Odstąpienie od umowy 1. Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta oraz Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą, na podstawie art. 27 w związku z art. 38a ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy.
 3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@mi-store.pl, telefoniczne pod numerem: 575 228 666, bądź też listownie na adres
  GG Stores Sp. z o.o. sp.k.
  ul. Królowej Jadwigi 98
  30-209 Kraków
  w ciągu 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 5. Zgodnie z art. 34 (1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt. Odesłanie rzeczy noszącej ślady użytkowania musi się wiązać z koniecznością obniżenia wartości rzeczy. Źródłem uprawnień konsumenta do odstąpienia od umowy jest okoliczność, że - odmiennie niż w sklepie stacjonarnym - nie ma możliwości obejrzenia przedmiotu, zatem konsument nie ma prawa użytkować, korzystać ze sprzętu, a zapoznać się z nim w takim sposób jak czyni to będąc w sklepie stacjonarnym.
 7. Do paczki wraz ze zwracanym produktem prosimy o włożenie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy
 8. Zwrot zakupu zestawów oraz zestawów promocyjnych odbywa się tylko w całości. Zwrot jedynie części zestawu jest podstawą do wykonania zwrotu z potrąceniem części kwoty ustalonej przez sklep
 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Państwa o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrot płatności odbywa się za pomocą przelewu bankowego, na podany przez Klienta nr. rachunku bankowego. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od momentu odebrania przesyłki. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 3. Dla Państwa wygody stworzyliśmy moduł umożliwiający szybkie przejście przez procedurę odstąpienia od umowy, jest on dostępny w dziale Twoje Konto po zalogowaniu się na naszej stronie. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Skorzystanie z modułu nie jest obowiązkowe.
 4. (dotyczy Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie jako "Hurtownik"): Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej towarów zakupionych na odległość nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.
 1. Klient ma możliwość zwrócenia zakupionych na Mi-Store.pl towarów przez Paczkomaty InPost bez drukowania etykiety korzystając z usługi Szybkie Zwroty, która dostępna jest zarówno na stronie szybkiezwroty.pl jak i w aplikacji InPost
 2. Skorzystanie z usługi jest możliwe tylko wraz z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności operatora przesyłek, którym są spółki powiązane kapitałowo ze spółką Integer.pl InPost Regulamin oraz InPost Polityka Prywatności
 3. Jednorazowy koszt skorzystania z usługi to 20zł brutto, który w całości pokrywa klient zwracający towary zakupione w sklepie internetowym
 4. Kwota skorzystania z usługi jest odejmowany od kwoty zwrotu towaru w przypadku zaakceptowania zwrotu przez sklep internetowy
 5. W przypadku odrzucenia zwrotu przez sklep kwotę skorzystania z usługi oraz koszt odesłania towaru do klienta ponosi klient
pixel