaomi 11T 8/256 Meteorite Gray + Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential (cena regularna zestawu 3498zł)

Zestaw w cenie 2699zł - Smartfon Xiaomi 11T 8/256 Celestial Blue + Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential (cena regularna zestawu 3498zł)

Zestaw w cenie 2699zł - Smartfon Xiaomi 11T 8/256 Moonlight White + Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential (cena regularna zestawu 3498zł)

Zestaw w cenie 2999zł - Smartfon Xiaomi 11T Pro 8/256 Meteorite Gray + Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential (cena regularna zestawu 3798zł)

Zestaw w cenie 2999zł - Smartfon Xiaomi 11T Pro 8/256 Celestial Blue + Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential (cena regularna zestawu 3798zł)

Zestaw w cenie 2999zł - Smartfon Xiaomi 11T Pro 8/256 Moonlight White + Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential (cena regularna zestawu 3798zł)

Xiaomi Pad 5 w cenie 1399zł (cena regularna 1699zł)
Mi Smart Band 6 NFC w cenie 199zł (cena regularna 249zł)
Mi 2K Gaming Monitor 27EU w cenie 1899zł (cena regularna 2099zł)
Mi Smart Air Fryer 3.5L EU w cenie 299zł (cena regularna 399zł)

1.2. Sprzedaż zestawów uprawniających do udziału w promocji trwa od 06-10-2021r godz. 20:00 do 17-10-2021r godz. 23:59

Sprzedaż towarów uprawniających do udziału w promocji trwa odpowiednio:
dla Xiaomi Pad 5 od 06-10-2021r godz. 20:00 do 08-10-2021r godz. 19:59
dla Mi Smart Band 6 NFC, Mi 2K Gaming Monitor 27EU oraz Mi Smart Air Fryer 3.5L EU od 06-10-2021r godz. 20:00 do 07-10-2021r godz. 23:59

1.3. Sprzedaż zestawów i towarów w promocji obowiązuje na stronie mi-store.pl i w salonach stacjonarnych Xiaomi Store do zakończenia promocji poszczególnych zestawów i towarów lub do wyczerpania zapasów. Lista salonów znajduje się na mi-store.pl

1.4. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

1.5. Nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za jakąkolwiek część zestawu.

1.6. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych. Jeden klient ma możliwość skorzystania z promocji na jeden wybrany zestaw i każdy poszczególny towar maksymalnie raz.

1.7. Wrzucenie produktu do koszyka nie oznacza rezerwacji towaru.

1.8. W przypadku zamówienia naruszającego którykolwiek z punktów regulaminu promocji zostanie ono anulowane a klient zostanie poinformowany o anulowaniu mailowo.

1.9. Z uwagi na spodziewaną dużą liczbę zainteresowanych firma GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. właściciel serwisu mi-store.pl nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie strony, serwerów oraz sieci, spowodowane przeciążeniem w wyniku dużej ilości osób jednocześnie odwiedzających witrynę mi-store.pl.

 1. ZWROTY

2.1. W przypadku zwrotu zestawu zakupionego online w ciągu 14 dni nowego, fabrycznie zapakowanego towaru posiadającego oryginalne plomby producenta towary muszą zostać zwrócone w zestawie (Xiaomi 11T/Xiaomi 11T Pro + Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential). Zwrot realizowany jest na taką samą formę płatności jak przy zakupie online. Formularz do zwrotu znajduje się na stronie mi-store.pl

2.2. W przypadku zwrotu zestawu zakupionego w salonie stacjonarnym Xiaomi Store w ciągu 7 dni nowego, fabrycznie zapakowanego towaru posiadającego oryginalne plomby producenta towary muszą zostać zwrócone w zestawie (Xiaomi 11T/Xiaomi 11T Pro + Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential). Zwrot realizowany jest na kartę podarunkową zgodnie z warunkami zwrotów sprzętów zakupionych w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

2.3. W momencie kiedy zwrot jest dokonywany w okresie 14 dni od daty zakupy i towar zwracany jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element (również w przypadku poszczególnych części zestawów) zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia sprzedaży promocyjnej powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

3.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocji podlegają Redmi Buds 3 Pro , Mi True Wireless Earphones 2 Pro, Mi Electric Scooter 3, Mi Router AX9000

1.2. Flash Sale produktów w promocji trwaod dnia 31.08.2021 od 10:30 przez 24h do wyczerpania zapasów na stronie mi-store.pl lub w salonach stacjonarnych Xiaomi Store.

1.3. Zwrot który jest dokonywany w okresie 14 dni od daty zakupy a zwracany towar jest używany bądź niekompletny o jakikolwiek element, zwrot nie zostanie przyjęty lub jego wartość zostanie obniżona. Zwroty w salonach stacjonarnych są możliwe zgodnie z regulaminem zwrotów sklepów stacjonarnych

1.4. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

1.5. Oferta jest skierowana do klientów detalicznych. Jeden klient ma możliwość zakupienia maksymalnie jednego produktu w promocyjnej cenie.

1.6. Produkt nie może zostać zakupiony z płatnością za pobraniem u kuriera, dostępne są jedynie metody płatności: przedpłata oraz systemy ratalne i leasingowe.

1.7. Wrzucenie produktu do koszyka nie oznacza rezerwacji towaru.

1.8. W przypadku zamówienia naruszającego którykolwiek z punktów regulaminu promocji zostanie ono anulowane a klient zostanie poinformowany o anulowaniu mailowo.

1.9. Z uwagi na spodziewaną dużą liczbę zainteresowanych firma GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. właściciel serwisu Mi-Store.pl nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie strony, serwerów oraz sieci, spowodowane przeciążeniem w wyniku dużej ilości osób jednocześnie odwiedzających witrynę mi-store.pl.

1.10. Zamówienia na telewizory objęte promocją będą realizowane nie wcześniej niż 22 marca 2021r.

2. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

2.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia przedsprzedaży powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

2.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

2.3. Reklamacje pisemne będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

2.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

 1. Karta podarunkowa na kolejne zakupy jest przyznawana do zamówień w którym znajduje się telefon Redmi Note 10 5G 6GB+128GB
 2. Dla jednej sztuki telefonu przyznawana jest karta podarunkowa o wartości 50zł
  1. Kartę podarunkową można wykorzystać jedynie w całości do 31 lipca 2021
 3. Karta podarunkowa jest wystawiana w momencie sprzedaży telefonu
 4. Kod rabatowy można wykorzystać tylko w sklepach stacjonarnych Mi Store z wyłączeniem sklepu online Mi-Store.pl
 5. Karta podarunkowa nie łączy się z innymi promocjami
 6. Promocja obowiązuje dla zakupów złożonych w dniu 28.06.2021 8:00 lub do wyczerpana zapasów kart podarunkowych
 7. W przypadku dokonywania zwrotu smartfona - zgodnie z polityką zwrotów sklepów stacjonarnych - należy także zwrócić niewykorzystaną kartę podarunkową. W przypadku wykorzystania karty podarunkowej jej wartość zostanie odliczona od kwoty zwrotu
 8. Nie ma możliwości otrzymania pieniężnego ekwiwalentu karty podarunkowej
 1. Kod rabatowy na kolejne zamówienie jest przyznawany do zamówień w którym znajduje się telefon Redmi Note 10 5G 6GB+128GB
 2. Dla jednej sztuki telefonu przyznawany jest kod rabatowy o wartości 50zł
  1. Kod rabatowy można wykorzystać jedynie w całości do 31 sierpnia 2021
 3. Kod rabatowy jest wysyłany w ciągu 14 dni roboczych od odebrania zamówienia
 4. Kod rabatowy można wykorzystać tylko na mi-store.pl z wyłączeniem sklepów stacjonarnych
 5. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami oraz innymi kodami rabatowymi.
 6. Promocja obowiązuje dla zamówień złożonych w dniach 28.06.2021 8:00 - 29.06.2021 8:00 lub do wyczerpana zapasów kodów rabatowych
 7. W przypadku dokonywania zwrotu smartfona - zgodnie z polityką zwrotów sklepu Online- należy także zwrócić niewykorzystany kod rabatowy. W przypadku wykorzystania kodu rabatowego jego wartość zostanie odliczona od kwoty zwrotu
 8. Nie ma możliwości otrzymania pieniężnego ekwiwalentu kodu rabatowego
 9. Kody nie łączą się ze sobą - jeden kod rabatowy może zostać wykorzystany tylko do 1 transakcji

REGULAMIN

„OTWARCIE SALONU MI STORE – Kielce Galeria Echo”

 1. Promocja obowiązuje jedynie w salonie Mi Store Galeria Echo w dniach 26-27 do zamknięcia sklepu lub do wyczerpania
  zapasów. Liczba poszczególnych produktów w promocji jest ograniczona
 2. Promocja ma charakter detaliczny, jeden Klient może zakupić tylko 1 sztukę produktu w cenie promocyjnej.
 3. Lista produktów dostępnych w promocji
  1. Redmi Note 8 Pro 64GB 599 zł
  2. Redmi Note 9 64GB 599 zł
  3. Redmi Note 10 Pro 128GB 1 099 zł
  4. Redmi Note 10 5G 6+128GB 849 zł
  5. Mi Robot Vacuum-Mop Pro White 999 zł
  6. Mi Robot Vacuum-Mop Pro Black 999 zł
  7. Mi Vacuum Cleaner G10 799 zł
  8. Mi TV 4A 32" PL 699 zł
  9. Mi Smart Scale 2 White 39 zł
  10. Mi Smart Band 6 149 zł
  11. Mi Electric Scooter Pro 2 Black 1 799 zł
  12. 10000mAh Mi Wireless Power Bank Essential Black 79 zł
  13. Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver 59 zł
  14. Mi True Wireless Earphones 2 White 149 zł
 4. Koszulka dla pierwszych Klientów
  o 150 pierwszych osób dokonujących zakupy - otrzyma limitowaną koszulkę z otwarcia sklepu
  o ilość koszulek jest ograniczona
  o ilość koszulek w danych rozmiarach jest ograniczona
 5. Karta podarunkowa 100zł dla zakupów powyżej 2000zł
  o karta podarunkowa na kolejne zakupy jest przyznawana do zakupów powyżej 2000zł
  o jeden Klient może otrzymać tylko 1 kartę podarunkową
  o karta podarunkowa może być wykorzystana jedynie w sklepie Mi Store Kielce Echo
  o kartę podarunkową można wykorzystać do 25 lipca 2022
  o W przypadku dokonywania zwrotu produktu - zgodnie z polityką zwrotów - należy także zwrócić
  niewykorzystaną kartę podarunkową. W przypadku wykorzystania karty podarunkowej jej wartość zostanie
  odliczona od kwoty zwrotu
  o Nie ma możliwości otrzymania pieniężnego ekwiwalentu karty podarunkowej
 6. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

Promocja "Zrób selfie i zgarnij maskotkę Mitu"

 1. Aby wziąć udział w akcji należy
  1. Wykonać zdjęcie siebie wraz z osobą przebraną za Xiaomi Mitu, która będzie chodziła po Galerii Echo podczas otwarcia sklepu Mi Store Kielce - dnia 26 czerwca
  2. Zdjęcie należy udostępnić na swoich social mediach - Instagram lub facebook
  3. W opisie zdjęcia należy oznaczyć profil @mi_store_pl / fb.com/mistorepolska oraz zamieścić hashtag #MiStoreKielce
  4. Pokaż zdjęcie wraz z odpowiednimi oznaczeniami profilu xiaomi oraz hastagiem na swoim profilu social media obsłudze sklepu aby otrzymać pluszowego Mitu "Bear Bunny"
 2. Jedna osoba może otrzymać tylko jedną maskotkę
 3. Ilość maskotek jest ograniczona
 4. Akcja trwa w dniu 26 czerwca lub do wyczerpania zapasów maskotek
 5. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

GWARANCJA W ZAKRESIE OCHRONY EKRANU – REDMI NOTE 10 5G
Niniejsza dobrowolna, dodatkowa i bezpłatna gwarancja jest udzielona osobom fizycznym, które
zakupiły Produkt (zdefiniowany w punkcie 2 poniżej) do użytku nieprofesjonalnego i w celu
niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową ("Konsument"), jako
uzupełnienie ogólnej gwarancji handlowej oferowanej przez Xiaomi
(https://www.mi.com/global/service/warranty) lub praw przyznanych konsumentom zgodnie z
bezwzględnie obowiązującymi przepisami (rękojmia).
Niniejsza Gwarancja handlowa jest oferowana przez Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie zarejestrowaną pod adresem Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

 1. Terytorium
  Ta gwarancja znajduje zastosowanie tylko do Konsumentów, którzy dokonali zakupu
  oryginalnego Produktu na terytorium Polski (“Terytorium”).
 2. Zakres
  Konsument, który:
  1) zakupi oraz aktywuje Redmi note 10 5G (“Produkt”) w okresie pomiędzy 24/05/2021 r. a
  23/08/2021 r., w dowolnym oficjalnym kanale sprzedaży (online lub offline) Xiaomi na
  Terytorium;
  będzie uprawniony do żądania, w ciągu pierwszych sześciu (6) miesięcy po od dnia zakupu
  Produktu, jednokrotnej (1), bezpłatnej naprawy w centrum serwisowym Xiaomi zlokalizownaym
  w kraju zakupu Produktu Produktu zostanie uszkodzony lub będzie wadliwy w wyniku
  niezamierzonego działania Konsumenta (np. niezamierzonego upadku Produktu).
  Taka naprawa ekranu będzie bezpłatna i w razie potrzeby obejmie również bezpłatną wymianę
  ekranu.
  W celu skorzystania z niniejszej gwarancji Konsumenci muszą skontaktować się z Działem Obsługi
  Klienta Xiaomi. Konsumenci mogą zostać poproszeni o przesłanie faktury zakupu lub rachunku
  potiwerdzającego jego nabycie.
 3. Wyłączenia
  Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania lub nie obejmuje następujących
  przypadków:
  I. Uszkodzenie ekranu spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
  II. Uszkodzenia dotyczące wyłącznie powierzchni ekranu, takie jak zarysowania lub inne
  uszkodzenia estetyczne ekranu;;
  III. Szkody powstałe w wyniku działania złośliwego oprogramowania,
  nieautoryzowanego oprogramowania lub aplikacji osób trzecich, z których korzystał
  Konsument.
  Ponadto gwarancja handlowa nie obowiązuje również w następujących przypadkach:
  I. Konsument nie przekazał faktury zakupu lub rachunku za dostawę;
  II. Numer seryjny i/lub numer IMEI jest uszkodzony, został usunięty lub naruszony;
  III. Produkt jest podrobiony i nie został wyprodukowany przez Xiaomi;

IV. Wada jest spowodowana użyciem niezgodnym z przeznaczeniem lub sprzecznym z
instrukcjami, podręcznikami lub wytycznymi Xioami lub sprzedawcy;
V. Wada powstała w wyniku samodzielnej lub nieautoryzowanej naprawy/manipulacji
Konsumenta lub użycia nieautoryzowanych lub nieoryginalnych części zamiennych,
oprogramowania lub komponentów;.
Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania do Produktów, które z powodu
uszkodzenia lub zmiany ekranu muszą zostać wymienione na nowy Produkt. Taka wymiana
będzie podlegała uprawnieniom wynikającym z tytułu rękojmi.
Żadne z postanowień niniejszej Gwarancji nie wyłącza, ogranicza ani nie zawiesza praw
Konsumenta wynikających z obowiązującego prawa.

Regulamin Konkursu „Wygraj zaproszenie na backstage planu zdjęciowego z Igą Świątek.”

§1. ORGANIZATOR I PRZYRZEKAJĄCY NAGRODY

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Open Gate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Biedronki 23B, 02-946 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314114, REGON 141599559, NIP 9512267521, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 złotych (zwana dalej „Organizatorem”).

§2. ZASADY PROWADZENIA AKCJI

CZAS TRWANIA, TERYTORIUM, UCZESTNICY

1. Czas

Akcja trwa od 7 maja 2021 r. od godz. 10:00 do 10 maja 2021 r. do godz. 23:59. 

2. Zasady Akcji i Nagrody:

Akcja promocyjna prowadzona jest w celu nagrodzenia osób, które wezmą udział w konkursie Open Gate Sp. z o.o.  

Każda osoba, która w dniach 7-8 maja 2021 r. kupi dowolny produkt w sklepie stacjonarnym Mi Store i do 10 maja 2021 r. wypełni ankietę na https://event.c.mi.com/pl/apply/pl_20210506 (dalej jako „Strona Akcji”) oraz wprowadzi dane z paragonu (numer paragonu, NIP, data zakupu, salon), a także zrealizuje zadanie konkursowe (Wymyśl i opisz specjalną funkcję, którą dodał(a)byś do rakiety tenisowej Xiaomi dla Igi Świątek, opis na max 1000 znaków). 

3. Nagroda:

Nagrodą jest „Zaproszenie na plan zdjęciowy do kampanii reklamowej z udziałem Igi Świątek” wraz z pokryciem kosztu podróży, testu na obecność coronavirusa COVID-19 oraz noclegu do kwoty 500 zł (pięćset złotych 00/100). Do Nagrody, o której mowa, zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto tej Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez Organizatora 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. W przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa nagroda pieniężna nie przysługuje. Nagroda, po jej przekazaniu przez Organizatora, nie jest przeznaczona do odpłatanego zbycia i nie podlega jakiejkolwiek wymianie, w tym na środki pieniężne lub inne rzeczy.

4. Sposób wyłonienia zwycięzcy/ogłoszenie wyników:

Kryterium wyboru będzie kreatywność i oryginalność zgłoszeń. Wygrane zadanie konkursowe wyłoni jury złożone z przedstawicieli Organizatora. 

Pełne wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie w terminie do 12 maja 2021 r. do godz. 12:00 na stronie internetowej pod adresem: https://www.facebook.com/XiaomiPoland oraz https://c.mi.com/pl/ 

5. Terytorium

Akcja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Uczestnicy

Uczestnikiem Akcji (osobą dokonującą rejestracji w ramach Akcji) może być osoba fizyczna, która ukończyła 16. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych.

Przystępując do Akcji Uczestnik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji. Udział w Akcji jest dobrowolny. Przystąpienie do Akcji oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu.

W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Open Gate spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

§ 3. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Dane Uczestników, o ile stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie i ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”), są przetwarzane wyłącznie w celu określonym w Regulaminie, tj. w celu przeprowadzenia Akcji, i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach RODO.
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO. Dane osobowe Uczestników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora.
 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres tych danych: a) imię i nazwisko; b) numer telefonu; c) adres poczty elektronicznej e-mail oraz kod pocztowy miejsca zamieszkania; d) w przypadku laureatów – dodatkowo adres, na który ma być wysłana nagroda rzeczowa
 1. Administratorzy stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Uczestników odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane: a) w celu przeprowadzenia Akcji zgodnie z przepisami Regulaminu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na przeprowadzeniu Akcji oraz promocji marki administratorów; b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratorów – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 1. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od Zlecającego Akcję informacji handlowych:
 1. dane osobowe Uczestnika pozyskane przez Zlecającego Akcję, tj. adres e-mail i/lub numer telefonu są przetwarzane w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie oraz w celu kierowania informacji handlowych drogą elektroniczną w zakresie objętym wyrażoną zgodą,
 2. Zlecający Akcję przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu działań marketingowych w związku z udzieloną przez Uczestnika zgodą na kierowanie do niego informacji handlowych drogą elektroniczną lub w ramach kontaktu telefonicznego.
 1. Dane osobowe będą przekazywane dostawcom usług IT oraz Organizatorowi Akcji w związku z realizacją Akcji promocyjnej.

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. Prawa powyższe Uczestnicy mogą wykonywać np. przesyłając taką informację na następujący adres: Open Gate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Biedronki 23B, 02-946 Warszawa

 1. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Na terenie Polski, organem na nadzorczym właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.
 1. Dane osobowe Uczestników, poza danymi laureatów, zostaną usunięte po zakończeniu Akcji, najpóźniej do dnia: 17 maja 2021 roku Po dacie wskazanej w zdaniu poprzedzającym dane osobowe laureatów będą przetwarzane wyłącznie w celu zrealizowania obowiązków podatkowych. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratorów.
 1. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Sebastiana Kujawskiego, z którym każdy Uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@ogate.pl Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA

 1. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika (osobę dokonującą rejestracji w ramach Akcji) bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Akcji.
 1. Wykluczenia będzie podlegała także osoba, która w związku z Akcją naruszyła prawa lub dobre imię Organizatora, lub która w celu uzyskania Nagrody podejmowała działania sprzeczne z intencją Akcji i zasadami współżycia społecznego, w tym wykorzystywała luki w systemie informatycznym Organizatora.  
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji świadczeń objętych Akcją spowodowane podaniem przez uczestnika nieprawidłowych lub niepełnych danych.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Akcji promocyjnej uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania Akcji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: z.widerynski@ogate.pl z tytułem wiadomości e-mail: „Reklamacja”. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora. Reklamacja może być złożona nie później niż do dnia: 17 maja 2021 r.
 1. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego w ust. 1 powyżej terminu lub zgłoszone w inny sposób, niż wskazany w ust. 1 powyżej, nie będą rozpatrywane. 
 1. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane wyłącznie w celu jej obsługi i rozpatrzenia, a podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 1. O rozstrzygnięciu reklamacji i treści tego rozstrzygnięcia reklamujący zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail wysłanej z adresu: w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora w przedmiocie zgłoszonej reklamacji są ostateczne.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega, iż w celu wzięcia udziału w Akcji zajdzie konieczność nawiązania połączenia z siecią telekomunikacyjną oraz może dojść do transmisji danych, za które może zostać pobrana opłata zgodnie z cennikiem właściwego operatora telekomunikacyjnego.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Akcji i z zachowaniem praw nabytych Uczestników Akcji. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana w serwisie: 
 1. Organizator dopuszcza możliwość zmiany Regulaminu, przerwania lub odwołania Akcji z ważnych przyczyn lub jeżeli prowadzenie Akcji stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione szczególnie z uwagi na działania siły wyższej, pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na stronie internetowej serwisu: https://www.facebook.com/XiaomiPoland
 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom na stronie serwisu https://event.c.mi.com/pl/apply/pl_20210506
 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 1. Niniejsza Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 847).
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 7 maja 2021 r.

§ 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

 1. Prawa do wszystkich materiałów tekstowych, wykorzystywanych w związku z organizacją Konkursu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.; dalej „ustawa o prawie autorskim”), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 419, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 776, z późn. zm.). Żaden z elementów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być powielany i rozpowszechniany w inny sposób niż określony Regulaminem. Wszelkie nazwy handlowe używane przez Organizatora Konkursu w związku z Konkursem, stanowią chronione prawem znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za zgodą Organizatora Konkursu. 
 1. Uczestnik, przekazując Organizatorowi rozwiązanie Zadania Konkursowego, oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do tego rozwiązania i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone oraz że jest wyłącznym jego autorem, że stanowi ono przejaw jego własnej twórczej działalności, a przekazanie rozwiązania Zadania Konkursowego Organizatorowi nie narusza praw żadnej osoby trzeciej. Uczestnik gwarantuje ponadto, że w czasie trwania Konkursu prawa te nie zostaną zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik gwarantuje, że Zadanie Konkursowe nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu.

REGULAMIN

„OTWARCIE SALONU MI STORE – ŁÓDŹ MANUFAKTURA”

 1. Promocja obowiązuje jedynie w salonie Mi Store Manufaktura w dniu 08.05 do godziny 22 lub do wyczerpania
  zapasów. Liczba poszczególnych produktów w promocji jest ograniczona
 2. Promocja ma charakter detaliczny, jeden Klient może zakupić tylko 1 sztukę produktu w cenie promocyjnej.
 3. Lista produktów dostępnych w promocji
  1. Redmi Note 9T 4+128GB Daybreak Purple - 799zł
  2. Redmi Note 8 4+64GB Space Black - 499zł
  3. Mi 10T Lite 6+128GB Pearl Grey - 1199zł
  4. Redmi Note 10 4+128 + słuchawki Mi TWS Earphones 2S - 999zł
  5. Mi Vacuum Cleaner G10 - 899zł
  6. Mi Smart Kettle Pro - 159zł
  7. Mi Vacuum Cleaner Mini - 139zł
  8. Mi Body Composition Scale 2 - 79zł
  9. Redmi Power Bank White 10000mAh - 29zł
  10. Mi True Wireless Earphones 2 - 149zł
  11. Mi Smart Band 6 - 159zł
  12. Mi TV 32" - 599zł
 4. Koszulka dla pierwszych Klientów
  o 100 pierwszych osób dokonujących zakupy - otrzyma limitowaną koszulkę z otwarcia sklepu
  o ilość koszulek jest ograniczona
  o ilość koszulek w danych rozmiarach jest ograniczona
 5. Karta podarunkowa 100zł dla zakupów powyżej 2000zł
  o karta podarunkowa na kolejne zakupy jest przyznawana do zakupów powyżej 2000zł
  o jeden Klient może otrzymać tylko 1 kartę podarunkową
  o karta podarunkowa może być wykorzystana jedynie w sklepie Mi Store Łódź Manufaktura
  o kartę podarunkową można wykorzystać do 08 czerwca 2021
  o W przypadku dokonywania zwrotu produktu - zgodnie z polityką zwrotów - należy także zwrócić
  niewykorzystaną kartę podarunkową. W przypadku wykorzystania karty podarunkowej jej wartość zostania
  odliczona od kwoty zwrotu
  o Nie ma możliwości otrzymania pieniężnego ekwiwalentu karty podarunkowej

GWARANCJA W ZAKRESIE OCHRONY EKRANU

Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi oraz niezależnie od gwarancji udzielanej na warunkach opisanych na stronie https://www.mi.com/global/service/warranty lub https://www.po.co/global/service/warranty/, poniższa dobrowolna, dodatkowa i bezpłatna gwarancja handlowa ma zastosowanie do wszystkich konsumentów na terytorium Polski ("Konsument"). Niniejsza Gwarancja handlowa jest oferowana przez Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną pod adresem Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

Zakres gwarancji

Konsumenci, którzy zakupią Poco X3 Pro lub POCO F3 ("Produkt") w okresie od 28 marca 2021 do 28 czerwca 2022, w dowolnym oficjalnym kanale sprzedaży (online lub offline) Xiaomi lub POCO na terytorium Polski ("Terytorium") i aktywują smartfon na Terytorium, będą uprawnieni do jednorazowej (1) bezpłatnej naprawy w lokalnym centrum serwisowym Xiaomi lub POCO w ciągu pierwszych sześciu (6) miesięcy po od dnia zakupu Produktu pod warunkiem, że ekran wyżej wymienionych Produktów zostanie uszkodzony lub będzie wadliwy w wyniku niezamierzonego działania Konsumenta (np. niezamierzonego upadku Produktu).

Taka naprawa ekranu będzie bezpłatna i w razie potrzeby obejmie również bezpłatną wymianę ekranu.

W celu skorzystania z niniejszej gwarancji Konsumenci muszą skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Xiaomi. Konsumenci mogą zostać poproszeni o przesłanie faktury zakupu lub rachunku potiwerdzającego jego nabycie.

Wyłączenia

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania lub nie obejmuje następujących przypadków:

 1. Uszkodzenie ekranu spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania;
 2. Uszkodzenia dotyczące wyłącznie powierzchni ekranu, takie jak zarysowania lub inne uszkodzenia estetyczne ekranu;;
 3. Szkody powstałe w wyniku działania złośliwego oprogramowania, nieautoryzowanego oprogramowania lub aplikacji osób trzecich, z których korzystał Konsument.

Ponadto gwarancja handlowa nie obowiązuje również w następujących przypadkach:

 1. Konsument nie dysponuje fakturą zakupu lub rachunku za dostawę;
 2. Numer seryjny i/lub numer IMEI jest uszkodzony, został usunięty lub naruszony;
 3. Produkt jest podrobiony i nie został wyprodukowany przez Xiaomi;
 4. Wada jest spowodowana użyciem niezgodnym z przeznaczeniem lub sprzecznym z instrukcjami, podręcznikami lub wytycznymi Xioami lub sprzedawcy;
 5. Wada powstała w wyniku samodzielnej lub nieautoryzowanej naprawy/manipulacji Konsumenta lub użycia nieautoryzowanych lub nieoryginalnych części zamiennych, oprogramowania lub komponentów;.

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania do Produktów, które z powodu uszkodzenia lub zmiany ekranu muszą zostać wymienione na nowy Produkt. Taka wymiana będzie podlegała uprawnieniom wynikającym z tytułu rękojmi.

Żadne z postanowień niniejszej Gwarancji nie ogranicza praw Konsumenta wynikających z obowiązującego prawa.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocji podlega Odkurzacz bezprzewodowy Xiaomi Draeme Mi Vacuum Cleaner G10

1.2. Flash Sale produktów w promocji trwa w dniu 18.03.2021 lub do wyczerpania zapasów na stronie mi-store.pl.

1.3. Zwrot który jest dokonywany w okresie 30 dni od daty zakupy a zwracany towar jest używany bądź niekompletny o jakikolwiek element, zwrot nie zostanie przyjęty lub jego wartość zostanie obniżona

1.4. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

1.5. Oferta jest skierowana do klientów detalicznych. Jeden klient ma możliwość zakupienia maksymalnie jednego produktu w promocyjnej cenie.

1.6. Wrzucenie produktu do koszyka nie oznacza rezerwacji towaru.

1.7. W przypadku zamówienia naruszającego którykolwiek z punktów regulaminu promocji zostanie ono anulowane a klient zostanie poinformowany o anulowaniu mailowo.

1.8. Z uwagi na spodziewaną dużą liczbę zainteresowanych firma GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. właściciel serwisu Mi-Store.pl nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie strony, serwerów oraz sieci, spowodowane przeciążeniem w wyniku dużej ilości osób jednocześnie odwiedzających witrynę mi-store.pl.

2. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

2.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia przedsprzedaży powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

2.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

2.3. Reklamacje pisemne będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

2.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocji podlega telewizor Mi TV Q1 75" QLED

1.2. Flash Sale produktów w promocji trwa w dniu 15.03.2021 lub do wyczerpania zapasów na stronie mi-store.pl. Promocja nie obejmuje sprzedaży w salonach stacjonarnych Mi Store.

1.3. Zwrot który jest dokonywany w okresie 30 dni od daty zakupy a zwracany towar jest używany bądź niekompletny o jakikolwiek element, zwrot nie zostanie przyjęty lub jego wartość zostanie obniżona

1.4. W rozumieniu prawa próby wyłudzenia są przestępstwem i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

1.5. Oferta jest skierowana do klientów detalicznych. Jeden klient ma możliwość zakupienia maksymalnie jednego produktu w promocyjnej cenie.

1.6. Produkt nie może zostać zakupiony z płatnością za pobraniem u kuriera, dostępne są jedynie metody płatności: przedpłata oraz systemy ratalne i leasingowe.

1.7. Wrzucenie produktu do koszyka nie oznacza rezerwacji towaru.

1.8. W przypadku zamówienia naruszającego którykolwiek z punktów regulaminu promocji zostanie ono anulowane a klient zostanie poinformowany o anulowaniu mailowo.

1.9. Z uwagi na spodziewaną dużą liczbę zainteresowanych firma GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. właściciel serwisu Mi-Store.pl nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie strony, serwerów oraz sieci, spowodowane przeciążeniem w wyniku dużej ilości osób jednocześnie odwiedzających witrynę mi-store.pl.

1.10. Zamówienia na telewizory objęte promocją będą realizowane nie wcześniej niż 22 marca 2021r.

2. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

2.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia przedsprzedaży powinny być zgłaszane na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

2.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

2.3. Reklamacje pisemne będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

2.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

Gwarancja Xiaomi – ochrona ekranu
Ponad uprawnienia konsumenta wynikające z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, zgodnie z
warunkami opublikowanymi na stronie https://www.mi.com/global/service/warranty, w
odniesieniu do konsumentów (w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego) na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej („Konsument”) obowiązuje również niniejsza dodatkowa, nieodpłatna
gwarancja.
Niniejsza gwarancja jest udzielona przez Xiaomi Technology (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000746177, NIP 5213838221, kapitał zakładowy w
wysokości 17 106 645 zł.

 1. Zakres gwarancji
  Konsument, który zakupił smartfon Xiaomi Mi 11 („Produkt”) pomiędzy 25 lutego 2021 r. a 24
  Maja 2022 r. przez jakikolwiek oficjalny kanał sprzedaży (online lub stacjonanie) Xiaomi w
  Polsce („Terytorium”) i aktywował Produkt na Terytorium, jest uprawniony do jednokrotnej,
  darmowej naprawy ekranu w centrum serwisowym Xiaomi na Terytorium w trakcie pierwszych
  dwunastu (12) miesiący od dnia zakupu, jeżeli ekran Produktu uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu
  wskutek nieumyślnego działania Konsumenta (np. wskutek nieumyślnego upadku Produktu).
  Naprawa będzie bezpłatna i obejmuje, w razie potrzeby, również bezpłatną wymianę ekranu.
  W celu realizacji uprawnień z tej gwarancji, Konsument musi skontaktować się z centrum obsługi
  Xiaomi. Xiaomi może wymagać przesłania faktury zakupu albo dowodu dostawy.
 2. Wyłączenia
  Gwarancja nie obejmuje:
  1) Uszkodzeń ekranu spowodowanych umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa
  2) Uszkodzeń powierzchni ekranu (takich jak zadrapania albo inne estetyczne walory /
  wygląd ekranu), a które nie wpływają na funkcjonalność ekranu;
  3) Uszkodzeń spowodowanych przez malware tj. nieautoryzowane oprogramowanie
  lub aplikacje dostarczane przez osoby trzecie wykorzystywane przez Konsumenta.
  Ponadto, gwarancja jest wyłączona również w następujących przypadkach:
  1) Konsument nie dostarczył dowodu zakupu lub dostawy Produktu;
  2) Numer seryjny lub IMEI jest uszkodowy, został usunięty, zasłonięty albo
  zmodyfikowany/zmanipulowany;
  3) Produkt jest nieoryginalny, nie został wyprodukowany przez Xiaomi;
  4) Uszkodzenie jest spodowowane wskutek wykorzystania Produktu niezgodnie z jego
  przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcjami, wytycznymi albo podręcznikami Xiaomi
  albo sprzedawcy;
  5) Uszkodzenia wynikają z nieautoryzowanych napraw / ingerencji Konsumenta,
  zastosowania nieautoryzowanych / nieoryginalnych części, oprogramowania albo
  komponentów.
  Gwarancja jest również wyłączona w odniesieniu do Produktów, w przypadku których z
  uwagi na rozmiar uszkodzeń ekranu, zaistnieje potrzeba ich wymiany, na nowy Produkt.

Taka wymiana może być podlegać warunkom rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 1. Kod rabatowy na kolejne zamówienie jest przyznawany do zamówień w którym znajduje się telefon serii Mi lub Redmi (nie dotyczy telefonów POCO i Mi 11) o wartości min. 500zł
 2. Dla jednej sztuki telefonu przyznawany jest kod rabatowy o wartości 60zł dla każdej wielokrotności 500zł
   • Dla smartfona o wartości 500-999zł - 1 sztuka karty podarunkowej 60zł
    Dla smartfona o wartości 1000-1499ł - 2 sztuki karty podarunkowej 60zł
    Dla smartfona o wartości 1500-1999zł - 3 sztuki karty podarunkowej 60zł
    Dla smartfona o wartości 2000-2499zł - 4 sztuki karty podarunkowej 60zł
    Dla smartfona o wartości 2500-2999zł - 5 sztuk karty podarunkowej 60zł
    W przypadku zakupu dwóch lub więcej ilości urządzeń kody podarunkowe wydawane są dla każdego urządzenia osobno
 3. Modele objęte promocją
    Redmi 9 / 9A / 9C
    Redmi Note 8 / 8 Pro
    Redmi Note 9 / 9 Pro / 9T 5G
    Mi 10T / 10T Pro / 10T Lite
 4. Modele wykluczone z promocji
    POCO F2 Pro / X3 NFC / M3
    Mi 10 5G / 10 Lite 5G
    Mi 11 5G
    Redmi Note 7
    Redmi 8
 5. Kod rabatowy można wykorzystać jedynie w całości do 31 marca 2021
 6. 1sztuka kodu rabatowego jest wydawana dla każdego wydanego 500zł na telefony objęte promocją
 7. Kod rabatowy jest wysyłany w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia
 8. Kod rabatowy można wykorzystać tylko na mi-store.pl z wyłączeniem sklepów stacjonarnych
 9. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami oraz innymi kodami rabatowymi.
 10. Kod rabatowy można wykorzystać do 31 marca 2021
 11. Promocja obowiązuje dla zamówień złożonych w dniach 26.02.2021 - 28.02.2021 lub do wyczerpana zapasów kodów rabatowych
 12. W przypadku dokonywania zwrotu smartfona - zgodnie z polityką zwrotów - należy także zwrócić niewykorzystany kod rabatowy. W przypadku wykorzystania kodu rabatowego jego wartość zostania odliczona od kwoty zwrotu
 13. Nie ma możliwości otrzymania pieniężnego ewiwalentu kodu rabatowego
 14. Kody nie łączą się ze sobą - jeden kod rabatowy może zostać wykorzystany tylko do 1 transakcji
 1. karta podarunkowa na kolejne zamówienie jest przyznawany do zamówień w którym znajduje się telefon serii Mi lub Redmi (nie dotyczy telefonów POCO oraz Mi 11) o wartości min. 500zł
 2. Dla jednej sztuki telefonu przyznawany jest karta podarunkowa o wartości 60zł dla każdej wielokrotności 500zł
   • Dla smartfona o wartości 500-999zł - karta podarunkowa 60zł
    Dla smartfona o wartości 1000-1499ł - karta podarunkowa 120zł
    Dla smartfona o wartości 1500-1999zł - karta podarunkowa 180zł
    Dla smartfona o wartości 2000-2499zł - karta podarunkowa 240zł
    Dla smartfona o wartości 2500-2999zł - karta podarunkowa 300zł
    karta podarunkowa o wartości 300zł to maksmalna możliwa do uzyskania z zakupu jednej sztuki smartfona
    W przypadku zakupu dwóch lub więcej ilości urządzeń karty podarunkowe wydawane są dla każdego urządzenia osobno
 3. Modele objęte promocją
    Redmi 9 / 9A / 9C
    Redmi Note 8 / 8 Pro
    Redmi Note 9 / 9 Pro / 9T 5G
    Mi 10T / 10T Pro / 10T Lite
 4. Modele wykluczone z promocji
    POCO F2 Pro / X3 NFC / M3
    Mi 10 5G / 10 Lite 5G
    Mi 11 5G
    Redmi Note 7
    Redmi 8
 5. karta podarunkowa można wykorzystać jedynie w całości
 6. 1sztuka kodu rabatowego jest wydawana dla każdego wydanego 500zł na telefony objęte promocją
 7. karta podarunkowa jest wystawiana w chwili zakupu
 8. karta podarunkowa można wykorzystać tylko w sklepach Mi Store w całej Polsce
 9. karta podarunkowa nie łączy się z innymi promocjami oraz innymi kodami rabatowymi.
 10. kartę podarunkową można wykorzystać do 31 marca 2021
 11. Promocja obowiązuje dla zakupóww dniach 11.02.2021 - 13.02.2021 lub do wyczerpana zapasów kart
 12. W przypadku dokonywania zwrotu smartfona - zgodnie z polityką zwrotów - należy także zwrócić niewykorzystaną kartę podarunkową. W przypadku wykorzystania karty podarunkowej jej wartość zostania odliczona od kwoty zwrotu
 13. Nie ma możliwości otrzymania pieniężnego ewiwalentu karty podarunkowej

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocji podlegają przedsprzedażowe zestawy promocyjne

 • Zestaw o cenie łącznej 3699zł - Smartfon Mi 11 8/256 Horizon Blue + Mi Electric Scooter Essential o wartości 1299zł
 • Zestaw o cenie łącznej 3699zł - Smartfon Mi 11 8/256 Midnight Grey + Mi Electric Scooter Essential o wartości 1299zł
 • Zestaw o cenie łącznej 3699zł - Smartfon Mi 11 8/256 Horizon Blue + Mi Vacuum Mop Pro Black o wartości 1299zł
 • Zestaw o cenie łącznej 3699zł - Smartfon Mi 11 8/256 Midnight Grey + Mi Vacuum Mop Pro Black o wartości 1299zł
 • Zestaw o cenie łącznej 3699zł - Smartfon Mi 11 8/256 Horizon Blue + Mi Vacuum Mop Pro White o wartości 1299zł
 • Zestaw o cenie łącznej 3699zł - Smartfon Mi 11 8/256 Midnight Grey + Mi Vacuum Mop Pro White o wartości 1299zł
 • Zestaw o cenie łącznej 3699zł - Smartfon Mi 11 8/256 Horizon Blue + Mi Air Purifier Pro H o wartości 1299zł
 • Zestaw o cenie łącznej 3699zł - Smartfon Mi 11 8/256 Midnight Grey + Mi Air Purifier Pro H o wartości 1299zł
 • Zestaw o cenie łącznej 3699zł - Smartfon Mi 11 8/256 Midnight Grey + Kod rabatowy (przy zakupie na mi-store.pl) lub Kartę podarunkową (przy zakupie w sklepie stacjonarnym Mi Store) na kolejne zakupy o wartości 1000zł (kod nie łączy się z innymi promocjami i jest ważny do 31 marca 2021)
 • Zestaw o cenie łącznej 3699zł - Smartfon Mi 11 8/256 Horizon Blue + Kod rabatowy (przy zakupie na mi-store.pl) lub Kartę podarunkową (przy zakupie w sklepie stacjonarnym Mi Store) na kolejne zakupy o wartości 1000zł (kod nie łączy się z innymi promocjami i jest ważny do 31 marca 2021)
  • W przypadku zakupu w sklepie online mi-store.pl - kod można wykorzystać tylko na kolejne zamówienie na stronie mi-store.pl
  • W przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym Mi-Store.pl - kartę podarunkową można wykorzystać tylko na kolejne zakup w sklepie Mi Store

1.3. Przedsprzedaż produktów uprawniających do udziału w promocji trwa w dniach 25.02-07.03.2021 roku na stronie mi-store.pl oraz w salonach stacjonarnych Mi Store. Lista salonów znajduje się na Mi-store.pl

1.4. W trakcie zwrotu towaru w ciągu 30 dni nowego, fabrycznie zapakowanego produktu, posiadającego oryginalne plomby producenta towar musi zostać zwrócony w komplecie Telefon oraz premiowany produkt w postaci Mi Electric Scooter Essential lub Mi Vacuum Mop Pro Black lub White lub Mi Air Purifier Pro H lub niewykorzystany kod rabatowy o wartości 1000zł

1.5. W momencie kiedy zwrot jest dokonywany w okresie 30 dni od daty zakupy i towar zwracany jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element (zasada dotyczy zawartości zestawu telefonu jak i Mi Electric Scooter Essential lub Mi Vacuum Mop Pro Black lub White lub Mi Air Purifier Pro H lub niewykorzystany kod rabatowy o wartości 1000zł), zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu

1.6. Próby wyłudzenia są przestępstwem w rozumieniu prawa i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

1.7. Nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za jakąkolwiek część zestawu promocyjnego

1.8. Oferta skierowana jest do klientów detalicznych. Jeden klient ma możliwość zamówienia do 2 zestawów promocyjnych

2. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

2.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia przedsprzedaży winni zgłaszać na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

2.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

2.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowaniareklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

2.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

 1. karta podarunkowa na kolejne zamówienie jest przyznawany do zamówień w którym znajduje się telefon serii Mi lub Redmi (nie dotyczy telefonów POCO) o wartości min. 500zł
 2. Dla jednej sztuki telefonu przyznawany jest karta podarunkowa o wartości 50zł dla każdej wielokrotności 500zł
   • Dla smartfona o wartości 500-999zł - karta podarunkowa 50zł
    Dla smartfona o wartości 1000-1499ł - karta podarunkowa 100zł
    Dla smartfona o wartości 1500-1999zł - karta podarunkowa 150zł
    Dla smartfona o wartości 2000-2499zł - karta podarunkowa 200zł
    Dla smartfona o wartości 2500-2999zł - karta podarunkowa 250zł
    karta podarunkowa o wartości 250zł to maksmalna możliwa do uzyskania z zakupu jednej sztuki smartfona
    W przypadku zakupu dwóch lub więcej ilości urządzeń karty podarunkowe wydawane są dla każdego urządzenia osobno
 3. Modele objęte promocją
    Redmi 9 / 9A / 9C
    Redmi Note 8 / 8 Pro
    Redmi Note 9 / 9 Pro / 9T 5G
    Mi 10T / 10T Pro / 10T Lite
 4. Modele wykluczone z promocji
    POCO F2 Pro / X3 NFC / M3
    Mi 10 5G / 10 Lite 5G
    Redmi Note 7
    Redmi 8
 5. karta podarunkowa można wykorzystać jedynie w całości
 6. 1sztuka kodu rabatowego jest wydawana dla każdego wydanego 500zł na telefony objęte promocją
 7. karta podarunkowa jest wystawiana w chwili zakupu
 8. karta podarunkowa można wykorzystać tylko w sklepach Mi Store w całej Polsce
 9. karta podarunkowa nie łączy się z innymi promocjami oraz innymi kodami rabatowymi.
 10. kartę podarunkową można wykorzystać do 31 marca 2021
 11. Promocja obowiązuje dla zakupóww dniach 11.02.2021 - 13.02.2021 lub do wyczerpana zapasów kart
 12. W przypadku dokonywania zwrotu smartfona - zgodnie z polityką zwrotów - należy także zwrócić niewykorzystaną kartę podarunkową. W przypadku wykorzystania karty podarunkowej jej wartość zostania odliczona od kwoty zwrotu
 13. Nie ma możliwości otrzymania pieniężnego ewiwalentu karty podarunkowej
 1. Kod rabatowy na kolejne zamówienie jest przyznawany do zamówień w którym znajduje się telefon serii Mi lub Redmi (nie dotyczy telefonów POCO) o wartości min. 500zł
 2. Dla jednej sztuki telefonu przyznawany jest kod rabatowy o wartości 50zł dla każdej wielokrotności 500zł
   • Dla smartfona o wartości 500-999zł - kod rabatowy 50zł
    Dla smartfona o wartości 1000-1499ł - kod rabatowy 100zł
    Dla smartfona o wartości 1500-1999zł - kod rabatowy 150zł
    Dla smartfona o wartości 2000-2499zł - kod rabatowy 200zł
    Dla smartfona o wartości 2500-2999zł - kod rabatowy 250zł
    Kod rabatowy o wartości 250zł jest maksmalny możliwy do uzyskania z zakupu jednej sztuki smartfona
    W przypadku zakupu dwóch lub więcej ilości urządzeń kody podarunkowe wydawane są dla każdego urządzenia osobno
 3. Modele objęte promocją
    Redmi 9 / 9A / 9C
    Redmi Note 8 / 8 Pro
    Redmi Note 9 / 9 Pro / 9T 5G
    Mi 10T / 10T Pro / 10T Lite
 4. Modele wykluczone z promocji
    POCO F2 Pro / X3 NFC / M3
    Mi 10 5G / 10 Lite 5G
    Redmi Note 7
    Redmi 8
 5. Kod rabatowy można wykorzystać jedynie w całości do 31 marca 2021
 6. 1sztuka kodu rabatowego jest wydawana dla każdego wydanego 500zł na telefony objęte promocją
 7. Kod rabatowy jest wysyłany w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zamówienia
 8. Kod rabatowy można wykorzystać tylko na mi-store.pl z wyłączeniem sklepów stacjonarnych
 9. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami oraz innymi kodami rabatowymi.
 10. Kod rabatowy można wykorzystać do 31 marca 2021
 11. Promocja obowiązuje dla zamówień złożonych w dniach 11.02.2021 - 14-02.2021 lub do wyczerpana zapasów kodów rabatowych
 12. W przypadku dokonywania zwrotu smartfona - zgodnie z polityką zwrotów - należy także zwrócić niewykorzystany kod rabatowy. W przypadku wykorzystania kodu rabatowego jego wartość zostania odliczona od kwoty zwrotu
 13. Nie ma możliwości otrzymania pieniężnego ewiwalentu kodu rabatowego

Regulamin konkursu pod nazwą” Narysuj #Mi Mi Store ”

§1  Postanowienia Ogólne
Organizatorem Konkursu jest GG Stores Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków, identyfikującą się numerem NIP 6772428876, REGON 368935949 KRS 0000707800, dalej zwany „Organizatorem”.
Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs rozpoczyna się dnia 29.01.2021 r. godz. 12:30, a kończy się dnia 5.02.2021 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.
§2. Uczestnicy i zasady Konkursu
Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
posiada konto w serwisie Instagram,
wykona Zadanie Konkursowe.
Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik zamieści w opisie postu konkursowego firmy komentarz oznaczający inną osobę wraz z opisem dlaczego akurat tej osobie przyda się wygrana w postaci tabletu do rysowania marki Xiaomi (dalej: Zadanie Konkursowe).
Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza:

 • zamieszczenie pod postem konkursowym zamieszczonym w serwisie Instagram pod adresem URL: https://www.instagram.com/mi_store_pl/ komentarza będącego odpowiedzią na pytanie: Komu i dlaczego najbardziej przydałby się nasz tablet do rysowania ?
 • udostępnienie w relacji na serwisie Instagram posta konkursowego z dopiskiem „I Love #Mi”.
  W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.
§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadania Konkursowego pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę.
Zwycięzcy Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

Nagroda I – Tablet do Rysowania Xiaomi Mi LDC Writing Tablet 13.5” o wartości 99 zł (słownie dziewięćdziesiąt dziewięć).
Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 8.02.2021r.

Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenia listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili w profilu Organizatora w serwisie Instagram najpóźniej dnia 8.02.2021 Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail ALBO adres korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.
Fundatorem Nagród jest Organizator.
Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.
Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.
§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków oraz na adres e-mail biuro@mi-store.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail biuro@mi-store.pl
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
  § 6. Reklamacje
  Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Narysuję Ci #Mi” na adres e-mail biuro@mi-store.pl lub adres korespondencyjny Organizatora ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
  Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
  Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
  Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.
  §7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.01.2021 r.
  Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
  Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://mi-store.pl/Gwarancja-Naprawy-Regulaminy-Promocji-clinks-pol-34.html
  Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
  Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

REGULAMIN
PROMOCJI -10% NA WSZYSTKO W SALONACH MI STORE
w dniach 18-20 grudnia 2020 r.

§1

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej jako „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w promocji w sklepach Mi Store (zwanych dalej jako „Salony” lub „Salon” ) odbywającej się w dniach 18-20 grudnia 2020 r. (zwanej dalej jako „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest spółka GG Stores sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie, zwana dalej jako „Organizator”.
 3. Postanowienia przedmiotowego Regulaminu obowiązują wszystkie osoby, biorące udział w Promocji. Każda taka osoba (zwana dalej jako „Uczestnik”) zobowiązana jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest, między innymi, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas trwania Promocji poprzez określenie zbioru zasad zachowania i obowiązków osób biorących w nim udział, w szczególności przez wzgląd na epidemię wirusa SARS-CoV-2.

§2 [DEFINICJE]

 1. „Sprzedaż Promocyjna” – prowadzona przez Organizatora promocyjna sprzedaż Towarów dla Kupujących dokonujących zakupu Towarów w Salonie, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w dniach 18-20 grudnia 2020 r.
 2. „Organizator” – GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 98, NIP 6772428876
 3. „Kupujący” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Salonie zakupu Towaru w trakcie trwania Sprzedaży Promocyjnej.
 4. „Salon” – oficjalny sklep stacjonarny Mi Store mieszczący się w galerii handlowej.
 5. „Towary” – produkty marki Xiaomi znajdujące się w ofercie Organizatora, dostępne do sprzedaży w Salonie w trakcie trwania Promocji.
 6. „Rabat” – przyznany Kupującemu przez Organizatora w ramach Sprzedaży Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto Towarów.
 7. "Ekosystem" - kategoria produktów, która obejmuje produkty marki Xiaomi, które nie są smartfonami

§3 [ZASADY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH]

 1. Sprzedaż Towarów w trakcie Promocji prowadzona będzie wyłącznie stacjonarnie na terenie wybranego Salonu w dniach 18-20 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania zapasów Towarów.
 2. W okresie trwania Promocji na wszelkie Towary dostępne do sprzedaży stacjonarnej w Salonie nabywane przez Kupujących Organizator udzieli Rabatu w wysokości 10% od ceny brutto Towarów.
 3. Udzielany przez Organizatora Rabat łączy się z ewentualnymi innymi promocjami dostępnymi w Salonie.
 4. Każdy Kupujący w trakcie Promocji może nabyć nie więcej niż 1 sztukę produktu z kategorii Smartfony oraz 1 sztukę produktu z kategorii ekosystem.
 5. Zwroty towarów są możliwe do 7 dni dla towarów, które są nowe i posiadają oryginalnie zaplombowane opakowanie. Dokonanie zwrotu jest możliwe jedynie na kartę podarunkową. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany towaru na ekwiwalent pieniężny.
 6. Promocja nie obowiązuje przy zakupie usług oraz kart podarunkowych.
 7. W przypadku zwrotu przez Kupującego Towaru wchodzącego w skład zestawu na podstawie przepisów obowiązującego prawa, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu wszystkich elementów zestawu.

§4 [REKLAMACJE]

 1. Wszelkie reklamacje Kupujących związane z Promocją mogą być składane w terminie 14 dni od daty dokonania zakupu Towaru. Reklamacja powinna być przesłana pocztą na adres Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać pod rygorem nieważności imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, w tym w szczególności dokument potwierdzający dokonanie zakupu Towaru.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§5 [ZASADY ANTYEPIDEMIOLOGICZNE]

 1. Z uwagi na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 uczestnictwo w Promocji możliwe jest wyłącznie w przypadku bezwzględnego przestrzegania przez Uczestnika wskazanych w Regulaminie Zasad Antyepidemiologicznych.
 2. Każdy Uczestnik Promocji zobowiązany jest do:
 3. przestrzegania wyznaczonych przez Organizatora stref kolejek;
 4. zachowania dystansu minimum 1,5 metra od innych Uczestników;
 5. dezynfekcji rąk przy użyciu udostępnionych przez Organizatora urządzeń;
 6. zasłaniania ust i nosa w sposób określony w aktualnie obowiązujących przepisach epidemiologicznych;
 7. przestrzegania oznaczeń umieszczonych przez Organizatora na terenie Salonu oraz oznaczeń i zasad Centrum Handlowego;
 8. przestrzegania ustalonego przez Organizatora limitu maksymalnej ilości osób przebywających jednocześnie w Salonie (zależnie od wybranego salonu, zgodnie z przepisem 1 osoba na 15 m2);
 9. z uwagi na limit Uczestników przebywających w Salonie – kolejni Uczestnicy wpuszczani będą na teren Salonu stopniowo, dopiero po jego opuszczeniu przez poprzednich Uczestników, z zachowaniem limitu określonego w pkt. vi.
 10. Niezależnie od w/w zasad każdy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania wszelkich przepisów i regulacji antyepidemiologicznych ogłaszanych przez odpowiednie służby państwowe, w szczególności Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) oraz stosownych rozporządzeń jak również regulaminów Centrum Handlowego.
 11. Zakazany jest udział w Promocji Uczestników, u których w dniu Promocji lub w okresie 14 dni poprzedzającym dni Promocję wystąpiły objawy infekcji, w szczególności podwyższonej temperatury ciała, kaszlu, zaniku powonienia i/lub smaku.
 12. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z zasad określonych w niniejszym paragrafie skutkować będzie natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z udziału w Promocji.

§6 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.mi-store.pl oraz w Salonie.
 2. W kwestiach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
 3. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Organizator może dokonać zmiany Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym o czym osoby biorące udział w Promocji zostaną powiadomione przez przedstawicieli Organizatora.

Regulamin promocji MI Friday Livestream

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja polega na sprzedaży 8 produktów wybranych do akcji w obniżonej cenie po wpisaniu przez Klienta odpowiedniego kodu
 2. Start promocji 26.11.2020 godz. 23:45, promocja kończy się wraz z wykorzystaniem przez klientów określonej liczby produktów przeznaczonych do promocji lub o godz 23:59 dnia 27.11.2020
 3. Lista produktów objętych promocją oraz dedykowanych im kodów:
  1. Ilość limitowana 100szt - Mi Air Purifier Pro H | kod:  P*********
  2. Ilość limitowana 60szt - Mi AioT Router AX3600 | kod:  R*********
  3. Ilość limitowana 10szt - Mi 10T Pro z vacuum essential | kod:  C********
  4. Ilość limitowana 10szt - Mi 10T Pro z Air Purifier 3H | kod: 1*******
  5. Ilość limitowana 10szt - Mi 10T Pro z TV32” | kod: T*******
  6. Ilość limitowana 80szt - Mi 10 lite | kod:  5***********
  7. Ilość limitowana 10szt - Mi Smart Antibacterial Humidifier | kod: S**********
  8. Ilość limitowana 20szt - Mi Electric Shaver S500 | kod:  S**********
 4. Pełne kody podane będą podczas transmisji Mi Friday Livestream
 5. Promocja skierowana do klientów detalicznych, jedna osoba może skorzystać tylko raz wybranego z puli kodu. W przypadku złożenia większej ilości zamówień tylko pierwsze zostanie zrealizowane.
 6. Kodów nie należy stosować do zakupu produktów nie objętych daną promocją. Wszelkie takie zamówienia zostaną anulowane. 
 7. Wszelkie Próby wyłudzenia niezgodne z regulaminem akcji są przestępstwem w rozumieniu prawa i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

2. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

2.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia przedsprzedaży winni zgłaszać na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

2.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

2.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

2.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

 • Kod rabatowy jest przyznawany dla każdej osoby, która zapisze się do powiadomienia o dostępności POCO M3 w dniach 24.11 - 30.11
 • Wartość kodu rabatowego zależne jest od ilości zapisanych na powiadomienie osób
  • 1000 zapisanych - kod rabatowy na 5zł
  • 2000 zapisanych - kod rabatowy na 10zł
  • 4000 zapisanych - kod rabatowy na 15zł
 • Kody rabatowe są ważne od 6.12 i mogą być wykorzystać do 31.12
 • Kod rabatowy łączy się z innymi promocjami.
 • Kod rabatowy są wysyłane od 6.12
 • Każdej osobie zapisanej do powiadomienia przysługuje tylko 1 kod rabatowy
 • Zapis do powiadomienia to podanie maila na stronie produktu i klikniącie "powiadom o dostępności"
 • Kod rabatowy jest wysyłany na podany adres mailowy
 • Kod rabatowy może być wykorzystany tylko na mi-store.pl na zamówienie od 201zł bez liczenia kosztów przesyłki

Regulamin Promocji
„6 miesięcy ochrony ekranu”

 1. DEFINICJE
  Promocja – akcja promocyjna dotycząca sprzedaży Produktów, organizowana na zasadach
  wskazanych w Regulaminie.
  Organizator – Xiaomi Technology Netherlands B.V. zarejestrowana w Prinses Beatrixlaan 582,
  Haga 2595BM, Holandia.
  Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w celu niezwiązanym bezpośrednio z
  prowadzona przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
  Klient – Konsument, który kupił Produkt u Partnera handlowego i chce skorzystać z Promocji.
  Produkt- telefon Mi 10T Lite
  Partner handlowy – partner sprzedający Produkty, wskazany na poniższej liście: […].
  Punkt serwisowy – autoryzowany serwis dokonujący Naprawy Urządzeń; lista Punktów
  serwisowych dostępna jest pod adresem https://www.mi.com/pl/support/warranty/
  Naprawa – bezpłatne usunięcie Uszkodzenia przez Punkt Serwisowy.
  Ekran – część Urządzenia służąca do wyświetlania informacji.
  Uszkodzenie – mechaniczne uszkodzenie Ekranu polegające na rozbiciu (przełamaniu) jego
  powierzchni.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2.1. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy kupili Produkt w okresie od 23 listopada 2020 roku
  do dnia 30 listopada 2020 roku u Partnera Handlowego oraz aktywowali Produkt na terytorium
  Polski.
  2.2. Przez aktywację Produktu rozumie się uruchomienie go na terytorium Polski z aktywną kartą SIM
  i zaakceptowanie warunków korzystania, przedstawionych w ramach pierwszego uruchomienia.
  2.3. Świadczenia w ramach Promocji nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
 3. NAPRAWA
  3.1. W przypadku powstania Uszkodzenia, Klient zgłasza chęć skorzystania z naprawy osobiście w
  jednym z Punktów serwisowych.
  3.2. Wraz ze zgłoszeniem Klient przedstawia oryginał lub kopie dowodu zakupu Produktu u Partnera
  Handlowego w celu potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z Naprawy oraz przedstawia opis
  okoliczności, w jakich powstało Uszkodzenie.

3.3. W przypadku nieprzestawienia prze Klienta dowodu zakupu Produktu, Punkt serwisowy ma
prawo odmówić dokonania Naprawy.
3.4. Naprawie podlegają Uszkodzenia powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, tj.
przypadkowego zdarzenia, na powstanie którego Klient nie miał wpływu i było niezależne od
jego woli.
3.5. Naprawie nie podlegają Uszkodzenia:
3.5.1.spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstw
3.5.2.defekty estetyczne powierzchni Ekranu, takie jak zadrapania lub porysowania, które po
powodują przerwania powłoki Ekranu i nie wpływają na jego funkcjonowanie;
3.5.3.spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, nieautoryzowane oprogramowanie lub
aplikacje innych producentów używane przez Konsumenta;
3.5.4.numer IMEI Produktu nie jest widoczny;
3.5.5.przestawione urządzenie stanowi podróbkę Produktu;
3.5.6.Uszkodzenie powstało w wyniku ingerencji Klienta, naprawy w nieautoryzowanym serwisie
lub korzystania z nieoryginalnych zamiennych, oprogramowania lub komponentów
3.6. Uszkodzenia spowodowane przez okoliczności wskazane w punkcie 3.4. oraz zgłoszone w
terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia zakupu Produktu nie podlegają Naprawie, przy czym
Klient będzie miał możliwość dokonania usunięcia Uszkodzenia na własny koszt.
3.7. Termin wykonania Naprawy ustalany jest indywidualnie pomiędzy Klientem a Punktem
Serwisowym.

 1. DANE OSOBOWE
  4.1. Administratorem danych osobowych Klientów w ramach dokonywania Napraw są Punkty
  Serwisowe. Punkty serwisowe nie udostępniają Organizatorowi danych osobowych Klientów,
  którzy skorzystali z Promocji poprzez wykorzystanie Naprawy.
  4.2. Administratorem danych osobowych Klientów, którzy złożyli reklamacje zgodnie z procedurą
  wskazaną w punkcie 5 Regulaminu jest
 2. REKLAMACJE
  5.1. Reklamacje związane z Promocja należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Xiaomi Technology
  (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa w terminie 14 dni od powstania
  przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, w szczególności w postaci odmowy dokonania
  Naprawy.
  5.2. Reklamacja powinna zawierać:
  5.2.1.dane kontaktowe Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres
  korespondencyjny),

5.2.2.oryginał lub kopię dowodu zakupu Produktu,
5.2.3.dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji.
5.3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.
5.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana tą samą droga, która reklamacja zostanie złożona.
5.5. Reklamacje w zakresie wykonania Naprawy rozpatrywane są niezależnie przez Punkt Serwisowy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  6.1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.mi.com/pl/support/warranty/
  oraz na oficjalnych stronach internetowych Partnerów Handlowych.
  6.2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie maja powszechnie obowiązujące
  przepisy prawa polskiego.
  6.3. Ewentualne spory sądowe powstałe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez właściwy sąd
  powszechny.
  6.4. Organizator zastrzega prawo wprowadzania zmian do Regulaminu w razie zaistnienia jednej z
  poniższych okoliczności:
  6.4.1.będzie zgodna z przepisami prawa,
  6.4.2.nie naruszy praw nabytych przez Klientów,
  6.4.3.będzie wynikać z obowiązku Organizatora w zakresie dostosowania regulaminu do zmian w
  prawie lub decyzji sądów czy organów ;
  6.4.4.będzie wynikać z konieczności ochrony Klientów lub przed naruszeniem zasad opisanych w
  Regulaminie.
  6.5. Informacja o zmianach do Regulaminu zostanie każdorazowo zamieszczona na stronie
  internetowej Organizatora z 14 dniowym wyprzedzeniem.
  6.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2020.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Promocja polega na przedsprzedaży promocyjnej, gdzie premię do każdego z zakupionych w przedsprzedaży produktów (Mi10T / Mi10T Pro) stanowią Mi True Wireless Earphones 2 do Mi 10T o wartości 349zł lub Mi Air Purifier 3H o wartości 699zł do MI 10T Pro

1.3. Przedsprzedaż produktów uprawniających do udziału w promocji trwa w dniach 15-25.10.2020 roku na stronie mi-store.pl

1.4. W trakcie zwrotu towaru w ciągu 30 dni nowego, fabrycznie zapakowanego produktu, posiadającego oryginalne plomby producenta towar musi zostać zwrócony w komplecie Telefon oraz premiowany produkt w postaci Słuchawek lub Oczyszczacza

1.5. W momencie kiedy zwrot jest dokonywany w okresie 30 dni od daty zakupy i towar zwracany jest używany, bądź jest niekompletny o jakikolwiek element (zasada dotyczy zawartości zestawu telefonu jak i sluchawek lub oczyszczacza zależnie od modelu telefonu), zwrot nie zostanie przyjęty lub zostanie obniżona wartość zwrotu

1.6. Próby wyłudzenia nagrody są przestępstwem w rozumieniu prawa i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

2. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

2.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia przedsprzedaży winni zgłaszać na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków

2.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

2.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie.

2.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

 1. Kod rabatowy na kolejne zamówienie jest przyznawany do zamówień w którym znajduje się telefon o wartości 500zł
  • 1sztuka kod rabatowy jest wydawany dla 1 sztuki telefonu powyżej 500zł
  • w przypadku zakupu w jednym zamówieniu kilku telefonów powyżej 500zł każdy - wydawana jest wielokrotność kodów rabatowych
 2. Kod rabatowy jest wysyłany w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zamówienia
 3. Kod rabatowy można wykorzystać tylko na mi-store.pl z wyłączeniem sklepów stacjonarnych
 4. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami oraz innymi kodami rabatowymi.
 5. Kod rabatowy można wykorzystać do 31 grudnia 2020
 6. Promocja obowiązuje dla zamówień złożonych w dniach 23.10.2020 - 31-10.2020 lub do wyczerpana zapasów kodów rabatowych
 7. W przypadku dokonywania zwrotu smartfona - zgodnie z polityką zwrotów - należy także zwrócić niewykorzystany kod rabatowy. W przypadku wykorzystania kodu rabatowego jego wartość zostania odliczona od kwoty zwrotu

Regulamin Promocji
„6 miesięcy ochrony ekranu”

 1. DEFINICJE
  Promocja – akcja promocyjna dotycząca sprzedaży Produktów, organizowana na zasadach
  wskazanych w Regulaminie.
  Organizator – Xiaomi Technology Netherlands B.V. zarejestrowana w Prinses Beatrixlaan
  582, Haga 2595BM, Holandia.
  Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w celu niezwiązanym
  bezpośrednio z prowadzona przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
  Klient – Konsument, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą
  oraz osoba prawna, która kupiła Produkt u Partnera handlowego i chce skorzystać z
  Promocji.
  Produkt- telefon Mi10T Pro oraz Mi10T.
  Partner handlowy – partner sprzedający Produkty w sklepach stacjonarnych oraz sklepie
  internetowym, wskazany na poniższej liście:
 2. Komputronik
 3. Media Expert
 4. Media Markt
 5. Mi - home
 6. Mimarkt
 7. Mi - store
 8. Neonet
 9. Orange Polska S.A.
 10. Polkomtel sp. z o.o.
 11. P4 sp. z o.o.
 12. Orange Polska S.A.
 13. RTV Euro AGD
 14. T-Mobile Polska S.A.
 15. X-kom
  Punkt serwisowy – autoryzowany serwis dokonujący Naprawy Urządzeń.
  Naprawa – bezpłatne usunięcie Uszkodzenia przez Punkt Serwisowy.
  Ekran – część Urządzenia służąca do wyświetlania informacji.
  Uszkodzenie – mechaniczne uszkodzenie Ekranu polegające na rozbiciu (przełamaniu) jego
  powierzchni.
 16. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2.1. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy kupili Produkt w okresie od 15 października
  2020 roku do dnia 14 stycznia 2022 roku u Partnera Handlowego oraz aktywowali Produkt
  na terytorium Polski.
  2.2. Przez aktywację Produktu rozumie się uruchomienie go na terytorium Polski z aktywną kartą
  SIM i zaakceptowanie warunków korzystania, przedstawionych w ramach pierwszego
  uruchomienia.
  2.3. Świadczenia w ramach Promocji nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
 17. NAPRAWA
  3.1. W przypadku powstania Uszkodzenia, Klient zgłasza chęć skorzystania z naprawy osobiście w
  jednym z Punktów serwisowych lub w sklepie Partnera Handlowego.
  3.2. Wraz ze zgłoszeniem Klient przedstawia oryginał lub kopie dowodu zakupu Produktu u
  Partnera Handlowego w celu potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z Naprawy oraz
  przedstawia opis okoliczności, w jakich powstało Uszkodzenie.
  3.3. W przypadku nieprzestawienia prze Klienta dowodu zakupu Produktu, Punkt serwisowy ma
  prawo odmówić dokonania Naprawy.
  3.4. Naprawie podlegają Uszkodzenia powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, tj.
  przypadkowego zdarzenia, na powstanie którego Klient nie miał wpływu i było niezależne od
  jego woli.
  3.5. Naprawie nie podlegają Uszkodzenia:
  3.5.1.spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
  3.5.2.defekty estetyczne powierzchni Ekranu, takie jak zadrapania lub porysowania, które po
  powodują przerwania powłoki Ekranu i nie wpływają na jego funkcjonowanie;
  3.5.3.spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, nieautoryzowane oprogramowanie lub
  aplikacje innych producentów używane przez Klienta;
  3.5.4.numer IMEI Produktu nie jest widoczny;
  3.5.5.przestawione urządzenie stanowi podróbkę Produktu;
  3.5.6.Uszkodzenie powstało w wyniku ingerencji Klienta, naprawy w nieautoryzowanym
  serwisie lub korzystania z nieoryginalnych zamiennych, oprogramowania lub
  komponentów
  3.6. Uszkodzenia spowodowane przez okoliczności wskazane w punkcie 3.4. oraz zgłoszone w
  terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia zakupu Produktu nie podlegają Naprawie, przy
  czym Klient będzie miał możliwość dokonania usunięcia Uszkodzenia na własny koszt.

3.7. Termin wykonania Naprawy ustalany jest indywidualnie pomiędzy Klientem a Punktem
Serwisowym.

 1. DANE OSOBOWE
  4.1. Administratorem danych osobowych Klientów w ramach dokonywania Napraw są Punkty
  Serwisowe. Punkty serwisowe nie udostępniają Organizatorowi danych osobowych
  Klientów, którzy skorzystali z Promocji poprzez wykorzystanie Naprawy.
  4.2. Administratorem danych osobowych Klientów, którzy złożyli reklamacje zgodnie z procedurą
  wskazaną w punkcie 5 Regulaminu jest Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o., ul.
  Marynarska 15, 02-674 Warszawa.
  4.3. Dane Klientów przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1
  lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej
  „RODO”).
  4.4. W ramach rozpatrywania reklamacji dane osobowe Klientów mogą być udostępniane
  podmiotom uczestniczącym w procesie organizacji Promocji, w tym Partnerom Handlowym i
  Punktom serwisowym.
  4.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji.
  Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, a po jej
  rozpatrzeniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  4.6. Dane nie podlegają profilowaniu oraz na ich podstawie nie są podejmowane
  zautomatyzowane decyzje.
  4.7. W stosunku do danych osobowych Klientom przysługuje prawo dostępu do danych;
  możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz
  sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 2. REKLAMACJE
  5.1. Reklamacje związane z Promocja należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Xiaomi
  Technology (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, w terminie 14 dni od
  powstania przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, w szczególności w postaci odmowy
  dokonania Naprawy.
  5.2. Reklamacja powinna zawierać:
  5.2.1.dane kontaktowe Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres
  korespondencyjny),
  5.2.2.oryginał lub kopię dowodu zakupu Produktu,
  5.2.3.dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji.

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.
5.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana tą samą droga, która reklamacja zostanie
złożona.
5.5. Reklamacje w zakresie wykonania Naprawy rozpatrywane są niezależnie przez Punkt
Serwisowy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  6.1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej
  https://www.mi.com/pl/support/warranty/ oraz na oficjalnych stronach internetowych
  Partnerów Handlowych.
  6.2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie maja powszechnie obowiązujące
  przepisy prawa polskiego.
  6.3. Ewentualne spory sądowe powstałe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez właściwy
  sąd powszechny.
  6.4. Organizator zastrzega prawo wprowadzania zmian do Regulaminu w razie zaistnienia jednej
  z poniższych okoliczności:
  6.4.1.będzie zgodna z przepisami prawa,
  6.4.2.nie naruszy praw nabytych przez Klientów,
  6.4.3.będzie wynikać z obowiązku Organizatora w zakresie dostosowania regulaminu do
  zmian w prawie lub decyzji sądów czy organów ;
  6.4.4.będzie wynikać z konieczności ochrony Klientów lub przed naruszeniem zasad
  opisanych w Regulaminie.
  6.5. Informacja o zmianach do Regulaminu zostanie każdorazowo zamieszczona na stronie
  internetowej Organizatora z 14 dniowym wyprzedzeniem.
  6.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2020 roku.

Usługa Premier dla Mi 10T Pro / Mi 10T

1x Bezpłatna naprawa ekranu w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po zakupie

GWARANCJA OCHRONY EKRANU

Poza prawami konsumenta przyznanymi w ramach gwarancji prawnej i zgodnie z warunkami
opublikowanymi na stronie https://www.mi.com/global/service/warranty, poniższa dobrowolna
dodatkowa i bezpłatna gwarancja handlowa będzie mieć zastosowanie do wszystkich
konsumentów na terytorium Polski („Konsument”). Gwarancja handlowa jest oferowana przez
firmę Xiaomi Technology Netherlands B.V. zarejestrowaną w Prinses Beatrixlaan 582, Haga
2595BM, Holandia.

Zakres

Konsumenci, którzy zakupią Xiaomi Mi 10T lub Mi 10T Pro („Produkt”) między 15 października
2020 r. a 14 stycznia 2022r.
w dowolnym oficjalnym kanale sprzedaży (online lub offline) firmy
Xiaomi na terytorium Polski („Terytorium”) i aktywują smartfon na Terytorium, będą uprawnieni
do jednorazowej (1) bezpłatnej naprawy w lokalnym centrum serwisowym Xiaomi przez pierwsze
sześć (6) miesięcy od daty zakupu, jeśli ekran wymienionych powyżej Produktów zostanie
uszkodzony w wyniku niezamierzonego działania Konsumenta (np. niezamierzone upuszczenie
Produktu).
Taka naprawa ekranu jest bezpłatna i obejmuje, w razie potrzeby, bezpłatną wymianę ekranu.
Aby skorzystać z tej gwarancji handlowej, Konsumenci muszą skontaktować się z działem obsługi
klienta Xiaomi. Konsument może zostać poproszony o przesłanie faktury zakupu lub dokumentu
dostawy.

Wyłączenia

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania do ani nie obejmuje następujących
przypadków

I. Uszkodzenie ekranu spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania;

II. Uszkodzenia mające wpływ tylko na powierzchnię ekranu, takie jak zadrapania, lub inny
estetyczny wygląd ekranu;

III. Szkody spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, nieautoryzowane oprogramowanie
lub aplikacje innych producentów używane przez Konsumenta.

Ponadto gwarancja handlowa nie obejmuje również następujących przypadków

I. Konsument nie ujawnia faktury zakupu lub dokumentu dostawy;

II. Numer seryjny i/lub numer IMEI są uszkodzone, zostały usunięte lub naruszone;

III. Produkt jest podrobiony i nie został wyprodukowany przez firmę Xiaomi;

IV. Defekt jest spowodowany niezamierzonym użyciem lub sprzeczny z instrukcjami lub
wytycznymi firmy Xioami lub sprzedawcy;

V. Defekt wynika z własnych lub nieautoryzowanych napraw/manipulacji klienta bądź
korzystania z nieautoryzowanych lub nieoryginalnych części zamiennych,
oprogramowania lub komponentów.

Niniejsza gwarancja handlowa nie dotyczy Produktów, które ze względu na uszkodzenia lub
modyfikacje ekranu muszą zostać zastąpione nowym Produktem. Taka wymiana podlega
standardom gwarancji prawnej.

Żadne z postanowień niniejszej Gwarancji handlowej nie ogranicza praw Konsumentów
wynikających z obowiązującego prawa.

Gratisy

Zestaw gratisów składający się z: notesu, taśmy oraz kompetu spinaczy jest dodawany do każdego zamówienia powyżej 299zł brutto złożonego w dniach 3.09.2020 godz. 13:00 do 28.09.2020 lub do wyczerpania zapasów

Etui do telefonu Redmi Note 9 jest dodawane zamówienia na ten model telefonu złożonego w dniach 3.09.2020 godz. 13:00 do 28.09.2020 lub do wyczerpania zapasów

Etui do telefonu POCO F2 Pro jest dodawane zamówienia na ten model telefonu złożonego w dniach 3.09.2020 godz. 13:00 do 28.09.2020 lub do wyczerpania zapasów

Mi10 / Mi10 PRO - 24 miesiące Gwarancji na ekran

Oprócz praw konsumenta wynikających z gwarancji prawnej i zgodnie z warunkami, które są opublikowane na stronie https://www.mi.com/global/service/warranty, do wszystkich konsumentów w Polsce ("Konsument") stosuje się następującą dobrowolną, dodatkową i bezpłatną gwarancję handlową. Gwarancja handlowa jest oferowana przez Xiaomi Technology Netherlands B.V. zarejestrowaną w Prinses Beatrixlaan 582, Haga 2595BM, Holandia.

Zakres stosowania

Konsumenci, którzy zakupili Xiaomi Mi10/Mi10 Pro ("Produkt") w dowolnym autoryzowanym przez Xiaomi sklepie internetowym lub stacjonarnym w Polsce, będą uprawnieni do jednorazowej (1) bezpłatnej naprawy w lokalnym centrum serwisowym Xiaomi podczas trwania gwarancji prawnej, jeśli ekran wyżej wymienionych Produktów zostanie uszkodzony lub wadliwy w wyniku nieumyślnego działania ze strony Konsumenta (tj. np. nieumyślnego upadku Produktu).

Taka naprawa ekranu jest bezpłatna i obejmuje, w razie potrzeby, wymianę ekranu również bezpłatną.

Aby skorzystać z tej gwarancji handlowej, Konsumenci muszą skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi. Konsumenci mogą zostać poproszeni o przesłanie faktury zakupu lub rachunku za dostawę.

Wyłączenia

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania ani nie obejmuje następujących przypadków:

 • Uszkodzenie ekranu spowodowane celowo lub w wyniku rażącego zaniedbania;
 • Uszkodzenia wpływające tylko na powierzchnię ekranu, takie jak zadrapania lub inny estetyczny wygląd ekranu;
 • Szkody spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, nieautoryzowane oprogramowanie lub aplikacje osób trzecich używane przez Konsumenta.

Co więcej, gwarancja handlowa nie obowiązuje również w żadnym z poniższych przypadków:

 • Konsument nie ujawnia faktury zakupu lub rachunku za dostawę;
 • Numer seryjny i/lub numer IMEI jest uszkodzony, został usunięty lub naruszony;
 • Produkt jest podrobiony i nie został wyprodukowany przez Xiaomi;
 • Wada jest spowodowana niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem lub jest sprzeczna z instrukcjami, podręcznikami lub wytycznymi Xioami lub sprzedawcy;
 • Wada wynika z własnej lub nieautoryzowanej naprawy/zmiany, lub z użycia nieautoryzowanych lub nieoryginalnych części zamiennych, oprogramowania lub komponentów.

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania do Produktów, które z powodu uszkodzenia lub zmiany ekranu muszą zostać wymienione na nowy Produkt. Taka wymiana będzie podlegała prawnym standardom gwarancji.

Żaden z zapisów niniejszej gwarancji handlowej nie ogranicza praw konsumentów wynikających z obowiązującego prawa.

Gwarancja Ochrony Ekranu - Mi Fan Festival 2020

Oprócz praw konsumenta wynikających z gwarancji prawnej i zgodnie z warunkami, które są opublikowane na stronie https://www.mi.com/global/service/warranty, do wszystkich konsumentów w Polsce ("Konsument") stosuje się następującą dobrowolną, dodatkową i bezpłatną gwarancję handlową. Gwarancja handlowa jest oferowana przez Xiaomi Technology Netherlands B.V. zarejestrowaną w Prinses Beatrixlaan 582, Haga 2595BM, Holandia.

Zakres stosowania

Konsumenci, którzy zakupili dowolny smartfon ("Produkt") w dowolnym autoryzowanym przez Xiaomi sklepie internetowym lub stacjonarnym w Polsce i aktywowali go lokalnie w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 12 kwietnia 2020 r., będą mogli skorzystać z jednorazowej (1) bezpłatnej usługi naprawy w lokalnym centrum serwisowym Xiaomi w ciągu pierwszych sześciu (6) miesięcy od zakupu, jeśli ekran wyżej wymienionych Produktów zostanie uszkodzony lub wadliwy w wyniku niezamierzonego działania konsumenta (tj. np. niezamierzonego upadku Produktu).

Taka naprawa ekranu jest bezpłatna i obejmuje, w razie potrzeby, wymianę ekranu również bezpłatną.

Aby skorzystać z tej gwarancji handlowej, Konsumenci muszą skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi. Konsumenci mogą zostać poproszeni o przesłanie faktury zakupu lub rachunku za dostawę.

Wyłączenia

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania ani nie obejmuje następujących przypadków:

 • Uszkodzenie ekranu spowodowane celowo lub w wyniku rażącego zaniedbania;
 • Uszkodzenia wpływające tylko na powierzchnię ekranu, takie jak zadrapania lub inny estetyczny wygląd ekranu;
 • Szkody spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, nieautoryzowane oprogramowanie lub aplikacje osób trzecich używane przez Konsumenta.

Co więcej, gwarancja handlowa nie obowiązuje również w żadnym z poniższych przypadków:

 • Konsument nie ujawnia faktury zakupu lub rachunku za dostawę;
 • Numer seryjny i/lub numer IMEI jest uszkodzony lub został usunięty albo naruszony;
 • Produkt jest podrobiony i nie został wyprodukowany przez Xiaomi;
 • Wada jest spowodowana niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem lub jest sprzeczna z instrukcjami, podręcznikami lub wytycznymi Xioami lub sprzedawcy;
 • Wada wynika z własnej lub nieautoryzowanej naprawy/zmiany, lub z użycia nieautoryzowanych lub nieoryginalnych części zamiennych, oprogramowania lub komponentów.

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania do Produktów, które z powodu uszkodzenia lub zmiany ekranu muszą zostać wymienione na nowy Produkt. Taka wymiana będzie podlegała prawnym standardom gwarancji.

Żaden z zapisów niniejszej gwarancji handlowej nie ogranicza praw konsumentów wynikających z obowiązującego prawa.

Gwarancja handlowa - Covid 19

W celu dostosowania się do obecnej sytuacji w związku z wybuchem epidemii Covid-19, Xiaomi Technology Netherlands B.V. zarejestrowała się w Prinses Beatrixlaan 582, Haga 2595BM, Niderlandy, dobrowolnie zapewniając konsumentom w Polsce ("konsumenci") następującą gwarancję handlową - Covid 19. Poniższe warunki mają zastosowanie dodatkowo do praw konsumenta przyznanych w ramach gwarancji prawnej i opublikowanych na stronie https://www.mi.com/global/service/warranty

1. Przedłużenie o 3 miesiące

Dla wszystkich smartfonów Xiaomi, których gwarancja prawna wygasa pomiędzy 15 marca 2020 r. a 15 kwietnia 2020 r., Xiaomi oferuje jednorazowe, bezpłatne przedłużenie okresu gwarancji o TRZY (3) MIESIĄCE.

Niniejsza gwarancja handlowa wygasa automatycznie 15 lipca 2020 r., odpowiednio po upływie TRZECH (3) MIESIĘCY po upływie pierwotnego okresu gwarancji prawnej na dany produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2. Wyłączenie gwarancji handlowej - Covid-19

Powyższe 3-miesięczne przedłużenie gwarancji nie będzie miało zastosowania w żadnym z poniższych przypadków:

 • Konsument nie ujawnia faktury zakupu lub rachunku za dostawę;
 • Numer seryjny i/lub numer IMEI jest uszkodzony, został usunięty lub naruszony;
 • Produkt jest podrobiony i nie został wyprodukowany przez Xiaomi;
 • Wada powstaje lub jest spowodowana nadużyciem lub niewłaściwym użyciem Produktów przez Konsumenta. Podobnie jak ogień, kontakt z cieczą i podobne przyczyny zewnętrzne w stosunku do Produktu, które są poza kontrolą firmy Xiaomi;
 • Wada jest spowodowana celowym użytkowaniem lub jest sprzeczna z instrukcjami, podręcznikami lub wytycznymi Xiaomi lub sprzedawcy;
 • Wada powstaje w wyniku samodzielnej lub nieautoryzowanej naprawy/manipulacji przez Konsumenta lub użycia nieautoryzowanych oryginalnych części zamiennych, oprogramowania lub komponentów.

Żaden z zapisów niniejszej gwarancji handlowej nie ogranicza praw konsumentów wynikających z obowiązującego prawa.

SERWIS PREMIUM DLA SERII TELEFONÓW MI NOTE 10

Użytkownicy końcowi, którzy zakupili smartfon Xiaomi Mi Note 10 lokalnym autoryzowanym kanale sprzedaży firmy Xiaomi i aktywowali ją lokalnie w okresie od 24 listopada 2019 r. do dnia 24 lutego 2020 r., otrzymają jednorazową bezpłatną naprawę uszkodzonego wyświetlacza LCD w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi, jeśli wyświetlacz został uszkodzony w ciągu 6 miesięcy od aktywacji produktu.

Jeśli w okresie gwarancyjnym doszło do fizycznego uszkodzenia wyświetlacza, które uniemożliwia jego normalną pracę (z wyłączeniem celowego uszkodzenia), użytkownik końcowy może skorzystać z jednorazowej bezpłatnej wymiany ekranu w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi.

JEDNORAZOWA WYMIANA WYŚWIETLACZA NIE MA ZASTOSOWANIA W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH:

 • Uszkodzenie wyświetlacza spowodowane jest celowym działaniem.
 • Uszkodzenia telefonu nie wpływają na jego normalne użytkowanie (np. odpryski farby, zarysowania, blaknięcie i inne uszkodzenia).
 • Dojdzie do jakichkolwiek pośrednich lub przypadkowych szkód spowodowanych uszkodzeniem (w tym między innymi powodującym niezdatność do pracy, utratę działalności, utratę zysków, utratę danych lub utratę czasu).
 • Numer seryjny modelu lub IMEI został zmieniony, utracony, jest nierozpoznawalny lub niezgodny z numerem zapisanym podczas zakupu produktu.
 • Produkt został rozmontowany lub naprawiony przez dowolny inny serwis, który nie jest autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi.
 • Produkt został zgłoszony z powodu kradzieży, zagubienia itp.
 • Żądanie naprawy wyświetlacza nie mieści się w okresie objętym gwarancją na wyświetlacz lub uzgodnionym okresie serwisowania.
 • Wojna, wrogie działania, działania wojskowe, konflikty zbrojne, strajki, zamieszki, działania terrorystyczne.
 • Działania administracyjne lub sądowe.
 • Tajfuny, powodzie, trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne lub tsunami, reakcje jądrowe, promieniowanie jądrowe lub skażenie radioaktywne.
 • Amortyzacja po naprawie.

ZERWANIE USŁUGI GWARANCYJNEJ EKRANU

Gwarancja Premium na ekran Xiaomi Mi Note 10 Series zostanie zerwana w następujących okolicznościach:

 • Przekroczony został okres gwarancji na ekran określony w powyższych warunkach.
 • Produkt został naprawiony przez inny serwis naprawczy, który nie jest autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi.
 • Jednorazowa bezpłatna wymiana wyświetlacza została wykonana zgodnie z warunkami gwarancji na wyświetlacz.
 • Jeśli firma Xiaomi wykryje, że uszkodzenia są spowodowane celowym działaniem, gwarancja na wyświetlacz zostanie automatycznie zerwana.

“6-MIESIĘCZNA OCHRONA EKRANU W SMARTFONIE XIAOMI REDMI NOTE 8T”

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Przewidziany niniejszym regulaminem program akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą “ 6-miesięczna ochrona ekranu w smartfonie Xiaomi Redmi Note 8T” (zwany dalej Promocją), jest organizowany przez Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-674, ul. Marynarska 15, zwaną dalej Organizatorem.
 • Promocja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Promocja rozpoczyna się o 10:00 18 listopada 2019 r. i trwa do północy 17 lutego 2020 r.
 • Promocja dotyczy smartfonów Xiaomi Redmi Note 8T we wszystkich dostępnych specyfikacjach, zakupionych przez Uczestników Promocji w sklepach detalicznych posiadających towar wyłącznie z oficjalnej polskiej dystrybucji (od dystrybutorów ABC Data S.A. i Ingram Micro Sp. z o.o.) w okresie trwania Promocji.
 • Produkty objęte promocją są wymienione w punkcie 2.2.
 • Promocja obsługiwana jest przez Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o.
 • Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie i na potrzeby przeprowadzenia Promocji objętej Regulaminem.
 • Administratorem danych osobowych jest Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-674, ul. Marynarska 15. Administrator danych osobowych, powierza firmie Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. ul. Puławska 40A, 05 – 500 Piaseczno przetwarzanie danych osobowych związanych z realizowana Promocją, w imieniu i na rzecz Organizatora Promocji.
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z promocją. Każdy uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.

§ 2 Zasady promocji

 • Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne
 • Produkty objęte promocją:
  • Redmi Note 8T 3/32GB
  • Redmi Note 8T 4/64GB
  • Redmi Note 8T 4/128GB
 • Każdy uczestnik Promocji, który spełni warunki uczestnictwa otrzyma prawo do dodatkowej 6-miesięcznej gwarancji, która obejmuje jednorazową wymianę przypadkowo uszkodzonego wyświetlacza w okresie 6 miesięcy od daty zakupu w okresie wymienionym w § 1 pkt. 3.
 • Uczestnik Promocji, który zakupił produkty wymienione w § 2 pkt. 2. w trakcie trwania Promocji, zyskuje prawo do bezpłatnej gwarancji na jednorazową wymianę wyświetlacza przez okres 6 miesięcy od daty zakupu.
 • Uczestnik Promocji ma prawo do skorzystania z bezpłatnej usługi wymiany wyświetlacza, będących wynikiem jego normalnej eksploatacji, które ujawnią się w okresie 6 miesięcy od daty zakupu wskazanej na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym, fakturze Vat), po uprzednim zgłoszeniu reklamacji w jednym z autoryzowanych punktów serwisowych Xiaomi.
 • Udokumentowaniem prawa Uczestnika Promocji do skorzystania z dodatkowej 6 miesięcznej gwarancji na wyświetlacz jest okazanie w punkcie serwisowym oryginału dowodu zakupu produktu.
 • W przypadku stwierdzenia usterki Organizator, według własnej decyzji dokona naprawy uszkodzonego wyświetlacza, pozostałe uszkodzenia niezwiązane z wyświetlaczem podlegają warunkom naprawy określonym w standardowej gwarancji.
 • Gwarancja obowiązuje jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Dodatkowa Gwarancja na wyświetlacz obejmuje uszkodzenia mechaniczne wyświetlacza eksploatowanego zgodnie z instrukcją obsługi i w sposób odpowiadający zwyczajowemu korzystaniu z tego rodzaju sprzętu. Gwarancja nie obejmuje: a) małych zarysowań ekranu

§ 3 Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne o statusie konsumenta zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
 • Aby zostać Uczestnikiem Promocji należy w okresie jej trwania dokonać zakupu smartfona Redmi Note 8T, jako konsument zgodnie z ust. 1. niniejszego paragrafu.

§ 4 Reklamacje i roszczenia

 • Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres Organizatora: Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. Warszawa 02-674, ul. Marynarska 15.
 • Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji przez cały okres obowiązywania gwarancji oraz do 7 dni po upływie okresu gwarancyjnego. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe jak również opis i wskazania przyczyny reklamacji.

§ 4 Postanowienia końcowe

 • Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 • Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mi.com/pl
 • Administratorem danych osobowych jest Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. Warszawa 02-674, ul. Marynarska 15 . Administrator danych osobowych, powierza firmie Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. ul. Puławska 40A, 05 – 500 Piaseczno, REGON 016321051, NIP: 9511978674 przetwarzanie danych osobowych związanych z realizowaną Promocją, w imieniu i na rzecz Organizatora Promocji.
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z promocją. Każdy uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 • Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Promocji oraz do zakończenia Promocji bez podawania przyczyn.
pixel