Flash Sale w Galerii Młociny

2020-09-09
Flash Sale w Galerii Młociny
Regulamin promocji "FLASH SALE" w salonie Mi Store Galeria Młociny w Warszawie

Pierwsze 80 osób,
które 12 Września zakupią jedną z trzech modeli hulajnóg elektrycznych
zostaną nagrodzone dodatkowymi upominkami od Xiaomi!

• Pierwsze 15 osób otrzyma walizkę Mi Luggage Classic 20"

• Kolejne 65 osób otrzyma plecak Mi Business Backpack 2


Hulajnogi biorące udział w promocji:

• Mi Electric Scooter Pro 2 w cenie 2399zł

• Mi Electric Scooter 1S w cenie 1899zł

• Mi Electric Scooter Essential w cenie 1299zł

Promocja ma charakter detaliczny - jedna osoba może zakupić maksymalnie 1 sztukę danego produktu w promocji

Promocji trwa tylko w dniu 12.09.2020 lub do wyczerpania zapasów


Podczas wizyty w naszym salonie zachowaj wskazań dot. bezpieczeństwa z uwagi na COVID-19

• Pamiętaj o zakryciu ust oraz nosa

• Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznej odległości


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem promocji jest GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707800 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2. Promocja polega na sprzedaży promocyjnej, gdzie premię do każdego z zakupionych Produktów (Mi Electric Scooter Pro 2 /Mi Electric Scooter Pro 1S / Mi Electric Scooter Essential) stanowi Plecak Mi City Backpack 2 lub Mi Luggage Classic 20" (dalej zwana „Nagrodą”)

1.3. Sprzedaż Produktów uprawniających do udziału w Promocji trwa w dniu 12 września 2020 roku w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego Mi Store w Galerii Młociny w Warszawie tj. 10:00 - 22:00

2. UCZESTNICY PROMOCJI

2.1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, nabywających promocyjne produkty - Jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

3. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

W okresie promocyjnym tj. 12 Września w Salonie Mi Store w Galerii Młociny zakup hulajnogi objętej promocją tj. Mi Electric Scooter Pro 2 / 1S lub Essential

4. NAGRODY

4.1 Pierwsze 15 osób kupujących w okresie promocyjnym w salonie Mi Store w Galerii Młociny hulajnogi będące w promocji otrzymają Walizkę Mi Luggage Classic 20”

4.2 Kolejne 65 osób kupujących w okresie promocyjnym w salonie Mi Store w Galerii Młociny hulajnogi będące w promocji otrzymają Plecak Mi Busniess Backpack 2

5. WYDAWANIE NAGRÓD

5.1. Zakup hulajnogi Mi Electric Scooter Pro 2 / 1S / Essential w okresie uwzględnionym w ust. 1.5 będzie premiowany Nagrodą

5.2. W trakcie zwrotu towaru w ciągu 7 dni nowego, fabrycznie zapakowanego produktu, posiadającego oryginalne plomby producenta towar musi zostać zwrócony w komplecie Hulajnoga oraz dodatkowy prezent plecak lub walizka

5.3 W momencie kiedy zwrot jest dokonywany w okresie 7 dni od daty zakupy i towar zwracany jest niekompletny, być używany, zwrot nie zostanie przyjęty

5.4. Próby wyłudzenia nagrody są przestępstwem w rozumieniu prawa i będą zgłaszane do odpowiednich Organów ścigania.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres: GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków w terminie do dnia 9 lutego 2020 r.

6.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

6.3. Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie, nie pózniej niż w terminie do 9 października 2020 roku.

6.4. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

Do zobaczenia w sobotę w Galerii Młociny!
pixel