Ubezpieczenia Xiaomi

1
Polisa chroni przed ponoszeniem kosztów naprawy sprzętu na skutek zdarzeń, które nie są objęte gwarancją producenta
2
Rozpoczęcie ochrony od razu po zakupie sprzętu
3
Szybka i prosta ścieżka likwidacji – nie musisz szukać serwisu i organizować naprawy – tym wszystkim zajmie się WARTA
4
Ubezpieczenie smartfonów działa także poza terytorium Polski
*
*

Wybierz kategorię sprzętu

Wybierz Twój sprzęt

lub wpisz ręcznie cenę detaliczną PLN1

Wybierz Twoją ochronę

Cena Twojego ubezpieczenia

1 rok
2 lata
3 lata
Gwarancja producenta
Ubezpiecznie od awarii
Ubezpiecznie od uszkodzeń
Ubezpiecznie od kradzieży kieszonkowej

Skontaktuj się z nami aby ubezpieczyć Twój sprzęt

naprawa w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia4
nowy sprzęt w przypadku kradzieży4
wymiana sprzętu na nowy, jeżeli naprawa nie jest możliwa
14 dni od daty zawarcia umowy na odstąpienie 5
nieograniczona liczba szkód (w ramach sumy ubezpieczenia)
telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenia szkody
brak udziału własnego w szkodzie – nie trzeba nic dopłacać
organizacja procesu naprawy w razie szkody

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu ubezpiecznie z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez TUiR WARTA. O szczegóły pytaj sprzedawcę. GG STORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA występujący w roli pośrednika ubezpieczeniowego w sklepach internetowych informuje swoich Klientów o możliwości skorzystania z propozycji polisy ubezpieczeniowej.

Bezpieczny Sprzęt to umowa ubezpieczenia zawierana z TUiR „WARTA” S.A. na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczny Sprzęt. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ubezpieczenie TUiR „WARTA” S.A. nie jest gwarancją udzielaną przez producenta, importera lub autoryzowanego dystrybutora w stosunku do zakupionego towaru, nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577-581 k.c. ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne w rozumieniu art. 556-576 k.c. Szczegółowe informacje dot. zakresu ubezpieczenia i wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych u sprzedawcy.

Data wystawienia umowy ubezpieczeniowej nie może być dalsza niż 3 dni kalendarzowe od wystawienia dokumentu sprzedaży urządzenia

1Cena polisy ubezpiecznienia jest liczona od detlicznej ceny towaru. Przy wyliczeniu ceny polisy nie bierze się pod uwagę promocyjnej ceny urządzenia, wykorzystania Vouchera lub karty podarunkowej

2Jeśli suma przekrocza wartość urządzenia - różnicę pokrywa klient. Wszystkie naprawy do wartości urządzenia są pokrywane przez Ubezpieczyciela TUiR WARTA

3Jeśli nie jest możliwy zakup identycznego modelu to Ubezpieczyciel TUiR WARTA jest zobowiązany w ramach polisy do wymiany urządzenia na model podobny, z parametrami nie gorszymi od ubezpieczonego

4Opcja jes zależna od wybranego wariantu ubezpieczenia.

514 dni na odstapienie od umowy dla osób prywatnych. 7 dni w przypadku firm

pixel